VERDWAASDE SAMENLEVING

Geachte Kamerleden,

VERDWAASDE SAMENLEVING

CC: lezers en media.

Nederland was ooit een gaaf land totdat een zekere heer Rutte de leiding kreeg. Feitelijk nam hij heel de 2e kamer in het ootje door zich van wetgeving en moties niets aan te trekken.

Citaat uit het rapport van Nispen:

Het kabinet en het parlement hebben gefaald, de uitvoering heeft onrechtmatig gehandeld en de rechtspraak is tekortgeschoten in het bieden van bescherming aan mensen. Hierdoor zijn grondrechten van mensen geschonden en is de rechtsstaat terzijde geschoven. Daar liggen patronen aan ten grondslag die tot op de dag van vandaag nog niet doorbroken zijn. Verschenen op 26 februari 2024

Zie de heer Rutte nog voor de onderzoekscommissie zeggen dat als het politiek zo uitkomt dan schuif ik de wet aan de kant. Toen had elke medewerker van het OM hem in de kraag moeten grijpen en achter de tralies zetten.

Als een burger de wet aan de kant schuift is de straf niet mals. Dan weet het OM wel wat plichtsbesef is. Maar je premier achter slot en grendel zetten, daar heb je echte kerels voor nodig.

Maar wat wil je als je als dienaar van de wet, ben je dus niet onafhankelijk van die Overheid. Want wie betaalt je gelag??? Juist en dan is samenzweren wel een tactiek.

Nederland is een verdwaasde samenleving geworden.

De corona periode heeft heel veel families uit elkaar gescheurd. Vriendschappen vernietigd en het gif van een gespleten samenleving was dodelijk. Zo blijkt.

Wat me onder de bevolking opvalt, mag graag een discussie starten, en dan blijkt dat meer dan de helft van de burgers verdomde goed in de gaten hebben dat niet Poetin de agressor is maar de VS met haar NAVO en de EU.

Laatst in een poll bleek dat 99% van de stemmers Pim Fortuyn kozen boven Mark Rutte. Dat zegt heel veel. Het varieert van ondernemers en werknemers, dus er is geen klasse verschil in hun mening.

Heel veel burgers zien ook dat juist de EU en VS/ NAVO deze oorlog wensen en dat niet Poetin de boosdoener is maar de VS EU en NAVO.

Zie link: broer van Hugo de Jonge met zijn visie op het geheel: https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1217257/de-navo-is-medeplichtig-aan-de-oekraine-oorlog-vindt-vredesac

Hier een bevestiging van hetgeen er zich afspeelde: https://twitter.com/fvdemocratie/status/1768624008063336696?s=20

USA vocht 251 oorlogen uit sinds 1991

https://dissident.one/2022/10/15/vs-hebben-sinds-1991-wereldwijd-251-militaire-interventies-uitgevoerd-469-sinds-1798/

Oud-kolonel van de VS ziet het juist.

https://www.frontnieuws.com/kolonel-richard-black-de-v-s-leiden-de-wereld-naar-een-kernoorlog/

Dan rest niet meer de vraag wie de grootste agressor is op deze planeet. Rusland en China zijn maar tweemaal verwikkeld geweest in oorlogen.

 Dan zien we de Kabinets-formatie en schudden weemoedig het hoofd dat partijen leden royeren als ze als toch deelnemen in een nieuw kabinet dat niet de hunne is. Partijen die dit toepassen zouden subiet uit het hele bestel gegooid moeten worden, omdat de burger het beste verdient en er geen plaats is voor partij-gekonkel.

 Kamerleden gedragen zich al een stel kleuters: als ik niet mee mag spelen krijg je van mij geen snoepje. Lager dan dit niveau is niet aanwezig.

 Wat nog het ergste is dat als men een andere mening heeft dan de overheid c.q. politiek, dat je dan bang moet zijn om niet verstoten te worden. Dat is toch ons land niet meer, dat ooit zo tolerant was.

 Het vreemdste wat ik mocht lezen was dat een rechter aan het Hof in Amsterdam haar mede-rechters een boek had overhandigd van de broer van de vrouwelijke rechter die een andere visie had over de oorzaak van de MH17, en vervolgens geschorst werd – Strafrecht- en naar een andere afdeling werd verplaatst. Was is het toch dat men wel de waarheid zoekt, maar deze niet wil horen als het de heren niet bevalt. Zowel 9/11 als de MH17 is omgeven met bedenkelijke feiten.

 Als techneut mag en kan ik stellen dat 9/11 een daad is van de Amerikanen zelf. Geen enkel gebouw stort op deze wijze in, tenzij je het voorbereid hebt.

Daar hebben echte geleerden zich over gebogen.

9/11 was voorbereid zegt Professor

https://www.youtube.com/watch?v=JZ6nL7TPmhc&ab_channel=LangemannMedien

 Je behoort als rechtbank alle informatie tot je te nemen om een gedegen oordeel te geven en als je bewijzen weglaat dan ben je niet beter dan dief in de nacht.

 Een rechtbank die zich laat leiden (lijden) door de politiek is een verlenging van een bepaalde vorm van dictatuur. Niets meer, niets minder. Laten we dat maar voorleggen aan een burger-tribunaal met een afspiegeling van de normale burger en niet met academisch misvormde beleidsmakers.

 Dan denk ik weer aan artikel 11 Wet Algemene Bepalingen. Rechter mag niet oordelen over de toepasselijkheid van een wet. Grote onzin en als Rechtspraak was ik allang de barricades opgegaan om dit artikel te verwijderen en de Rechtspraak volledig onafhankelijk van de politiek te plaatsen.

 Dat onze rechtspraak zich hiervoor leent, is des te schrijnender. Gedaagden die een aantal experts als getuigen willen oproepen en dat rechters dit niet toestaan is het Duivels-oor Kussen. De grootste schade die een land en haar rechtspraak kan overkomen.

Rechters zonder durf om te strijden voor ware gerechtigheid en niet lopend aan de leiband van de politiek.

Als rechter zijnde zou ik vandaag nog mijn ontslag nemen. Zou niet eens rechter willen zijn, omdat mijn hoge rechtvaardigheidsgevoel dat in de weg staat.

Zou in botsing komen met het gemarchandeer in eenzijdigheid.

Dat we als samenleving zover zijn afgegleden, dat we dan mensen uitkotsen en verbannen. Dat is een democratisch samenleving totaal onwaardig.

Financiën, het nieuwe kabinet moet zwaar bezuinigen. Rutte heeft sinds het begin van zijn loopbaan den Nederlander zwaar opgezadeld met een grote schuldenlast.

Wie durft te beweren dat de VVD-kabinetten zo geweldig waren heeft een zeer kort en zwak geheugen.

In 2012-2014 was de Staatsschuld 168 miljard euro. Thans is de Staatsschuld door het malafide beleid van Rutte opgelopen tot meer dan 480 miljard, dus zo goed heeft Rutte het bij lange na niet gedaan.

 51 maal uit de kast gestolen voor 40 miljard:

https://x.com/zegmaarLyde/status/1730685989767561545?s=20

 En dat bij een persoon die geen enkele verantwoording wenst af te leggen aan de 2e kamer

https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/970826/staatsschuld-loopt-op-van-250-naar-466-miljard-9-jaar

Het wordt heel hoog tijd dat de burger weer het recht in zijn bezit krijgt en de verantwoordelijken voor het financieel debacle voor een Burger-rechtbank brengen want de huidige rechtspraak is failliet.

Indachtig aan deze uitspraak memoreer ik daarbij aan een interview die destijds Philippe Brouwer – in Memoriam- van het blad Binnenlandse Bestuur, had met Prof. Dr. Twan Tak, werkzaam als hoogleraar Staats en Bestuursrecht in mijn raadsperiode.

Zijn stelling was dat alle rechtszaken waarbij de burger had moeten winnen, de Overheid in 80% van de zaken zegevierde en de burgers door de rechtspraak in de kou werden gezet.

Dat is de rechtspraak in Nederland. Helaas zelf tot driemaal toe ervaren welk een subjectieve houding vele rechters tentoonspreiden.

Nederland verworden tot een Verdwaasde Samenleving.

Hoog tijd voor Soevereiniteit waarbij de burger weer zelf een beleid kan kiezen.

Niet wat de politiek wenst. De burger is waar we het voor doen. Niet voor multinationals en Ngo’s die Nederland naar de kloten helpen

VERDWAASDE SAMENLEVING.

Sjef Smeets

 

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Uitvinder

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

Terug naar boven