Beste Jochem Myjer

Beste Jochem Myjer. Dit vond ik gisteren een stuitend voorbeeld waar we met Nederland en de wereld naar toe gaan. Jij verweet de “complotwetenschappers “mafklappers te zijn. Nu heeft mijn opleiding me geleerd eerst zaken te onderzoeken en dan voorzichtig je stelling ergens te deponeren. Dat doen complotvolgers vaak zeer …

Andre Kuipers

Geachte heer Kuipers. Ik had u heel erg hoog zitten en was trots op uw prestatie. Maar kunt u mij eens helder uitleggen waarom mensen die anders denken dan ons Kabinet, u wegzet als complotdenkers. U die misschien een goede wetenschapper zou kunnen zijn, stigmatiseert meer dan honderdduizenden artsen wetenschappers …

Dodelijk Kabinet

Dodelijk Kabinet 1. De politiek en dan met name het Kabinet is de oorzaak van veel ellende door nalatigheid. Ik zal u de komende tijd verder uitleggen wat ik daar mee bedoel. Namelijk dat het Kabinet op alle fronten nalaat om ons burgers van Nederland gezond te maken of te …

Het Zotte Kabinet

Het Zotte Kabinet. Nederland stevent af op een dictatuur en maar weinigen zien dat. Dan ontstaat de vraag hoe komt dat toch. Tja de media die feitelijk uiterst objectief zou moeten zijn is de handlanger van de politiek geworden. Zag laatst een zekere Charles Groenhuysen en verbaasde me hogelijk dat …

Van Mondkapje tot Muilkorf

Van mondkapje naar Muilkorf      De wereld is op weg naar zijn ondergang. In eerste instantie werd ons verordend dat we in het kader van de gezondheid van onze ouderen mondkapjes moesten gaan dragen. Daarmee zouden we het virus eronder krijgen, maar heeft het geholpen. Ons Kabinet zal oreren dat het …

Brief aan de 1ste Kamer

Geachte Senatoren, Als voormalig raadslid, lid van het korps Rijkspolitie, als oud ondernemer en oud-kloosterling baart het mij grote zorgen waar we met Nederland naar toe gaan. Een van mijn leraren was tevens hoogleraar aan de KUN, te Nijmegen, onze congregatie zat voornamelijk in het onderwijs. Een van zijn stellingen …

Corona met een hoge prijs

Corona met een hoge prijs. U herinnert zich beslist nog wel de discussie over de vraag wat een patiënt mag kosten. Medici hebben daar recentelijk nog een redelijke discussie over gehad en de politiek had er ook wat vraagjes over. Waar stop je met de behandeling van een patiënt en …

IN-doctrine

Doctrine Het Kabinet en het RIVM passen een al zeer oud systeem toe om de burgers te misleiden. Namelijk het effect van de doctrine. Beter gezegd de wetenschap. Men pompt er namelijk hard in dat op basis van de wetenschap deze catastrofale corona-maatregelen zijn genomen. Dan ontstaat de vraag, welke …