Doel van deze website

De website van Ziek van de Politiek is bedoeld om een platform te bieden aan mensen die een andere bestuursvorm van Nederland wensen, of er op zijn minst kennis van willen nemen of over nadenken.

Gezien de keiharde feiten die door diverse overheidsorganisaties zoals het SCP -Sociaal Cultureel Planbureau-, of het CBS  -Centraal Bureau voor de Statistiek- zijn gepubliceerd en die voor iedereen via de website zijn na te trekken, is gezien de zwaar tegenvallende resultaten en de opgelopen schuld het tijd voor een grote ommezwaai van bestuur.

Enkele uitspraken uit het boek:

Op 18 september 2001 hadden we een Staatsschuld van 168 miljard. Met dank aan tien jaar Europese Unie hebben we in 2012 een Staatsschuld van 480 miljard. Overduidelijk bewijs van een falende overheid die niet in staat is behoorlijk bestuur uit te voeren.

Niet de ambtenaar is schuldig, maar een zwakke visie-loze ondemocratische politieke structuur is de oorzaak van alle ellende, die al meer dan 40 jaar de samenleving bestuurlijk terroriseert.

In één jaar tijd heeft Kabinet Rutte I het gepresteerd om de Nederlandse bevolking met een extra schuld van 100 miljard op te zadelen

De overheid zaait tweedracht tussen de oudere en jonge generatie, door te stellen dat de jeugd voor de pensioenen van de ouderen betaalt.
Bij pensioenen, betaalt de jonge generatie dus niet voor de ouderen.
Op geen enkele wijze, laat dat helder zijn.
 
De politiek:

“Hetgeen ik, heel scherp gesteld, bestempel als diefstal van gemeenschapsgeld, door een op basis van aan zichzelf verleende immuniteit en onschendbaarheid, criminele organisatie“.

Als u het boek:  Ziek van de Politiek, heeft gelezen, waarin ik een korte samenvatting van een falend bestuur van Nederland beschrijf, zult u de conclusie kunnen trekken dat de huidige politieke structuur niet deugt.

Als diverse Kabinetten zoals Balkenende 1 t/m 4 en Rutte het voor elkaar krijgen dat de Staatsschuld, die in 2002 nog 168 miljard bedroeg, in tien jaar tijd onder de vlag van de Europese Unie toenam tot 480 miljard euro in 2012 dan kan de conclusie niet anders zijn, het systeem faalt.

Als u de stukken leest, waarin de afdeling Treasury van het Ministerie van Financiën op 18 september 2001 schrijft dat de politiek, de toegenomen schuld van 168 miljard euro, snel moet zien te verminderen en we nu anno 2012 480 miljard euro schuld hebben, dan is de conclusie helder, de politiek faalt volledig en men is niet in staat om dit te veranderen.

Dus stoppen met dit systeem.

Uw vraag had wellicht kunnen zijn, had ik niet nog meer informatie kunnen vinden. Jazeker, maar dan had mijn boek een formaat gekregen van een encyclopedie en daar had ik het geld niet voor om dat te bekostigen.

Ik zal met regelmaat stukken aan deze website via links toevoegen zodat u uw mening kunt vormen over de huidige politiek. Klik erop en lees de informatie. Oordeel zelf, maar de feiten zullen u wakker schudden.

Men belooft van alles maar de werkelijkheid is, dat van alle beloften en maatregelen totaal niets terecht is gekomen. De politiek heeft een samenleving ontwikkeld waarin veel mis is. Denk eens aan de toegenomen criminaliteit. Dankzij de open grenzen hebben we ongenode bezoekers gekregen die ons bestelen van onze goederen. De veiligheid is sterk verminderd.

De armoede is schrikbarend toegenomen en ubliceert het SCP samen met het CBS dat we de grens van 1 miljoen mensen onder de armoedegrens hebben. Het juiste getal is meer dan 1.1 miljoen mensen.

Meer dan 700.000 mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen en meer dan 300.000 mensen kunnen specifiek hun zorgpremie niet meer betalen.

Dit alles dankzij het huidige politiek bestel, waarin niet meer de mening van het volk belangrijk is maar of de dames en heren politica het onderling eens kunnen worden.

In het voorgestelde werktuig van een bindend referendum met daarin een Zakenkabinet, zullen we de ellende die ons nu teistert om kunnen zetten naar een goed geleid bestuurlijk Nederland.

Laat bij voorbaat helder zijn dat alle waarborgen voor een bindend referendum noodzakelijk zijn en dat de oude garde van de politiek dit niet moet gaan organiseren, want die hebben ruimschoots bewezen uit te zijn op eigen status en niet op een solide maatschappij. Het bewijs daarvan kunnen we zien in een toegenomen armoede, schulden van de burger en een algehele Staatsschuld waar we allemaal als burger gezamenlijk voor moeten bloeden. Het resultaat van de inspanningen van de oude politiek is onvoldoende gebleken.

Aan u de keuze of u door wilt gaan met deze verspil-zieke huidige politiek bestuurders.

In het boek heb ik aangeven wat verkeerd gaat en er mijn mening bij geplaatst hoe we dat zouden kunnen veranderen. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar als we als groep burgers ons samenpakken kunnen we van onze samenleving iets maken dat recht doet aan onze wensen.

Laat helder zijn dat zoiets niet in één keer gaat en we daar tussenstappen in moeten maken om een goed systeem van het referendum te krijgen. Als wij als burger ons daarvoor inzetten zullen we een mijlpaal zetten die een betere wereld kan veroorzaken. Ik vergelijk het wel eens met de volgende stelling waarin ik van mening ben dat er geen enkel weldenkende burger is die in armoede of erger nog in een burgeroorlog wil leven. Alleen leiders van een land en hun politieke kornuiten veroorzaken en sturen hun burgers een oorlog of burgeroorlog in en staan zelf langs de kant.

Dat een weldenkend mens nooit aan een oorlog begint zegt iets over de politieke moraal van mensen die politiek bedrijven.

Stuitend vond ik het verhaal van ene heer M. Rutte die recent in de Eerste Kamer zei; dat hij veel van de burger vroeg en het dan onbegrijpelijk zou vinden dat de Eerste Kamer hem dan niet in zijn plannen zou steunen. Wat een arrogantie en domheid. Ik heb hem niet horen vertellen dat alle Kamerleden en het Kabinet afzien van hun salaris en verder genoegen nemen met een bijstandsuitkering. Als ze dat zouden doen en dat voor de komende 15 jaar dan hadden ze recht van spreken, maar van de burger een zware tol eisen en zelf met een riant salaris of wachtgeld naar huis gaan, getuigt niet van een fijne moraal.

Liever heb ik dat u uw omgeving op de hoogte brengt van onze plannen waarin we gezamenlijk moeten, willen of kunnen optrekken om onze samenleving weer op orde te krijgen.

Ik kan dat niet alleen en beschik niet altijd over een daarvoor noodzakelijke lichamelijke conditie. Heb daar begrip voor. Maar als heel veel mensen de goede bedoeling hebben elkaar te helpen om voor ons allen een betere wereld te organiseren dan zijn we oppermachtig en daar kan geen enkele politieke partij omheen.

Gevolg daarvan is een stelsel waarin u via uw referendumstem bepaalt wat er met Nederland, Ons Vaderland, moet gebeuren. Aan u de keus, ik heb de voorzet gedaan, nu nog samen de bal in het doel schieten.

Mensen die veel met Facebook of Twitter werken en de doelstellingen van mijn voorstel willen uitdragen, daaraan stel ik voor dit via beide sociale media kenbaar te maken. Zelf heb ik niet veel met dit fenomeen, maar begrijp wel dat het een prachtig middel is om mensen te mobiliseren.

Als u daar het talent voor heeft om mensen via Facebook of Twitter te informeren over een te nemen actie, maak daar dan gebruik van en help uw medeburger om een goede maatschappij te vormen.

Terug naar boven