PRESIDENTEN VAN DE GERECHTSHOVEN

Aan: De Presidenten van de Gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Gerechtshof Den Haag.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

 

Boxmeer, 4 juli 2022.

Geachte heren,

Als burger van dit land vraag ik U om te stoppen met het volgen van de falende politiek leiders, die wetten maken die niet ten dienste staan van de burgers.

Rechtspraak is verworden tot Wetspraak. U heeft ooit als jongeling besloten om Rechter te worden. Een nobel beroep waarin wijsheid, beschouwelijkheid van het leven, levenservaring de bouwstenen zijn van uw werkzaamheden.

De Rechtspraak in Nederland is verworden tot een steunbetuiging aan de grillen en nukken van diverse falende politiek stromingen en hun leiders. Was dat wat u destijds voor ogen had toen u dit eerzame beroep koos?

Herinner me een interview uit mijn periode als raadslid (2002-2006) dat de journalist Philip Brouwer () van het blad Binnenlands Bestuur met Hoogleraar Staats en Bestuursrecht Prof. Mr. Twan Tak had, waarin deze bij aanvang van het nieuwe studiejaar aan de Universiteit van Maastricht tegen zijn nieuwe studenten zei, dat daar waar de Overheid de rechtszaken won, de burger in 80 procent van de gevallen had moeten winnen. De Overheid werd te vaak beloond, de burger gestraft.

Prof. Mr. Twan Tak heeft in diverse gremia gewerkt zoals CrvB, RvS en andere rechtbanken.

Rechtspreken behoort u te doen zonder last, echter de politiek knecht u als verlengstuk van hun eigen falen. Waarom moet een burger maanden tot jaren soms wachten op behandeling van een zaak. Waarom kan een belletje uit het Torentje een vers gedane uitspraak van een rechter tegen een groepering, in dit geval Viruswaarheid, binnen enkele uren vernietigd worden. Hoe denkt u dat de kritische burger dit ervaart. Wellicht klassenjustitie??

Het teken van uw rechtspraak is Vrouwe Justitia met haar beroemde blinddoek voor haar ogen, als zijnde dat zij niet vooringenomen recht spreekt. Thans lijkt het dat zij zich achter deze blinddoek verbergt, omdat Zij zich schaamt over het niveau waarin onze Rechtspraak is afgegleden.

4 juli is-was en wordt een memorabele dag, waarin ook u als rechters en Rechtbank zichzelf kunt bevrijden van het juk van de falende politiek die op uw schouders rust.

Sta allen op en bevrijdt u van de invloeden van Den Haag.

Rutte pleegt landverraad door als prominent lid van het WEF (World Economic Forum) als Young Global Leader samen met Trudeau – Macron etc. mee te werken aan de Agenda 2020 – 2030. Waarin de wereld wordt omgevormd naar een Globalistisch Technocratisch Dictatoriaal systeem, waarin de mens niets meer bezit.

Dat is geen samenzweringstheorie meer zoals menigeen denkt, de feiten zijn met enig zoekwerk keihard te achterhalen. Staat u als Rechters toe, dat dit plaatsvindt?

Goede informatiebronnen zijn NineForNews.nl – Kla.tv uit Zwitserland.

Hierbij een link die duidelijk is. De Nederlandse burger is nooit gevraagd hieraan mee te werken. https://www.frontnieuws.com/the-great-reset-het-project-van-de-machtselite-om-de-wereld-te-resetten/

Veel staat ook op mijn website www.ziekvandepolitiek.nl te lezen. Op NFN.nl met veel achterliggend bewijsmateriaal en wetenschappelijke rapporten.

Ga achter de bevolking staan en veroordeel geen mensen die het wanbeleid van deze Overheid beu zijn en nu voor hun rechten vechten. Rechten die deels door de politieke invloed op uw werk verloren zijn gegaan.

Herpak u samen met de Rechtbanken. Kantonrechtbanken en andere deelgebieden in de rechtspraak zoals de RvS en CrvB.

Neem het OM onder de armen, want ook zij zijn aan hulp toe. Vorig jaar werd ik (70) mishandeld door een jongere buurtgenoot (35). Vanwege een uit de hand gelopen bijtincident van zijn hond naar de mijne. Oriënteer me in het donker op de veiligheid van mijn twee honden, bam uit het niets een vuistslag. Het blauwe oog was mijn deel. Lafbek.

De OvJ vond het niet nodig te vervolgen en seponeerde de zaak. Maak beklag in een artikel 12 procedure Sv bij het Hof in Den Bosch.

Krijg het bezwaarschrift terug, omdat de OvJ nog geen afdoeningsbrief heeft verstuurd. Krijg op 30.5.22 na aandringen bij de politie een bericht dat de OvJ de zaak geseponeerd heeft. Dat wordt op 7 juni 2022 nogmaals in een mail bevestigd. De politie verwoordt de status dus correct, er is door de OvJ geseponeerd.

Een effectief werkende OvJ had op dezelfde dag van de door hem gewogen sepot direct een – afdoeningsbrief – kunnen maken en opsturen. Waarom heeft een Officier van Justitie om de zaak onnodig te vertragen een termijn ter beschikking van 16 weken. Is dit effectief. Burgertje treiteren en ontmoedigen, zodat hij afhaakt.

Een helaas vorig jaar overleden – oud Adjudant van het Korps Rijkspolitie Gerard Kusters uit Boxmeer – waarmee ik op latere leeftijd een zeer goede vriendschapsband heb opgebouwd zei me ooit: als Sjefke vijf procent minder rechtvaardigheidsgevoel had, had Sjefke een vijftig procent fijner leven.

Mijn rechtvaardigheidsgevoel is groot en laat deze zaak dan ook niet rusten. Als het Hof in Den Bosch goed gelezen had, heb ik ook de handelswijze van de OvJ belicht. In dit geval had het Hof in Den Bosch de zaak verder moeten geleiden en tot behandeling moeten overgaan. Flexibiliteit en effectief werken zou het motto moeten zijn.

Verder een oproep om de stroomstootwapens te verbieden. Dit middel zal een aanzienlijk aantal doden opleveren. Als jongeling heb ik voor de politie op de politieschool in Heerlen gewerkt. Daar werden nog agenten opgeleid, nu tegenwoordig klaargestoomd.

Tijdens een braderie te Gennep waar ik destijds van (‘80-‘85) mijn diensten aan het Korps Rijkspolitie heb aangeboden, werd ik opgeroepen om een lastig heerschap op een terras te verwijderen. Maande de overlastgever tot tweemaal toe weg te gaan. Hij weigerde.

Liep terug naar mijn collega, deed mijn pet, mijn stropdas af, gaf mijn handboeien en wapenstok af aan mijn collega die angstig was en liep kaal naar het heerschap. Deze zag de ernst van zijn situatie in en verdween rap. Een applausje van de lieve terrasgasten was mijn deel. Je straalt iets uit en daar heb je geen wapens voor nodig. Weg met dat stroomstootwapen.

Nogmaals opgeleid of klaargestoomd is het verschil.

 

Geachte heren/dames, Rechters aan het Hof, laat Vrouwe Justitia binnenkort van achter haar Blinddoek stralen. Ontdoe U van het juk van de politiek en sta achter uw Burgers.

Spreek weer Recht op basis van menselijke normen en waarden uit de tijd van uw ouders en grootouders.

Er is een Rechter die ook over uw handelen te zijner tijd zal oordelen en dat is onze Schepper. Moge Hij u genadig zijn, omdat u deed wat u als Rechter behoor(t)de te doen.

Ben thans 70 jaar. Hoop echter gehemeld te zijn, voordat plaatsvindt hetgeen de Elite wenst. In die wereld is er geen hoop en vrijheid meer.

Rechten zijn verkwanseld.

Sjef Smeets,

Dit schrijven wordt tevens op mijn website geopenbaard.

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer – klooster-leerling

Terug naar boven