WE GAAN WAT ANDERS DOEN.

Beste lezer.

Met heel veel inzet heb ik de afgelopen periode menige column gemaakt om u anders te informeren dan hetgeen de overheid en de media doet en deed.

Politiek gezien zijn we afgedaald naar het niveau van een Bananenrepubliek en ja gezien het falende onderwijs snap ik dat volledig.

Kijken we thans naar de onderhandelingen van enkele beoogde partijen, dan zien we weer een kleuterklas aan politici die zichzelf belangrijker vinden dan de Nederlandse burger.

Nederland is een land in verval en dat is treurig. Rechters die geen recht spreken, maar de politieke lijn volgen en het toestaan dat WOB-documenten zwartgelakt kunnen worden.

Rechtvaardigheid is verdwenen en alleen het geluk van politici is de norm, zo lijkt het.

Echter ik ga een ander pad bewandelen en hoop dat u daarin meedoet. Al tijden loop ik te knutselen om te komen tot een vrije energie unit.

Op You Tube staan heel wat video ’s die aantonen dat het mogelijk is: Free Energy

Daar staat ook een hoop bagger op van mensen die hopen dat u de video liked en dan vangen ze weer wat poen.

Er is een pagina “Liberty Engine 2.0” die u een gratis unit belooft, na betaling van de verzendkosten. Trap hier niet in, dit is een oplichter.

Echter er staan ook een hoop goede video’s van. Kijkt u gerust eens rond op You Tube en dan free energy.

Mijn doel is om een unit te maken en als die loopt aan iedereen dat te tonen. We moeten stoppen met milieuvervuilende windmolens, met zonnepanelen die in een later stadium het milieu belasten. Zinloze warmtepompen etc.

Nikolas Tesla vond de vrije energie uit en alras was daar een bankdirecteur J.P Morgan die verhinderde dat dit op de markt kwam. Stel je toch eens voor: GRATIS ENERGIE  en we hebben geen fossiele brandstof meer nodig. Auto’s hoeven nooit meer te tanken en nog vele voordelen die de planeet zal en kan redden.

Maar de politiek dwarsboomde het toepassen van Vrije Energie. Dan gaat hun macht verloren en zijn ze hun invloed kwijt. U snapt het wel, dat tolereert men niet.

Afgelopen tijd heb ik twee proefopstellingen geprobeerd, maar helaas niet de juiste.

Ga mijn tijd, die ik dus voorheen aan de column besteedde, nu in de ontwikkeling van die Free Energy Unit steken. Dat lijkt me beter voor de burgers en is mijn inzet voor een betere wereld daarmee sneller haalbaar. Word deze maand 72 jaar en wil nog wat leuke dingen realiseren.

Hoop van ganser harte dat u me wilt of kunt helpen om snel tot een resultaat te komen. Realiseer me ook dat er een aantal mensen vermoord zijn die dit op de markt wilden brengen. Stuitend maar de macht van de grote der aarde is zelden in het belang van de burger.

Met de vrije energie unit, daarmee krijgen we een totaal nieuwe samenleving die ik dan maar Greet Rieset 4.0. noem.

Verdiep U in de materie en wilt u een bijdrage leveren om tot een snel resultaat te komen, meldt u dan aan via Telegram Sjef Smeets  kenmerk FRENUN

Dit is leuk: https://twitter.com/PmQidl/status/1532527524248289282?s=20&t=OFrqGkb3FjAMY2k0g7ZnbA

Test in Eindhoven

https://www.youtube.com/watch?v=VDy6i4DyB2Y

Test uit Duitsland

https://www.youtube.com/watch?v=UYIL8LnLNOs

Blijf gezond, helder van geest en sta samen sterk.

Liefs aan Allen

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

Terug naar boven