Media-RIVM-NHG-Kabinet, ziek.

Media-RIVM-NHG-Kabinet, ziek.

Bovengenoemde groepen roepen toch zo langzamerhand wel vragen op, of deze organisaties zwaar ziek zijn.

1.

Laten we maar beginnen met de media. Ze zijn kampioen geworden van het feit dat ze via hun kanalen er de angst bij de burger goed inpeperen. Zout in een open wond lijkt hun strategie wel te zien.

Feitelijk heb ik nog steeds geen journalist van de reguliere media gezien die zich nu eens bezighoudt met de feiten. Voor alle duidelijkheid – in 2015, 8600 en in 2018 9400 doden door de griep. Nu nog geen 6500 en een land in een aanstaand totaal faillissement, door een overbodige Lock down.

In 2018 hadden we al een overbelasting van de IC. Maar als je vervolgens ook nog eens bijna tien ziekenhuizen weg-saneert, waarbij deels gedwongen, maar ook een hele hoop verpleegkundigen op eigen verzoek afscheid namen en die groep 128.000 -(honderd achtentwintigduizend) – mensen omvatte, dan kom je zorg-technisch in de problemen.

Waarom hebben de media daar niet eens een stevig gesprek gevoerd met ons Kabinet Rutte. Slaafs hangt men aan de lippen van onze grootste leugenaar ooit.

Het vaccin zal men hoe dan ook als media promoten, want het Kabinet heeft dat zo bevolen.

Dan de vraag waarom de media niet eens onderzoek heeft gedaan naar de protocollen van HA Rob Elens, hydroxychloroquine-azitromycine en zink als geneesmiddel.

Was toch simpel geweest als media te zeggen, beste wetenschappers nu jullie er onderling al niet uitkomen, dan gaan we als media u helpen. Twintig patiënten, daarvan helpen we tien personen met het protocol van HA Rob Elens. De andere gaan de reguliere zorg in.

Dan was vrij snel bekend hoe we het probleem corona kunnen oplossen. Ofwel kost dat volgens het protocol van HA Rob Elens iets van € 15.- in totaal en in vier dagen weer opgeknapt, ofwel we spreken over het bezetten van ic-bedden met een kostenpost van minimaal € 20.000.- per persoon. IC-Bedbezetting circa 14 tot 20 dagen.

Is er dan ook geen enkele slimme journalist die dit eens kan en durft te onderzoeken. En probeer dan je eigen inzichten opzij te zetten, anders ken je de uitslag al bij voorbaat. Ga eens met een open vizier op onderzoek uit en laat je niet in de luren leggen door wetenschappers.

2.

De wetenschappers van het RIVM zijn toch van een andere soort dan je hoopt. Een onderdeel van het RIVM is de Inspectie van de Gezondheidszorg. Deze inspectie blokkeerde de toepassing van de HA Rob Elens en hem werd verboden die middelen aan zijn patiënten te geven. HCQ is een al zeer oud malaria middel dat eveneens aan reumapatiënten levenslang wordt voorgeschreven. Waarom mag dat dan niet in de eerstelijns worden toegepast. Waarom moet dat klinisch, moet men als RIVM weer de meester uithangen die zelf geen kennis heeft maar door een grote mond (macht) zijn gelijk afdwingt.

Feitelijk is het moord met voorbedachten rade, want als je iemand kunt helpen met een eenvoudig middel en je onthoudt dat iemand dan ben je ronduit ziek. En ziek is dat RIVM, en in mijn ogen terminaal. Houdt je bij de feiten en ga niet marchanderen om de politiek te behagen.

3. NHG

Nederlandse Huisartsen Genootschap kreeg een brief van HA Rob Elens waarin hij vroeg om hem te steunen in zijn strijd. Echter het NHG ontraadt andere artsen hun steun te betuigen aan HA Rob Elens.

Is er een arts met een rechte rug die zijn patiënten liever gezond maakt zonder ze naar een IC bed te moeten sturen waarbij zeker 50% van zijn ingezonden patiënten stierf, en dan wordt hem dat verboden.

Wat het NHG aan de Nederlandse bevolking overduidelijk maakt, is het feit dat niet de gezondheid van de burger voorop staat, maar de protocol bureaucratie van het NHG.

4.

Kabinet Rutte is een echt ziekmakend feit. Men promoot de besmettingen maar al te graag, maar zegt niets over de herstelde mensen. Men verbiedt via het RIVM en Co dat artsen zoals HA Rob Elens zijn werk kan doen.

Als je dan eens je oor te luisteren legt bij andere deskundigen, dan blijkt het virus milder te zijn dan de griep. Dat zijn dan wetenschappers die meerdere disciplines in hun gereedschapskist hebben en niet alleen maar viroloog zijn.

Wist u dat in 2018 meer dan twee miljoen – officieel 900.000- mensen besmet geraakt waren met het griepvirus. Heeft u toen een Lock down gezien.

Lees je de historie dan zie je dat zelfs het corona virus al in 1948 ontdek is. En dat het een milder virus is dan de Rhino of de influenza. Dan lees je dat bij honden en katten en bij nog meer dieren de corona in de genen zit. Evenals als bij de mensen.

Over een tijd zal blijken dat het Kabinet bewust de economie kapot heeft gemaakt.

Dat de ruiming van nertsen fokkerijen feitelijk onjuist waren en dat de schade aan deze branche vergoedt gaat worden.

Maar hoe houdt je als Overheid de regie (dwang) over de mensen, juist Angst injecteren.

Buiten de media, had iedereen zowel de RIVM, NHG en Kabinet moeten inzetten op goede voeding, met zeker voor de ouderen in de verzorgingshuizen voldoende vitamine C-vitamine, vitamine D, zink en selenium. Door de vele medicatie die men in verzorgingshuizen vaak slikt, raakt ook het immuunsysteem ontregelt. Die ouderen had men massaal buiten in de zon onder een parasol en in de frisse lucht moeten zetten i.p.v. ze opsluiten.

Circa 92% van de mensen overlijden aan het gebruik van medicatie. Maar daar hoor je amper iets van, niet door het RIVM noch het NHG en Kabinet. Dat jaarlijks tussen de 17 en 20.000 patiënten door medische blunders overlijden, daar hoor je niets over. Waar blijft die Lock down dan nu

Maar men verzwijgt dat liever dat vitamines gezond maken, want dan heeft niemand meer een vaccin nodig heeft. En als er geen vaccin zou komen dan is dat een zeer groot gezichtsverlies voor Rutte en Co.

Quote:

De waarheid zullen vele nog ervaren, de leugen kennen we allang genoeg.

Media – RIVM – NHG -Kabinet, ziek, zeer ziek.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Terug naar boven