Nederland 2.0

Nederland 2.0

Het wordt hoog tijd dat de Nederlandse burgers eens gaan nadenken of dit land niet beter geregeerd kan worden.

Nederland wordt al decennia geteisterd door een politiek die het goed voor zichzelf organiseert, maar waarbij de burger het nakijken heeft.

Kijk eens naar de ellende bij het al jaren zieke systeem van de Belastingdienst, het UWV het RIVM, diverse Ministeries en noem maar op.

1.

Zo langzamerhand wordt het hoogtijd dat we een burger-rechtspraak systeem gaan invoeren.

Er komt een jury bestaande uit burgers en die gaan elke zaak bijwonen. Er wordt geen enkele rechtszaak meer gehouden waar alleen de Raad voor de Rechtsspraak aan meedoet. De rechter in zijn huidige vorm is dan de voorzitter en leidt het proces. Maar een burger jury, velt het oordeel en de strafmaat.

Daarmee krijgen we een betere afspiegeling van hoe de maatschappij in elkaar zit en zullen er voor de burger betere uitspraken komen. Dan kunnen we de politieke invloed verder terugdringen of zelfs verwijderen.

2.

Het RIVM is wel het meest onbetrouwbare instituut dat we thans goed kennen.

In principe is om de eerlijkheid te waarborgen het niet meer mogelijk dat daar mensen al tig- jaren op een post zitten. Rouleren van plaats en taak zal de norm moeten worden. Men mag er hooguit zes jaar werken om belangenverstrengeling te voorkomen

3.

De belastingdienst is ook al jaren een probleem. En dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de politiek. Wet op wet wordt er gestapeld en de onderliggende oorzaak van een probleem komt steeds verder weg te liggen van een oplossing

4.

Ziekenfonds weer in zijn eerdere glorie hersteld en de zorg in zijn algemeenheid komt weer onder de vlag van een Ministerie. Mensen dragen naar rato van hun inkomen een ziekenfondspremie af en zo zorgen we dat we de kosten opdrijvende factoren van de verzekeringsmaatschappijen kwijt zijn. Verzekeringsmaatschappijen worden genationaliseerd en ontbonden.

5.

Het onderwijssysteem gaat op de schop en niet het systeem is leidend maar de kwaliteiten van de jongeren.

Schrijnend was het geval van een jongeman Simons die in Eindhoven in een rap tempo wilde afstuderen, maar dat niet mocht.

Een uitspraak van een rector staat me nog bij: Simons had een probleem waar al een tiental jaren een ploeg technici op lagen te broeden, binnen veertien dagen opgelost.

Dan laat je een dergelijk talent toch niet lopen.

6.

Openbaar vervoer komt weer volledig in de handen van de Overheid.

Het moet op een betere manier en meer rekening houdende met regionale omstandigheden.

7.

Banken komen onder het Ministerie te vallen en worden genationaliseerd.

Er komt een open onderzoek naar de aandeelhouders van de Nederlandsche Bank

Vult uzelf maar in welke onderwerpen voor u belangrijk zijn en vul ze maar aan.

Nederland 2.0 is aanstaande en u kunt het verschil maken

Terug naar boven