Open brief aan de raadsleden Land van Cuijk.

Betreft: Windmolens, zonnepanelen, accu auto ‘s.

CC: Tweede Kamer

Eerste Kamer

Landelijke media

Lezers www.ziekvandepolitiek.nl

Boxmeer, 30 maart 2023

Geachte raadsleden.

Wederom speelt in onze gemeente de plaatsing van windmolens. In mijn periode als raadslid 2002-2006 was dit item actueel.

Er werd door het college een expert van de TH uit Delft ingehuurd om ons te overtuigen dat het een noodzaak was om windmolens te plaatsen.

Ik vroeg de expert of ook hij, evenals ik, op school had geleerd dat Nederland ooit onder een IJskap lag en toen die smolt ontstond Nederland en Europa.

Ja, sprak de expert uit Delft, ook op school geleerd.

Ho maar, beste man toen was er geen industrie, geen mens en toch smolt die IJskap. Hoezo is de mens dan verantwoordelijk voor de opwarming van de planeet, zoals ons dat door de media en politiek wordt verweten.

Daarna was het betoog snel afgelopen.

(Achteraf bleek deze expert van de TH, aandelen te bezitten in de productie van windmolens)

SLZB had als raadsfractie een rapport van de Universiteit van Groningen gekregen die een windmolen project in Duitsland, net over de grens, hadden gemonitord.

Geluidsmetingen van ver boven de 100 DB. (Rapport zal nog in het archief van de gemeente moeten zitten)

Geluid draagt in de avond heel ver tot wel 40 kilometer.

Als parttime chauffeur reed ik vaak in de avond naar de Europoort. De aldaar staande windmolens veroorzaakten een geluid waar een slagwerkerkorps of trommelkorps jaloers op was. Overdag is het nog te doen, maar in de avond luwte als de meeste mensen thuis in hun tuin zitten te relaxen, worden ze goed ziek van het geluid.

Geachte raadsleden van Cuijk is dat wat u de inwoners wilt aandoen.

In onderstaande twitterbericht dat ik toegestuurd kreeg, zegt zelfs onze leider Rutte het volgende over windmolens:

https://twitter.com/Gerard1945X/status/1631641486503624705?t=I4g2qbBWh_GBHdriFCbuOw&s=35 , hetgeen volledig klopt.

Nu zijn we sinds 2002-2006 twintig jaar verder en zien de verschrikkelijke effecten die door windmolens veroorzaakt worden.

De wieken moeten om de tien jaar vervangen worden. Deze wieken bevatten het uiterst giftige en kankerverwekkende metaal grafeenoxide. Kan helaas ook niet gerecycled worden en de wieken worden nu massaal in Afrika onder de grond verstopt.

Zie link: https://www.knack.be/factcheck/factcheck-ja-windmolenwieken-worden-begraven-en-zijn-niet-recycleerbaar/

Amerikanen hebben hun eigen woestijn.

Recent plaatste het Weekblad Almere een zorgelijk verhaal over windmolens veroorzaakt door Bisfenol. Bisfenol is een zwaar kankerverwekkend middel dat o.a. ook in witte composietvullingen bij de tandarts verwerkt wordt. Mijn lijf accepteerde het niet en in een half jaar tijd kom ik amper nog lopen. Dus alle vullingen eruit.

https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/55607/zorgen-om-bisfenol-a-in-flevolandse-wateren#

Oxford wetenschapper over de windmolens: zie link: https://dissident.one/2023/03/28/eminente-oxford-wetenschapper-zegt-dat-windenergie-op-alle-fronten-faalt/

Bekijk eens in alle rust de prachtige documentaire gemaakt door de Nederlandse Marijn Poels, een jongeman uit onze regio, die ons een spiegel voorhoudt hoe slecht we met de planeet omgaan. Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=7RgyLDVlAg4

Het IPCC zegt in een verklaring dat de opwarming van de Aarde een politiek verhaal is en dat de Aarde er beter voor staat dan 100 jaar geleden: zie link:

https://www.climategate.nl/2023/01/door-de-mens-veroorzaakte-of-natuurlijke-opwarming-van-de-aarde/

Niet de mens en haar industrie is oorzaak van de opwarming, maar de natuur doet dit zelf. Een kleine 6000 jaar geleden lag Nederland zeker 3 meter hoog onder water. Zie link: https://dissident.one/2023/03/13/6-000-jaar-geleden-lag-de-zeespiegel-tot-drie-meter-hoger-dan-nu/

Uit grondboringen in Groningen bleek dat we circa 30.000 jaar geleden zelfs een subtropisch klimaat in Nederland hadden.

De Nederlandse onderzoekster Petra Schoon van het NIOZ – Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee, constateerde dat zelfs de Noordzee met een water-temperatuur van 30 graden miljoenen jaren geleden normaal was.

Zie link: https://scientias.nl/noordzee-was-ooit-subtropisch-en-zuurstofloos/

Recent bekend geworden alarmerende gezondheidsschades worden ook aan de windmolen toegerekend, zie link: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/windmolens-niet-milieuvriendelijk

De Nederlandse beleidsmakers zijn het spoor volledig bijster.

Geschermd wordt met een stikstof en Co2 crisis die als we niets doen desastreus zal zijn.

Dat wij als mensheid deze planeet moeten koesteren is logisch. Maar dat we als een stel zwakzinnigen onze beleidsmakers volgen is ziek.

Met grote windmolenparken op Zee verstoren we als mensheid de habitat van de Zeedieren. Al tijden vroeg ik me dat af of dat onderzocht was, omdat de staanders van de windmolens het Sonarsysteem van de dieren in de Waterwereld verstoren en ja er kwam de bevestiging dat we alle Zeedieren aan het uitroeien zijn.

Met een verhoogde sterfte van 400% offeren wij de Walvissen op door onze domheid

Dus een wereld vol met Zeedieren offeren we, met onherstelbare schade van de Zee wereld op voor de redding van enkele plantjes op onze Heide.

Zie link: https://report24.news/offshore-windkraftanlagen-umweltschuetzer-ignorieren-walsterben-zugunsten-gruener-agenda/

Dan heb ik het nog niet over de gevaren die de Zeedieren lopen als de weersomstandigheden zoals het zout water de staanders van de windmolens gaat aantasten. Hoe voorkomen we dat de vissen zoogdieren etc. vergiftigen, niet hoeven te lijden onder de domheid van beleidsbepalers. Bisfenol komt vrij door de wrijving van de wieken en wind, valt in het water en vergiftigt de dieren.

 Is dat wat we willen ????????????????

De warmtepompen zijn het volgend debacle dat we te danken hebben aan de beperkte kortzichtige navelstarende personen die het beleid in de politiek bepalen.

Zie link: https://www.telegraaf.nl/financieel/255179073/warmtepomp-blijkt-enorme-vervuiler-noodmaatregel-in-de-bouw

Omdat dit betekent dat we niets meer kunnen bouwen, hetgeen een doorn is in de politiek verruimt men wel de milieueisen aangaande de warmtepompen, maar een verruiming van de stikstof of Co2 voor boeren is niet bespreekbaar.

Hoe ziek kan een gemeenschap zijn dit te accepteren.

Want als we feitelijk onderstaande grafiek zien dan is Nederland wel het stomste jongetje van de klas.

Maximaal toegestane stikstofneerslag:

Nederland 0.9 per hectare

Duitsland 100 gram per hectare

Denemarken 200 gram per hectare

Omdat enkele politieke partijen ons land willen slopen moet de burger de knip trekken.

Luister eens naar de twitter bijdrage inzake stikstof naar de wijze verhelderende woorden van Louise Fresco, voormalige directrice van de Universiteit van Wageningen.

Zie link: https://twitter.com/deafspraaktv/status/1632848671602626560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1632848671602626560%7Ctwgr%5E287276f8cff6f61a9c956e542a06d20e72067f05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fopiniez.com%2F2023%2F03%2F19%2Foverwinning-bbb-keerpunt-2023%2Fmaaikevancharante%2F

Een half jaar gelden werd ik in mijn zoektocht naar oplossingen, verrast door de techniek van de heer Nikolas Tesla. Deze uitvinder was zijn tijd ver vooruit.

Hij vond de techniek van de vrije energie middels, het fenomeen magnetisme.

Vond het interessant genoeg om het nader te bestuderen.

De techniek werd door de Amerikaanse Overheid in beslag genomen en verboden om te maken c.q. te verspreiden. Alles om de gevestigde elite niet hun verdienmodel te ontnemen. Overzie eens dat als we dit systeem bouwen en geen olie en andere fossiele brandstoffen niet meer nodig hebben, hoe schoon onze wereld wordt, maar hoe arm de elite kan worden. Die zullen dit tegenhouden, zo blijkt de ervaring.

Na een redelijke studie daaromtrent hebben enkele personen besloten het toch te gaan maken. Persoonlijk hoop ik dit jaar de eerste unit te kunnen uittesten.

Kreeg ook de eerste waarschuwing dat mensen die dit toch durven, niet oud worden en vaak op onverklaarbare wijze zijn overleden. Ben thans 71 jaar en heb de meeste boterhammen wel op. Angst is me op deze leeftijd vreemd geworden, de dood hoort bij het leven.

Het Zwitserse TV kanaal KLA.TV maakte er een heldere documentaire over, zie link:

https://www.kla.tv/25433 , luister het hele verhaal en zie dat zelfs een Duitse ingenieur Lurling het ooit bouwde en die unit liep 20 jaar aan een stuk

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de techniek van Nikolas Tesla ontdekken en op hun wijze dit willen bouwen.

Stel U eens voor, met een kleine unit heeft u onbeperkt energie. Zie link:

https://www.youtube.com/watch?v=QDsVwjAN1xc

In deze video van pakweg 33 minuten laat men zien hoe het werkt en hoe het te maken. Zelf proberen we het op een iets andere manier vorm te geven, maar dat zal niet veel van dit concept afwijken.

Stel u eens voor, als de unit eenmaal loopt levert hij 24/7 365 dagen achtereen energie om uw huis te verwarmen of te verlichten.

Maar we gaan verder: Met dit kleine apparaat dat handzaam moet worden, kan ik die in een accu-auto plaatsen en dan kan die zonder ooit nog te tanken of bij te moeten laden de reis vervolgen. Kosten van het apparaat zullen variëren rond enkele duizenden euro ‘s.

Die ziekmakende windmolens, waar u geachte raad tegen moet zijn in het belang van de burgers van het Land van Cuijk, die kunnen verdwijnen.

U heeft nu een alternatief.

In 1997 heb ik aan het Min. Van EZ zelfs een systeem gegeven waarmee men eenvoudig met enkele waterrad systemen in de Maas stroom kan opwekken.

De Maas stroomt met circa 7 tot 9 km per uur en dus een simpele vorm van stroom opwekken middels een zelf drijvend schoepenrad is voorhanden voor heel het Land van Cuijk.

Geen ziekmakende slagschaduw, geen overbodig ziekmakend monotoon geluid.

Geen ziekmakende chemicaliën die de burgers aan zijn einde brengen.

De zonnepanelenweiden op dure noodzakelijke landbouwgrond kan direct stoppen,

De accu auto ’s kunnen anders gebouwd worden en uw milieu zwaar belastende accu kunt u vervangen met deze kleine vrije energie unit.

Zelf testen we binnenkort een 1KW unit en als die goed werkt komt er een groter broertje zodat mijn huis met 10 of 15 KW zichzelf kan bedruipen.

Bovenstaande informatie over deze techniek heb ik ook aan zowel de 2e als 1e Kamer gestuurd en maar helaas geen enkele politieke

stroming gaf een reactie het interessant te vinden.

Alleen het FvD reageerde geïnteresseerd. Dus die informeren we nu over onze voortgang. Uw gemeenteraad mag ook onze info delen, als u daartoe een verzoek doet. We zijn volledig transparant zeker als het om de toekomst van ons allen gaat.

Resume:

We moeten de planeet leefbaar achterlaten voor volgende generaties en dat is anticiperen op haar gedrag. Maar we moeten niet willen dat we de planeet onze wil opleggen, middels zwakzinnige oplossingen bedacht door landelijk Politiek zieke figuren.

GEEN WINDMOLENS IN HET LAND VAN CUIJK.

Zie hieronder een bijdrage van een eerdere column onder dit schrijven.

 

Sjef Smeets

Boxmeer

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

POLITIEKE DOMHEID REGEERT.

Als we het Stikstofdebat nu eens helder voor ogen nemen dan kan er maar een conclusie zijn dat heel Nederland inclusief haar politiek leiders aan het infuus van de domheid hebben gelegen.

Omdat een enkel plantje misschien volgend jaar niet meer bestaat leggen/brengen we een hele bedrijfstak ten grave.

Dan wil ik bij deze een lans breken voor de Nederlandse Mammoet, voor de Groningse Dinosauriër, de Limburgse Buffel, de Gelderse Kokkelhaan en de Zeeuwse Reuzehaai.

Daar alle voornoemde dieren ons ontvallen zijn door de aanwezigheid van de mens, kan ons land beter volledig onder water gezet worden en alle politici zullen als eerste geofferd worden. Zij leiden ons in hun aller wijsheid naar de wereld van een optimale beleving. Plantjes zijn belangrijker dan mensen.

(Het onder water zetten zal met name de Zeeuwse Reuzehaai enorm kunnen waarderen)

Want de mens, lees politiek, die hebben door laks handelen deze planeet naar zijn gort geholpen. Per heden gaan we dagelijks circa 1 miljoen mensen van het Nederlandse deel van de planeet offeren om een zo snel mogelijke terugkeer van zowel de Mammoet, Dinosauriër, de Buffel, Kokkelhaan en Zeeuwse Reuzehaai in Nederland weer mogelijk te maken.

Dus binnen drie weken hebben we de Natura 2000 gebieden zelfs verheven tot waardige Oases waarin de Mammoet, Dinosauriër, de Buffel enz. weer in ons land hun oude leefgewoontes weer in ere kunnen herstellen.

 

https://religieenpolitiek.blogspot.com/2023/03/beste-lezer-kamerleden-en-media.html ook een mooi forum om te lezen.

 

 

 

Terug naar boven