“BEWEZENSCHAP”.

Beste Lezer, kamerleden en media.

Nederland pocht op vele vlakken met de term wetenschap. Vraag die dan rijst is, welke wetenschap wilt u hebben. Die u aanstaat of die u haat.

Vele politici strooien met wetenschappelijke rapporten die bijvoorbeeld het stikstofbeleid er moeten doordrukken. Als men het niet op argumenten kan winnen, dan gooit men de term: er is een wetenschappelijk rapport die mijn mening bevestigd. Maar is die wetenschap dan wel getest, is die politieke wetenschap tot stand gekomen zonder politieke inmenging en gewenste uitslagen en conclusies zoals de politiek graag toepast.

Hoe vaak komt het niet voor dat een bureau een rapport opmaakt, dat dit dan door de politiek eerst goedgekeurd moet worden, omdat onwelgevallige conclusies er dan nog uit geknipt kunnen worden.

De slogan, diegene die betaalt, diegene bepaalt, zult u wel kennen.

Nu hadden we in ons klooster waar ik vijf jaar studeerde om als missionaris naar Afrika te gaan een hoogleraar die tevens in Nijmegen op de destijds KUN les gaf, een criticus ten top.

Zijn uitspraak was dat meer dan 80 % van de wetenschap gebaseerd was op aannames en wensdromen. Dus mijn houding ten aanzien van wetenschap, is achterdocht.

Herinner me nog een columniste (dame dus) van het Parool ten tijde van de corona idioterie. Zij schreef dat het middel hydroxychloroquine niet werkzaam was. Vroeg haar om met een open blik en vizier het toch eens uit te proberen.

Van de dame nooit iets vernomen, want ook zij verschool zich achter de zogenaamde wetenschap. Wat is het toch dat als men het zelf niet meer weet en kan verantwoorden dat men dan schermt met wetenschappelijke rapporten die betaald door de Overheid, alleen het beleid van die Overheid zal bekrachtigen.

Kijken we nu naar de klimaat hysterie dan mogen en kunnen we constateren dat ook hier weer de wetenschap wordt aangevoerd en dat van een andere zienswijze geen sprake kan zijn.

Om dus twee plantjes op de heide in Brabant te beschermen offeren we een heel land op, brengen het aan de afgrond.

De politiek in de wereld wil ons in een Great Reset stoppen om die wereld te redden en het anders te doen.

Juiste deze groep die voorstander is van een Great Reset maak al zeventig jaar de een na de andere blunder op beleidsmatig vlak. Regenwouden worden massaal gekapt, bossen worden geofferd om windmolens te plaatsen.

Windmolens in de Zee verstoren de leefwereld van de Zeedieren. De oprichter Patrick Moore van Green Peace ziet dat er een toename van sterfte onder Walvissen is die 400 procent hoger is sinds die planeet kapot makende windmolens in Zee hun vernietigende werk doen.

Hoe ziek ben je om twee plantjes op land te redden en daarbij een hele waterwereld offert.

Laten we term wetenschap veranderen in de noemer “Bewezenschap”.

Als iets niet tot in de treure getest is en het voor de kritische burger niet duidelijk is, dan wordt het niet uitgevoerd.

De wetenschap heeft zich de laatste jaren tijdens de coronapandemie volledig te kak gezet. Zaken werden gemanipuleerd of anders weergegeven.

Elk wetenschappelijk rapport is gekleurd als de politiek zich er mee bemoeit.

In de “ Bewezenschap “ zijn dit soort praktijken van politieke beïnvloeding verleden tijd. Want niet alleen wetenschappers hebben een stem, maar nog meer de mensen met het bezit van Gezond Verstand.

Gezond verstand, iets waar vroeger iedere opleiding mee begon. Gebruik je Gezond Verstand werd er geroepen als je een tentamen kreeg dat amper behandeld was. Alleen al om het gebruik van gezond verstand te stimuleren.

Bewezenschap, moet de norm worden en geen pseudo wetenschappelijke rapporten waarvan de uitkomst al bepaald is door de gewenste uitslag van de politiek elite.

Met vriendelijke groet,

Prof. Mr. drs. Sjef Smeets.

Hoogleraar: “Bewezenschap”.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

Terug naar boven