MACHT TERUG AAN DE BURGER

Macht terug aan de burger.

Als kritische denker vraag je je af waar het mis is gegaan. Op welk tijdstip werden de toenmalige Volksvertegenwoordigers de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

En dan te bedenken dat het Nederlandse Kabinet door de burger is gekozen.

Echter de burger wordt constant en frequent geterroriseerd door een Kabinet dat juist door die gekwelde burger in het zadel werd geholpen.

Nu dus, na vele jaren Rutte als sloper van onze welvaart te hebben gehad, is het tijd voor een zeer grote schoonmaak van ons politiek stelsel. Hoewel het woord politiek feitelijk de opmaat was en is naar een dictatuur.

In Zeewolde zou een datacenter komen van Meta, moedermaatschappij van Facebook. Wat blijkt en bleek dat Meta een korting op de grondaankoop had gekregen van 110 miljoen euro. Welk een waanzin als dat klopt.

Kabinet speelt de grondpooier door boeren een schijntje te geven voor hun land, vervolgens een forse korting op de grondaankoop voor Meta en zelf de pooier spelen door met geweld en drang tegenstanders de mond te snoeren, te intimideren.

Herinner u nog de stemming over de Europese Grondwet. Veto van Balkenende terwijl een tweederde van de Nederlandse burgers tégen dat verdrag was. Feitelijk hadden we toen de barricaden al op moeten gaan tegen het Kabinet Balkenende.

Echter we werden aan het lijntje gehouden, want we zouden er als Nederlanders zoveel baat bij hebben. Ja dat klopt, het kost ieder huishouden jaarlijks zeker 10.000 euro per gezien. Kijk maar eens hoe snel onze Staatsschuld in pakweg 20 jaar dramatisch is opgelopen. De meeste burgers hebben totaal geen besef welke spelletjes er door de politiek gespeeld worden.

Feitelijk kan de burger zonder de politiek leven, maar de politiek niet zonder de burger. Als uitzondering zouden we een alternatief Kabinet moeten instellen dat volledig uit niet gebonden personen bestaande, de burgers gaan dienen. Het huidige kabinet niet meer als zodanig erkennen.

Niets meer van bovenaf, maar van onderuit uit de samenleving. Met een groot luisterend oor wat de wensen van de burgers zijn. Rechtspraak kan ook hernieuwd worden en zal bestaan uit een burgerrechtspraak.

De samenleving borrelt en de kern van op barsten-staande burgerlijke vulkaan staat op exploderen. Nu wordt het nog in de hand gehouden met machtsvertoon door de politie en ME. Maar dat zal ook keren en dan zullen de dienders massaal zien dat hun werk niet gewaardeerd werd door de burger. Iedere burger snapt wel dat die agent ook een gezin heeft en een hypotheek, maar als de boer uit ons midden wegvalt, zoals de politiek van Rutte wenst, dan zal er armoede en honger ontstaan waarvan de agent en zijn gezin ook de hongerdood in de ogen zullen gaan zien.

Corona, de oorlog in de Oekraïne die al in 2014 werd gecreëerd, weigering van vele WOB verzoeken, achterhouden van gegevens die volstrekt openbaar zouden moeten zijn, zijn de oorzaak van het feit dat bij veel burgers het water aan de lippen zal gaan stijgen. De energierekening kan door vele thans, al niet meer betaald worden.

Dat terwijl we gas genoeg hebben en er al te veel energie verloren gaat.

De GOEDE energie moet dus van de burgers komen en als die zich bundelt dan zal de reactie die dat teweegbrengt er eindelijk voor zorgen dat de Macht weer bij de Burger terechtkomt.

De door ons ooit gekozen volksvertegenwoordigers hebben ons vertrouwen volledig beschaamd en het wordt hoog tijd dat we dat ten gunste van de burgers gaan veranderen. Klein Zakenkabinet met initiatieven vanuit de burgers van onderaf.

Dan zal Nederland weer een trots land kunnen zijn.

Weg met het partijen stelsel!

Macht terug aan de burger.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

 

Terug naar boven