GEERT, CAROLINE, PIETER EN DILAN

Geert, Caroline, Pieter en Dilan, gemiste kans.

Nederland stemde en gaf een helder signaal dat het anders moest.

Met grote meerderheid kreeg de PVV-regeringsverantwoordelijkheid.

Nederland was hoopvol, opdat het gezonde verstand weer zou gaan zegevieren.

Wat blijkt nu na bijna zes maanden touwtrekken, juist dat we de kant opgaan die Nederland beu was.

Pieter sprak over bestuurlijke vernieuwing, maar ging dwarsliggen om Wilders maar geen premier te laten worden. Staatsrechtelijkheid, was het toverwoord. Internationale wetten zouden een andere toekomst van Nederland onmogelijk maken.

Nu heb ik tijdens mijn opleiding in een klooster tot missionaris geleerd dat niets onmogelijk is, als je maar wilt en goed voorbereid bent. In een cirkel om het probleem heenlopen, zodat je alles in een juist perspectief ziet. Niet verblind door je eigen beperkingen, om zaken proberen op te lossen.

Er kwam een halfbakken compromis uit waar een groot deel van Nederland niets aan heeft. De massa-immigratie gaat onverminderd door. Gehouden aan internationale wetten, waarvan de werking niet deugt.

Als konijn uit de hoge hoed komt een topambtenaar naar voren als de nieuwe MP.

Niet gekozen door het volk en bevestigd juist dat de bestuurlijke vernieuwing die Pieter zo graag wenste, juist het tegenovergestelde zal uitwerken.

Als men zegt dat de heer Dick Schoof zo geweldig was om tot een Nationale Politie te komen, zeggen de mensen op de werkvloer dat de vorming tot een Nationale Politie, dat die juist gefaald heeft op alle vlakken. Heel iets anders dan succesvol.

Spreek je het korps, dan is die pislink over de nieuwe organisatie.

Heb met de mensen binnen het korps zwaar medelijden, en als ik nog ik het korps had gezeten, had ik me subiet laten omscholen tot arbeidsmigrant.

Het was beter geweest om een burger tot MP te laten functioneren. Dan denk ik aan kalibers van het type Roel Pieper, of Peter Wennink van ASML.

We zitten als burgers niet te wachten op meer bureaucratie of nog meer intelligente surveillance. Laat de burger in vrede leven en kom voor uw eigen volk als eerste op.

Waarom zeg ik dit zo expliciet. Tref een uiterst beschaafde Syriër onderweg en we komen aan de praat, allebei wachtend op onze middaghap. Woonde al zes jaar in Nederland en sprak perfect Nederlands. Vraag naar de situatie in Syrië en of het waar is wat er door onze media wordt beweerd.

Zijn antwoord is helder, de media is net zo slecht in Nederland als in Syrië. Jullie mogen het blijkbaar niet horen, wat er in de wereld aan de hand is. Alles is eenzijdig belicht.

Vraag hem hoe Nederland bevalt. Prima, maar vrees de toekomst. Zijn uitspraak dat we binnen twee jaar een ware burgeroorlog in Nederland zullen krijgen, raakt me enorm. Vraag hem naar de reden van zijn ongerustheid.

Simpel meneer, wij komen krijgen alles zoals een huis ingericht en al. Indien nodig een rijbewijs op kosten van jullie belastinggeld.

Echter uw kinderen zitten met uw kleinkinderen bij u op zolder omdat wij voorrang hebben. Hoe ziek kun je als samenleving in Nederland zijn om je eigen volk, je eigen kinderen achter te stellen ten opzichte van ons. Dat zal bij ons, waar dan ook in het Midden-Oosten nooit gebeuren. Zo stom zijn zelfs wij niet.

Hij verwijst ook naar het feit dat de Nederlandse krijgsmacht bestaat uit circa 40.000 personen en dat de toegesnelde instromers met een ander dan Christelijke geloofsovertuiging al een team heeft van circa 300.000 personen.

Hij refereert aan het feit dat Perzië in de jaren zestig de deuren opzette voor de vluchtende Irakezen en dat het voormalige Perzië in amper tien jaar werd omgebouwd tot een Islamitische Staat Iran. Dat gaat zich in Europa herhalen.

Ik stel hem gerust met het feit dat ik 72 jaar jong/oud ben en de geschiedenis wel ken.

Ja, maar uw kinderen dan en uw kleinkinderen zullen het zwaar krijgen.

Onze hap wordt aangereikt en we gaan ieders weeg. Groet deze jongeling nog voor zijn openheid en waarschuwingen.

Hij laat me peinzend achter en ben blij deze leeftijd (72) al te hebben.

De Schepper zal me hopelijk mild zijn om me op tijd tot zich te roepen.

Denk aan een kennis met haar hondje Dzango die als Christen uit Irak moest vluchten. Het was aan de helderheid van de broers van haar man te danken dat ze konden vluchten. Alle broers zijn uit hun huis gehaald en standrechtelijk voor hun huis geëxecuteerd, omdat ze Christen waren. Zij konden gelukkig op tijd vluchten.

Geef alle instromers stemrecht en dan zal Wilders oppermachtig worden, want die zijn slimmer dan de Nederlandse burger, zo blijkt. Wilders is ook voor hen de Messias, omdat deze voor zijn eigen volk opkwam. Bij een volgende verkiezing gaat Wilders met 80 zetels aan de haal.

Ook mensen die op Pieter hebben gestemd zullen daar tweemaal over denken om niet dezelfde fout te maken, waardoor Wilders weer in de tang wordt genomen en veel van zijn oorspronkelijke plannen noodgedwongen moest inleveren.

PVV niet mijn ploeg, maar wel van velen.

 

Sjef Smeets

Vm. Raadslid- lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster-leerling

Onderzoeker

Columnist

Auteur

Innovator

Uitvinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven