SCHALKSE BEZUINIGINGEN

Beste kamerleden, lezers en media.

U bent aan het aftasten hoe u tot elkaar kunt komen om het land te dienen. Daar maakt u hopelijk de juiste keuzes in. Echter wat nu al blijkt lijkt u niet de juiste beslissingen te nemen daaromtrent.

U wilt de jeugdzorg verminderen met meer dan 500 miljoen. Hoe verkeerd dat wel niet is, zult u zich afvragen als blijkt dat het een verkeerde bezuiniging is.

Juist onze jeugd is uw werkkapitaal dat u op deze manier volledig vernietigd. Oorzaak, slecht onderwijs, slechte buitenschools opvang en dies meer.

Spreken we nog niet over het ontbreken van het oh zo nodige burgerschap ofwel Naoberschap waarin de jeugd geleerd wordt hoe we met elkaar omgaan.

Kijk eens hoe de jeugd vernietigd is tijdens de corona periode waarin menig jongeling de stekker uit het leven trok.

Schijnbaar vindt u het niet noodzakelijk dat de we jeugd een rustige vertrouwde omgeving bieden waarin men gedijt.

U vindt het belangrijker dat we subsidies uitventen voor elektrisch voertuigen die geen enkel nut hebben, hetgeen zal blijken in de toekomst.

U vernietigt bewust een hele generatie van jeugdigen en gelijk maar het milieu erbij, want accu auto zijn de nieuwe milieuramp over enkele jaren.

Daar waar waterstof het meest voor de hand liggend en het minst belastend voor het milieu is, maar nee wat doet een overheid, stronteigenwijs als een dwarsliggende puber vernietigt u de natuur, inclusief de leefwereld voor onze jongeren.

U bent verantwoordelijk voor de teloorgang van ons onderwijs. Schrikbarend is het niveau van menig jongeling en dat komt omdat men niet de juiste gereedschappen geeft om te excelleren. Stelselmatig zijn de vakmensen zwaar onderschat en onderbetaald.

We moeten afstappen van het huidige onderwijs, maar gaan kijken welke gereedschappen de jonge mens individueel nodig heeft. Afgestemd op talent, karakter en doorzettingsvermogen.

Dat is vooraleerst een stabiele omgeving waarin rust, reinheid en regelmaat de norm wordt. Waarbij de ouders ook geholpen worden de levenslessen vorm te geven.

Geef weer eens maatschappijleer en leer ze de basisbeginselen van het leven. Koken, schoonmaken, samenwerken etc.

Als we zien dat u als kamerlid verantwoordelijk bent die miljarden sponsoren aan subsidies voor elektrische voertuigen, windmolens en andere onzinnige producten dan wordt het hoogtijd dat dit geld naar het onderwijs en de jeugd gaan.

Zie nu het project vliegveld Lelystad dat tig-miljoenen heeft gekost maar wellicht nooit opengaat.

Dan vraag je je als weldenkend mens af wie, waar, op welk moment dergelijke verkeerde besluiten hebben genomen.

U staat toe dat ondernemers volledig kapot gebureaucratiseerd worden. Verminder eens de ploeg ambtenaren en laat die eens deelnemen aan het economisch proces en de tucht van de markt. Veilig opgeborgen werkt vooral de top van managers aan projecten die ze niet machtig zijn. Maar ook totaal geen enkele strafmaatregel is voor hen van toepassing.

Met het Pikmeer-arrest in hun zak kunnen ze een land volledig kapot managen, maar zelf geen enkele verantwoordingen te hoeven af te leggen.

Waarom miljarden naar fossielen brandstoffen terwijl we zelfs gratis energie in deze wereld hebben. Op tal van plaatsen zijn technische mensen bezig met het idee van Nikolas Tesla om middels magnetisme energie te genereren die niets kost. Ja, ik snap wel dat ene overheid dat niet wenst want dan is men de macht over de burger kwijt, maar dan zullen we deze maatschappij anders moeten gaan inrichten conform de term.

In 1997 heb ik als eens een voorstel aan het ministerie van EZ gedaan om alle ingenieurs met te veel vrije tijd bij elkaar te zetten onder leiding van een ECHTE LEIDER, en geen zichzelf overschatte manager, om zaken in de techniek heel snel vorm te geven. Daar behoren geen economen of anderszins wijsneuzen aan deel te nemen.

Maar mensen met een enorme dosis realisme, maar bovenal gezond verstand, iets wat ik in deze maatschappij heden ten dage enorm mis.

Realiteitszin, technisch inzicht, helikoptervisie en het vermogen zich in te leven in de gedachten van technische mensen.

Dat een ASML overweegt te vertrekken uit Nederland geeft aan hoe groot het probleem in Nederland aan het worden is. Excellerende Technische mensen worden liever het land uitgejaagd en dan denk ik daarbij aan die jongen die in Eindhoven op de TU op 12-jarige leeftijd (Alan Simons) snel zijn cum laude wilde behalen, maar door de onderwijsinspectie naar het buitenland werd gedwongen. Juist deze knapen hebben we nodig om ons verder te helpen. Hij promoveerde op de Universiteit van Mainz in no time af.

Geachte kamerlid, leg uw oor eens te luister bij mensen die een andere visie hebben, dan u voorgeschoteld krijgt door de ambtelijke top.

Maar bezuinig op geen enkele wijze op de jeugd, uw toekomst van ons land.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven