DE STAAT VAN NEDERLAND

De Staat Nederland.

Nederland gaat zwaar gebukt onder de nieuwe ontwikkelingen die de politiek over ons heen plenst.

Parmantig staat in de Telegraaf hoe ambtenaren van de gemeente Hollands Kroon de zaken zo manipuleerden dat er toch datacenters van Google en Microsoft gebouwd konden worden. Daar pas je op eigen houtje de richtlijnen op aan en dan kan er wel gebouwd worden. Ja, als heertje Rutte aan Bill Gates beloofd heeft dat er overbodige datacenters in Nederland gebouwd moeten worden dan gehoorzaamt de ambtenarij maar al te graag. Dan blijken regels alleen maar geldig zijn voor burgers die aan het infuus kan, tot de dood volgt.

Zie link: https://www.telegraaf.nl/nieuws/136623562/ambtenaren-en-bestuurders-wijzigden-stilletjes-kaart-van-gemeente-hollands-kroon-zodat-techgiganten-mega-datacenters-konden-bouwen

Dat er zieke bijwerkingen ontstaan van een tekort aan schoon grondwater – datacenters eisen veel koelwater en stroom- ten gevolge van die bijwerking worden afgeschoven op de agrariërs die nu onschuldig als ooit tevoren door de politiek in Den Haag als milieuterrorist zijn gebrandmerkt. Een datacenter schijnt net zoveel elektra per dag te verbruiken dan een hele stad van 150.000 inwoners.

Valt me nog mee dat de politiek de steden vanaf 150.000 inwoners nog niet verbeurd heeft verklaard aan het WEF, die dan bepaalt dat dit niet kan en derhalve de stad maar moet wijken. Verbanning van de burgers naar elders en het platbranden van de oogst van de boeren, zoals we her den der in Europa zien. Voor het plaatsen van windmolens kappen we in Duitsland een bos van 120.000 bomen met zelfs een historische waarde.

De klimaat waanzin grijpt dramatischer om zich heen. Ondanks dat meer dan 1900 klimaatwetenschappers een vernietigend oordeel hebben over de waanzin der politiek, haar beoordelen, zie link: https://www.ninefornews.nl/1900-wetenschappers-eensgezind-er-is-geen-klimaatcrisis/

Dan zijn daar de geweldige culturen die we naar Nederland hebben geïmporteerd. Dat werd recent duidelijk bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdan. De tegenstanders gingen er met gebalde vuist en gestrekte stokken lekker op los.

Verder nog wat Eritresche vluchtelingen die hun dankbaarheid jegens ons, omdat we ze zo liefdevol hebben opgenomen in onze maatschappij en dat kenbaar maakten door wat relletjes onderling, waarbij diverse hulpverleners gewond werden, ons domme nederlanders bedankten voor ons begrip voor hun handelen.

Net zoals ik met een zeer goed geïntegreerde Syriër de situatie besprak. Och meneer over een paar jaar bepalen de buitenlanders in nederland wat er gebeurd, men zal de macht in Nederland overnemen. Uiterlijk over twee jaar is er een burgeroorlog in Nederland.

Ik bespeur een steeds grotere onmacht bij de burgers die zich zal omvormen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Een rechterlijke macht die blijkbaar niet het recht spreekt, maar de wetgever na-papegaait. Dan is het wachten totdat de dam breekt.

De vrijheid die de politiek middels een Pikmeerarrest zich heeft toegeëigend, zal grote schade toebrengen aan de burgers. Indachtig mijn opening gaan de ambtenaren die zich bezighielden met de Datacenters in Hollands Kroon flierefluitend vrijuit en zal er geen rechter zijn die hen veroordeelt voor ambtelijke willekeur.

Ook in de energietransitie worden weer maatregelen genomen die de burger meer schaden dan gewenst. Maar ach het zijn maar gewone burgers en die intimideer je, stigmatiseer je en veracht je. De politiek is ongenaakbaar en niet te corrigeren.

Die macht heeft de Rechtspraak al tig jaren geleden afgestaan aan de politiek.

De Staat van Nederland.

Ook een extraparlementair Kabinet zal daar niets aan veranderen, want de macht ligt bij de ambtelijke top en haar managers.

 

Dat schijnen veel politici zich niet te realiseren. Laks gelooft men de ambtelijke rapporten.

 

Sjef Smeets

 

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

 

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

Terug naar boven