POLITIEK NA 2030

Beste Kamerleden,

CC: Lezers en media.

Eind 2030 is de uitrol van het WEF-programma een voldongen feit. De burger is een volledig werktuig van de Staat geworden en zal slaafs gehoorzaam zijn zoals de heren der Elite dat voor ogen hadden.

Het bedrijfsleven bestaande uit een verbond van de Groten der Tech – Banken en Farmacie wereld staan aan het roer van een wereldregering.

Nu dat eindelijk in 2030 een feite is geworden gaan de TBF (Tech-Banken-Farmacie) groep saneren zoals ze dat al met alle rechten van de burgers gedaan hebben. Rechteloos achtergebleven, berooid.

Want de TBF-groep weet hoe je over de rug van anderen winst maakt en derhalve worden de oude politieke structuren ontmanteld en opgeheven. Miljoenen overheidsdienaren zijn ook een kostenpost in de ogen van de TBF-groep geworden en daar ze geen meerwaarde meer hebben, saneer je ze gewoon weg. Gemeente besturen – Provinciale bestuurders en ook de landelijk te grote groep wordt volledig opgeheven en wel met een stuk brood en worst naar huis gestuurd. Reden daartoe is dat veel van wat eetbaar was ook door de insecten-fabrieken is vervangen en waaruit blijkt dat een rapport van de Wageningen Universiteit uit 2023 dat de burgers die deze verplichte kost moesten nuttigen allen binnen drie maanden zijn overleden.

In 2030 werd ook geconstateerd dat het in 2020 toegediende corona vaccin meer dan zeventig procent de dood van de mensheid heeft veroorzaakt en dat de medici die dit toegepast hebben, vrij van genocide zijn verklaard.

In 2030 wordt ook publiekelijk bekend dat diverse Kabinetten Rutte ongeoorloofd meer dan 250 miljard heeft gedoneerd aan instanties die gewerkt hebben aan een andere machtsvorm in de wereld.

Alleen al in 2023 heeft Rutte tot 51 maal uit de Staatskas geruifd, zie link: 51 maal uit de kast gestolen voor 40 miljard:

https://x.com/zegmaarLyde/status/1730685989767561545?s=20

Het jaartal 2030 wordt gezien als de ondergang van de wereld door de Wappies en later blijkt dat dit klopt.

Verder heeft Bill Gates de wereld verandert in een donkere planeet, omdat wetenschappers met financiën van Billy Gates de aarde met een krijtstof proberen te veranderen dat er minder zonnestralen op de planeet Aarde terechtkomt, om zodoende de opwarming te voorkomen. Hetgeen echte wetenschappers al voorspeld hadden, kwam er inderdaad minder zonlicht waardoor de gehele vegetatie werd vernietigd.

In 2035 hebben Entiteiten uit het heelal voorkomen dat de planeet Aarde afsterft. Zie link: https://robindeboer.substack.com/p/het-is-zover-duistere-droom-van-bill?utm_source=post-email-title&publication_id=2043029&post_id=142260217&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=1qw8tw&triedRedirect=true&utm_medium=email

Alle investeringen in zonnepanelen worden dus door Bill Gates te niet gedaan. Feit blijft dus dat zonnepanelen een zinloze investering bleken, zoals altijd als het een politiek genomen besluit is.

Beste Kamerleden, u bent of een deel van de oplossing of de oorzaak van een falend systeem.

POLITIEK NA 2030

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

Terug naar boven