WETENSCHAP IS FAILLIET.

Wetenschap is failliet        

Als de afgelopen tijd wel iets duidelijk is geworden is het wel de “term” wetenschap, U weet wel figuren die zich in naam van de wetenschap zichzelf als wetenschapper zien.

De afgelopen corona periode hebben we als Nederlandse burger kunnen vaststellen dat de medische wetenschap en daarmee verwante stromingen zichzelf geen dienst bewezen hebben. De wetenschap heeft zijn betrouwbare imago volledig verkwanseld.

Deels kwam dat omdat de media kritische denkers uit de wetenschap demoniseerden, stigmatiseerden en er zelfs een flut minister iets riep over kwakzalvers.

De NHG en RIVM en politiek vonden zelfs dat andersdenkende artsen een beroepsverbod moesten krijgen. Als je dat in volle ogenschouw neemt moet je ronduit vaststellen dat de beroepsgroep in alle richtingen volledig gefaald heeft.

De Pro – vaccin mensen uit de medische wetenschap hadden erop moeten staan dat andersdenkende c.q. kritische medici bij hen aan tafel een volledig verhaal hadden moeten kunnen vertellen. Nu werden de kritische denkers als parasieten behandeld.

De uitgenodigde wetenschappers in diverse actualiteitsprogramma ’s op de publieke kanalen hadden erop moeten staan dat andersdenkenden vakbroeders ook een platform hadden moeten kunnen krijgen om hun visie aan het Nederlandse volk te geven.

Maar nee, angstvallig werden deze kritische denkers gemeden en als er al eens iemand zat werd hij vaak onderbroken en minachtend behandeld. Daar staat me altijd nog de arrogantie helder voor de geest waarin de kritische huisarts Rob Elens die een voorstander was van hydroxychloroquine – azitromycine en zink ofwel het Zelenko protocol, door een zeker meisje Jinek en Ab Osterhaus, zelden een zo misselijkmakend programma op basis van eenzijdigheid bekeken.

Daarmee heeft de wetenschap, die gebaseerd is op onderzoek dat dan door andere wetenschappers weer getoetst wordt, verworden tot een klucht-vak.

Laten we vanaf nu stoppen om het woord wetenschap of wetenschappelijk volledig uit ons woordenboek te schrappen of nog verder te gebruiken.

Het woord OBJECTIEF ervoor te nemen. Of toch maar het woord “eerlijk “gebruiken”.

Het is treurig dat we zien dat echte wetenschappers het recht ontnomen wordt en gekochte wetenschappers of personen of instituties die er baat bij hebben dat het narratief van de Overheid overeind blijft, alle ruimte krijgen.

Echte wetenschappers hadden geëist dat andersdenkende collegae ook aan tafel hadden moeten zitten.

Zoals een van mijn volgers die heel graag aan de discussie had mee willen doen, maar zij werden geweigerd. Hoe ziek ben je dan als je niet alle kanten van een verhaal helder maakt.

Dat er een heksenjacht plaatsvindt tegen kritische wetenschappers is een uiterst zielige vertoning en dat helpt de mensheid niet verder.

Wetenschap is failliet

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

Terug naar boven