BLOED AAN DE HANDEN VAN DE POLITIEK

Beste Kamerleden, lezers en media.

Wat is het toch dat bijna elk regime in de wereld er een puinhoop van maakt. Ja, men vlooit elkaar als politicus op zowel nationaal als internationaal niveau en speelt de loftrompet dat men het zo goed doet. Maar op de keper beschouwd gaat het alleen maar steeds slechter met de wereld. Oorlogen, armoede die simpel te verhelpen zijn, echter men wil dat niet en dat is ronduit een misdaad tegen de mensheid. Bloed aan de handen van de politiek. Punt.

De Amerikaanse politiek is met nu het gedonder rondom Jemen bezig aan zijn 220ste oorlog c.q. interventie na de 2e wereldoorlog, wel het meest zieke systeem waar we schade van ondervinden.

Sla uw registers er eens op na hoeveel oorlogen China of Rusland hebben gevoerd, dan komt u niet verder dan een handjevol. Amerika dus 219 tot voor kort en nu dus de 220ste.

Waarom neemt Nederland weer deel aan een strijd rondom Jemen die de onze niet is en al helemaal niet van de Nederlandse burgers.

Als je agressie uitlokt moet je niet raar staan te kijken als die geïrriteerde heren de wapens tegen je opnemen. Waar is de tijd gebleven van sterk diplomatiek overleg.

Mijn hoop is dat Trump wint en alle troepen uit Europa verdwijnen. Als men de historie kent weet men dat juist de Amerikanen telkens een oorlog uitlokten.

Wie betaalde Hitler in de jaren ‘30 om een oorlog te starten, juist de mannen van de farmacie uit Amerika.’

Al eens helder uit de doeken gedaan na een studie van 40.000 uur en evenzovele documenten door Matthais Rath een wetenschapper, arts en onderzoeker.

Zie de linken: https://www.youtube.com/watch?v=cndo4BJt2fA&ab_channel=santsuma

https://www.youtube.com/watch?v=gORv-DJaI4o&ab_channel=KeuringsdienstvanWaarheid

In het klooster waar ik ooit vijf jaar studeerde om als missionaris naar de missie te gaan kregen we in het eerste trimester walgelijke beelden te zien uit die vreselijke oorlog ’40-’45.

Als ik daaraan terugdenk en de beelden weer voor mijn ogen zie waarin mensen levend gevild werden en waarvan de huid als materiaal gebruikt werden om lampenkappen van te maken. Hoe ziek en verdorven kan een mens zijn. Bloed aan de handen van de politieke machthebbers. Echter het is een keihard feit dat men totaal niets geleerd heeft uit het verleden.

Het toont aan dat het menselijke gedrag erger is dan die van een beest. Vaak spreek ik het volgende uit: Als men de mens leert kennen, dan heeft men de dieren lief. Ik kan het niet anders meer verwoorden.

Wederom staan we aan de vooravond van een enorme catastrofe die juist door de politiek veroorzaakt wordt. Het WEF -World Economic Forum- gaat hetzelfde doen dat bijna 100 jaar geleden ook opgestart is, en weer hebben de geldschieters – Blackrock – Vanguard etc. achter de Amerikaanse farmaceuten dit proces op gang gebracht.

Dat ik in mijn mening niet allen sta, ligt gelegen in het feit dat een zeer erudiete oud-rechter hier in zijn boek gewag van maakt met de titel “De Vierde Tirannie” geschreven door oud rechter Mr. A.B.H.M. Barend van Thiel. Ook hij ziet de duidelijke paralellen uit de periode van Hitler die betaald werd door de giganten Rothschild, Rockenfeller, Vanguard etc.

Een leeswaardig boek voor iedereen die zich wil verdiepen in oorzaak en gevolg van de oude politiek uit de jaren ’30 van de vorige eeuw en de huidige situatie anno 2020 -2024.

De politiek heeft totaal niets geleerd uit het verleden en toont aan hoe dom den Mensch is geworden. Las laatst een artikel dat ik helaas niet terug kan vinden, waarin twee hoogleraren juist het gebrek aan een goede opleiding in Nederland misten. Op de tabel van hoe we ervoor staan inzake het onderwijs staan we in Europa op de voorlaatste plaats.

En dan maar opgeven hoe geweldig we zijn.

Sorry, ik zie het niet in de maatschappij en zeker niet in de politiek. Als ik een patent van onkunde zou moeten verlenen, dan is de politiek met afstand de grootste winnaar.

Ik zal u een voorbeeld geven. De accu auto’s, waarvan de eerste variant trouwens al sinds 1848 zijn intrede deed, is wel het meest vervuilende ontwerp ooit. Lithium wordt gewonnen over de ruggen van kinderen in Chili. De accu-auto is bij uitstek de meest verkeerde route die een samenleving wenst. Waterstof daarentegen is het wel meest milieuvriendelijkste dat we kunnen toepassen.

Windmolens en warmtepompen zijn de meest zieke ontwikkeling die we ervaren. Windmolens op Zee verliezen per windmolen circa 1 kilo Bisfenol waarmee 10.000 M3 water verontreinigd wordt. Hierdoor wordt het Zee-leven over de hele wereld vernietigd. Door de resonantie van de staanders raken de Sonarsystemen van Orka en Walvissen en andere Tuimeldieren verstoort, wat al in Zuid-Amerika heeft geleid tot een massale sterfte van Orka’s.

Is dat wat de wereld wil/wenst. Windmolens op Zee vernietigen de aanmaak en groei van Plankton, de voeding voor vissen en al het leven in de Zee. Dat heeft een Noors rapport overduidelijk aangetoond.

Vraag het even op bij uw politieke vrinden in Noorwegen, geachte politici. En graaf diep want ook de ambtelijke molen aldaar is niet altijd eerlijk.

In het boek met de titel “de Vierde Tirannie” maakt ook Mr. A.B.H.M. Barend van Thiel gewag van het feit dat een burgeroorlog in het verschiet ligt als de politiek niet doet wat juist is voor de Nederlandse burger. Met name de nieuwgekozen Kamerleden kunnen dit verhinderen als ze samen een vuist maken richting de EU en het WEF. Hier moeten we subiet en dringend mee stoppen. Dit wordt de ondergang van Nederland als soevereine staat en samenleving.

Beste nieuwe Kamerleden, recht uw rug en sta voor uw kiezers, of ook u wordt slachtoffer van de te verwachten burgeroorlog volgens Mr. Barend van Thiel. De tribunalen zullen u vinden, ongeacht waar u woont, of waar u verblijft. Kijk naar de historie en denk aan de Franse Revolutie.

In zijn inleiding maakt Mr. A.B.H.M. Barend van Thiel op pagina 16 gewag van het feit dat er een burgeroorlog in het verschiet ligt als we niet voor de tijd zaken op orde stellen als burgers. Ook vernoemt hij dat circa 80% van de burgers onwetend zijn, bewust of onbewust. Ik ben daar nog stelligger in en zie dat maar amper 10% van de mensheid door heeft wat er staat te gebeuren. En van die 10% ziet maar 2 procent exact hoe de hazen lopen. Ongeacht of iemand opgeleid is op een HBO of Universiteit. Vaak zien de armere mensen beter wat er plaatsvindt. Die lieten zich niet indoctrineren door een hoogleraar, maar ervaren elke dag welk een ellende de politiek voor hen veroorzaakt heeft.  (Toeslagenouders-uit huisgeplaatste kinderen – afwikkeling Valkenburg – Groninger Gas) en ga zo maar verder.

 

Voor de klimaatdwalers onder u als nieuwe Kamerleden het volgende: Water dat bevriest zet uit en neemt dus in omvang toe. Als het weer smelt wordt de omvang dus kleiner. Als een IJsberg smelt stijgt de hoeveelheid water dus niet.

Doe thuis eens een proef en zie welk een onzin er door de klimaatalarmisten wordt verteld. Nu met de vorst in de grond merkt u wellicht dat de grond omhoog komt en u deuren of garages niet kunt open krijgen. Verdwijnt de koude dan gaat die deur of poort weer makkelijk open.

Aan de oorlog in Oekraïne kleeft veel bloed aan de handen van de politiek. Stukje historisch besef dat misschien bij velen ontbreekt.

1989, val van de Berlijnse Muur. Alle partijen spraken af dat het gebied vanaf de Duits-Pools Grens onder invloed van de Russen zou blijven. Allen hebben dat getekend, echter in 1992 infiltreerde Amerika al in de Oekraïne. Victoria Nuland de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken heeft in een onderzoek toegegeven dat er meer 31 Bio Labs in de Oekraïne zijn gebouwd om de Russen middels virussen te vernietigen. Ook een plan om Rusland op te delen in 41 staatjes was gemaakt.

Thans is meer dan 30% van het land in de Oekraïne eigendom van hoe kan het ook anders: het Amerikaanse Vanguard – Blackrock – Rothschild en Rockenfeller. Vindt u het gek dat de Russen zich dan gaan weren en acties ondernemen om dit te stoppen.

Russen heb in ’89 de grootste fout gemaakt door het westen te geloven. Stel u eens voor dat de Russen 30% van de grond in Mexico zouden bezitten, dan brak de pleuris los in Washington.

Mijn voorstel is dan ook, er wordt geen enkele meter grond meer verkocht aan een buitenlands bedrijf of mogendheid, die daar door speculatie ook nog eens miljarden mee verdienen. Iedereen in zijn eigen hok en blijft uit elkaars bezit.

Er kan alleen nog maar gepacht worden en verder niets

Nee, beste Kamerleden en dan met name de nieuwe leden: Niets is wat het lijkt, en wat het lijkt is niets.

Mij is ooit als beginnend raadslid geleerd dat elk rapport, hetzij ambtelijk of bestuurlijk politiek gekleurd is. Trap er niet in en doe uw eigen onderzoek en eis dat ook.

Ook het rechtssysteem is aan een zeer grondige renovatie toe. Als we het artikel 11 van de Wet Algemene Bepalingen lezen: zie link, https://maxius.nl/wet-algemene-bepalingen/artikel11

zien we feitelijk dat er van een RECHTSSPRAAK geen sprake is, maar van een Wetspraak. Rechters zijn derhalve geen rechters meer maar Wet-Venters.

Ook ik heb drie strafzaken gevoerd en het niveau dat ik aantrof was zeer eenzijdig. Van rechtspraak bleek niet veel, buiten dat men de legitimiteit ontleent aan het feit dat men als rechter is benoemd.

Rechters zouden recht moeten spreken en dat gebeurt niet. Ooit sprak Mr. Twan Tak, hoogleraar Staats en Bestuursrecht het volgende: Daar waar de burger in 80% van de zaken verloor, hadden ze feitelijk moeten winnen.

Zie de uitspraak tevens vermeld in mijn boek: Ziek van de Politiek.

Rechters dienen een volledig onafhankelijke statuur te krijgen en behoren benoemd te worden door de burger en niet meer door de politiek.

Over een periode zal ik de drie strafzaken nader toelichten en een advies uitbrengen hoe men het een en ander eenvoudig kan optimaliseren zodat er een betere rechtspraak komt. Als ik zie hoe inefficiënt men werkt, dan springen me de tranen in de ogen ziende hoeveel onkunde er is. Thans even mantelzorger omdat mijn lief (69) op 30 december haar enkel brak met een val van de trap.

Als beginnend Kamerlid is het zinvol mijn boek eens te lezen, opdat u andere informatie krijgt dan uit het reguliere circuit dat te vaak gekleurd is

Geachte Kamerleden, laat u niet in de luren leggen en volg juist niet de politieke mores die er al te lang heerst. Het politiek correct zijn naar elkaar lost de problemen in dit land niet op, maar verergert ze juist door die politiek geveinsde correctheid. Laat uw kiezer niet langer in de steek en voorkom dat we verder het moeras inzakken, dat leidt tot een burgeroorlog.

BLOED AAN DE HANDEN VAN DE POLITIEK.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

Terug naar boven