ZIEK,WORDT U OOK ZO ZIEK

Ziek, wordt u ook zo ziek als u dit leest.

Nederland raakt het spoor volledig bijster. Rechtvaardigheid bestaat slechts voor een aantal personen die overal mee wegkomen, ofwel schijnrechtvaardigheid voor anderen.

Laat helder zijn dat ik in het najaar u geachte Kamerleden, Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak enkele tips zal geven hoe we de rechtspraak weer zo organiseren dat we met de helft minder rechters OM en politie toe kunnen.

In dit stuk, dat in het najaar een uitgebreid vervolg krijgt, over een aantal rechtszaken waarbij je als burger volledig wordt gemangeld.

Een zaak van laster en smaad was zo duidelijk, overduidelijk. Voordat ik aangifte heb gedaan heb ik aan twee bekenden hun mening gevraagd. De een werkzaam als Hoofdofficier van Justitie en de ander lid van het Presidium aan een Hof midden in het land. Beiden bevestigden dat het hier om een overduidelijke zaak van Smaad en Laster handelde. Geen twijfel over mogelijk, punt.

Beiden heren hebben afstand genomen en dat begrijp ik volledig, het kan als je eerlijk bent je functie kosten, zo zit de wereld helaas in elkaar.

Ging naar de dienstdoende politieambtenaar dhr. Bens en die vroeg waarom ik zo lang gewacht had. Hij was persoonlijk de dag erna al op de stoep bij de politie geweest.

Nu ben ik iemand van eerst onderzoek doen en kijken of het een kans van slagen heeft. Dat was dus ook en de politie bevestigde dat het een heldere smaad en laster zaak was.

De zaak kwam voor en de meervoudige strafkamer behandelde de zaak.

Zelf zat ik in het publiek, omdat het OM via een uiterst aardige Officier van Justitie de zaak voerde. De zaak werd geseponeerd en ik ging terug naar de OvJ en vroeg aan haar om in beroep te gaan.

Dat had zij ook aan de advocaat-generaal gevraagd om in hoger beroep te gaan maar dat werd afgewezen.

Het ronduit stuitende argument van de advocaat-generaal was: Er waren geen doden gevallen, dus moest meneer Smeets niet zeuren.

Ook de OvJ vond dit stuitend, maar ja het is haar baas en dan heb je maar te slikken.

Ze was het hier niet mee eens, duidelijk en ze schaamde zich voor dit besluit.

Ik had grondig medelijden met haar en besefte dat zij ook maar een pion in een uiterst smerig spel is.

In een eerdere rechtszaak waar ik als raadslid bij betrokken was, na aangifte gedaan te hebben van een misdrijf inzake de Archiefwet, werd me zelfs door een rechter verweten hoe ik het durfde om een ambtenaar met 40 dienstjaren hiervan te beschuldigen. Terwijl overduidelijk was vastgesteld dat betrokken ambtenaar dit op instigatie van het college gedaan had.

Heb de opmerking die in me speelde maar ingeslikt;

Dat als een beroepschauffeur met een schadevrije periode van meer dan 40 jaar een kind doodrijdt of we dan ook zo coulant zijn.

Soms is het beter je mond te houden, want anders verlaag je je tot het niveau van de aanwezige heren, en zo laag kan/ mag ik niet gaan.

De wereld op zijn kop, want als je weet/ kennis hebt van een schending van de Archiefwet ben je volgens de wet gehouden in het doen van aangifte en als je dat niet doet kun je een straf verwachten van drie maanden.

Vond het ook zielig dat deze fijne ambtenaar dit was overkomen, als mens geen betere te vinden, echter ik was gehouden aan de wet. Constateren van een overtreding, dan moet je aangifte doen. Helaas.

Ook deze zaak werd geseponeerd. Dat heeft mijn vertrouwen in de rechtstaat tot een absoluut Nulpunt gebracht.

Er kan maar één rechter nog recht spreken en dat is de Schepper in al zijn wijsheid.

Zo raakte ik betrokken bij iemand die op twitter een mening gaf die het OM niet welgevallig was. Was een quote over F. Timmermans.

Samen gingen we afgelopen vrijdag 14 juni naar de rechtbank in Middelburg. De OvJ wilde me in eerste instantie niet toelaten tot het proces, ondanks dat we zwart op wit hadden dat ik erbij mocht zijn als toehoorder. Zelfs daar deed de OvJ moeilijk over.

Hebben we in Nederland geen openheid meer en transparantie en is niet iedereen welkom in het huis van de Rechtspraak, welk een contradictie in mineur.

De beklaagde verweerde zich prima en ik had dat niet beter kunnen doen.

Wat echter de OvJ naliet was dat de schrijver op dat twitter bericht aan het einde van die quote een ?? vraagteken zette.

Daar ging deze OvJ volledig aan voorbij. Ze had de straf al klaar en van een oplossingsgericht handelen was geen sprake; Barbertje zal hangen.

Een taakstraf van 120 uur was het resultaat. Een mogelijke berisping met een waarschuwing was een betere strategie geweest.

Denk ik dan terug aan de uitspraak die de Rechtbank in Den Bosch deed over de heldere Smaad en Laster, waarbij de meervoudige kamer zei te seponeren.

Dat een advocaat-generaal het hoger beroep afwees met de terminologie:

Er zijn geen doden gevallen, dus de heer Smeets moet niet zeuren.

Hoezo is dan in deze zaak die we in Middelburg voerde niet geseponeerd omdat er toch, indachtig de woorden van advocaat-generaal in Den Bosch, ook hier geen doden waren gevallen. Omdat het een politicus betrof. Zijn die dan meer als gewone mensen.

Ook ik werd tijdens mijn periode als raadslid bedreigd. Schreef een brief naar de toenmalige Minister van Justitie Piet Hein Donner en het antwoord was ronduit teleurstellend.

Geachte Kamerleden, in het najaar zal ik een zeer, maar dan ook een zeer uitgebreid verslag sturen over een aantal rechtszaken die de afgelopen jaar de revue gepasseerd zijn.

Kom ook met concrete oplossingen en voorstellen voor een andere rechtsprocedure.

Dan krijgen zowel de Politie als OM en de Rechtbank heel veel lucht en kunnen zij zich eens gaan bezinnen of ze wel rechtspreken.

Feitelijk kan dat al niet gezien artikel 11 van de Wet Algemene Bepalingen. Daarmee werd de Trias politica vakkundig vermoord.

Wat me zo bevreemd is dat 2100 kinderen inzake de toeslagenouders affaire uit huis geplaatst zijn. Waarvan amper in een paar jaar al 453 kinderen overleden zijn en circa 1100 kinderen onvindbaar. Deze maatschappij is enorm ziek.

Wordt het niet eens tijd om de verantwoordelijken daarvoor te vervolgen, ongeacht beroep, functie of afkomst.

Geachte Kamerleden, lees eens het boek de “Vierde Tirannie “van de oud rechter mr. Barend van Thiel.

Zijn vrees en waarschuwing ken ik al een tijd: Nederland gaat in een burgeroorlog komen die zijn weerga niet kent. Dan zullen alle betrokkenen door een Volksrechtbank berecht worden en dat zullen alle verantwoordelijken aan den lijve ondervinden.

Verwacht niet dat de autochtone burger dit gaat doen, maar dat de allochtonen dit in gang gaan zetten.

Hoop dat ik t.z.t. aan de Schepper mag uitleggen dat zijn Aardse vertegenwoordigers/ rechters minder functioneren en dat een functie elders wel kan.

Ziek, wordt u ook zo ziek als u dit leest.

Sjef Smeets

Vm. Raadslid- lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster-leerling

Onderzoeker

Columnist

Auteur

Innovator

Uitvinder

 

Terug naar boven