Corona, een andere waarheid, dan de waarheid van het Kabinet

Corona, een andere waarheid, dan de waarheid van het Kabinet.

Beste lezer dit wordt mijn langste column en vergeef me mijn taal en stijlfouten, het gaat om de boodschap.

Verdeel dit onder al uw vrienden, familie, kennissen en zakenrelaties. Zelfs aan uw vijanden.

De sociale mediakanalen WhatsApp, Gmail, Facebook heb ik weggedaan omdat ze censuur pleegden op mijn bijdrage bij FB en YouTube.

“ Ben niet bevreesd van wat anderen van u denken, maar omarm – beoordeel- een andere waarheid in het belang van de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen “.Zodat we niet over tien jaar de bekentenissen moeten doen: 

Wir haben es nicht gewusst.

Mede door het feit dat een mooie video tijdelijk vrij is te zien, moet ik dit met enige snelheid schrijven. Die zeer informatieve video over de waanzin van corona wil ik u niet onthouden.

Half februari gaf het Kabinet in een boodschap aan dat er een ernstige ziekte was die dodelijk was, het corona virus. Mijn intuïtie zei dat er het een en ander niet aan klopte. Daar ik al vijfendertig jaar weet hoe de hazen in de politiek lopen, wordt je wakker.

Mijn brede sociaal maatschappelijke interesse is groot en ben iemand die dan gaat onderzoeken. Geschoold in een klooster, met als doel missionaris in een ontwikkelingsland les te gaan geven, hadden we diverse docenten. De congregatie had als doel, lesgeven aan anderen. Een docent uit de congregatie was hoogleraar aan de KUN – Katholieke Universiteit Nijmegen het huidige Radboud te Nijmegen, tevens directeur van de Kweekschool in Arnhem.

Hij heeft de stelling erin gepompt:  “Is dat wel zo, wat daar wetenschappelijk wordt beweerd”.

Dat heeft als jongeling mijn ontluikende eigenzinnigheid wel aangewakkerd en versterkt.

Naar aanleiding van de eerste toespraak van M. Rutte ging ik onderzoeken of mijn intuïtie wel klopte. Vond een zeker HA – huisarts – Rob Elens te Meijel die een andere visie had dan het RIVM. Nam contact met hem op en vroeg om zijn visie. Die kreeg ik na zes weken, want ook hij moest het een en ander nog verder onderzoeken.

Hij kwam met het Zelenko protocol van een New Yorkse arts en wetenschapper, dat bestond uit een juiste dosering hydroxychloroquine – azitromycine en zink. Noodgedwongen paste hij dit op tien patiënten toe die hij niet kon doorsturen, omdat alle IC-bedden vollagen en het ziekenhuis geen opnames meer deed. Hen dood laten gaan zonder iets zinvols te doen was geen optie voor deze uiterst betrokken arts.

Jammer, dat veel artsen onder druk van represailles van de Overheid en haar instituten zoals de Inspectie van de Gezondheidszorg, RIVM, NHG en KNMG angst hebben voor strafmaatregelen. Hadden ze net zo’n durf als HA Rob Elens dan was er niets aan de hand geweest. Echter het RIVM – NHG en KNMG gaven het dwingende advies, rust en paracetamol. Zeker niet het Zelenko protocol.

Het werd HA Rob Elens door de IGZ zelfs verboden dit toe te passen.

Hoe ziek, en dat heeft te maken schrijnende machtswellust en domheid. Oorzaak tunnelvisie en belangenverstrengelingen.

Peel en Maas, lokale TV, maakte een reportage over HA Rob Elens: zie link https://www.youtube.com/watch?v=GIFBtANrGhA

Het verhelderende programma “Danny op straat “ besteedde veel aandacht aan HA Rob Elens. Dat is echte onderzoeksjournalistiek zie link: https://www.youtube.com/watch?v=-Jxr0J-A1SQ

Dan zou je als IGZ + RIVM etc. met gezwinde spoed dat protocol moeten onderzoeken en je eigen beperkte subjectieve waarheid aan de kant moeten zetten te einde de patiënt te dienen en niet de protocollen rampscenario’s.

In Nederland moet men snel af van de waanzin, dat alleen iets werkt als het in een klinische gerandomiseerd onderzoek heeft plaatsgevonden. Pragmatische aanpak en niet meer de wetenschap op een voetstuk plaatsen, maar hands on werken.

Dat doet u ook bij uw werkgever of als eigenaar van een onderneming. Die frivoliteiten in de wetenschap kunnen in de prullenbak. Dat heeft de IGZ, RIVM, NHG en KNMG met hun protocollen bureaucratie wel bewezen. De patiënt telt en niet een protocol, waar men niet van af wil wijken.

Mooi is de reactie van Yvonne Simons en Marga Bult, de voormalige zangers van de meidengroep Babe begin jaren tachtig. Marga heeft een aantal weken in het Bernhoven ziekenhuis te Uden als vrijwilliger gewerkt. Zie link: https://www.blckbx.tv/videos/marga-bult-yvonne-simons-en-het-falende-corona-beleid

Yvonne Simons is gezondheidswetenschapper met een indrukwekkende staat van dienst en luister even met gespitste oren naar haar uitspraak op de tijdlijn 22.30.

Daarin zegt zij ook dat als een HA Rob Elens een oplossing heeft voor het probleem dan dien je als de wieder weerga dat te onderzoeken. Echter wat deden de virologen RIVM en IGZ -inspectie gezondheidszorg – zij verboden heeft zelfs.

Het werd HA Rob Elens door de IGZ zelfs verboden dit toe te passen.

De Lancet kwam met een ander verhaal dat hydroxychloroquine niet werkzaam en zelfs dodelijk was om HA Rob Elens met nadruk te beschadigen.

Echter, als het Zelenko protocol voorschrijft dat je een dosis van 200 mg hydroxychloroquine moet gebruiken, en niet zoals de Lancet dat deed met 1200 mg en zelfs 2400 mg , dat de dood veroorzaakte van veel patiënten, dan ben je geen betrouwbaar medisch platform meer, maar uit op beschadiging van een goedwillende gedreven en betrokken huisarts.

Als je juist het zink weglaat dat; JUIST HET CORONA VIRUS DOODT, dan heb je in mijn ogen juist schuld aan al die onnodige doden, ofwel moord met voorbedachten rade. Niets meer, niets minder. Moord in eerste aanleg door nalatigheid.

Hoe ziek beste lezer kun je het hebben. Dit gaat om machtswellust van “academisch misvormde wetenschappers “die slaafs naar het Kabinet luisterden, want het Kabinet had een andere Agenda 21 waaraan gehoor moest worden gegeven.

Niet het belang van de patiënt, de burger is van belang, maar machtspolitieke belangen van enkele grote heren in de wereld, zoals de farmacie.

De Australische zender Sky News deed daar een boekje over open, verwijzend naar de Agenda 21, waarin onze democratie in tien jaar tijd omgevormd wordt tot een technocratie, waarin de burger net zo slaafs moet worden als de Chinezen, dat is wat de oppermachtige globalisten wensen: zie link

Sky News Australie The Great Reset

Sky News maakte ook een reportage dat het corona virus een geplande pandemie is, zie link: Sky News Alan Jones

De Nederlandse ondernemer Nico Sloot, Internationaal opererend in de Automotive Industrie, kon het niet langer meer aanzien en ook hij had net zoals ik datzelfde intuïtie gevoel dat het niet klopte, wat Rutte aan ons dicteerde, namelijk de zinloze economisch vernietigende corona maatregelen. Die onze welvaart volledig vernietigd.

Het alternatieve mediakanaal van Flavio Pasquino www.blckbx.tv laat een korte intro zien van 33 minuten waarin Nico Sloot en regisseuse Belgin Inal, die tijdens de coup uit Turkije vluchtte, zij bespreken samen met Flavio de korte intro van hun zoektocht naar de waarheid.

Ze zegt het helder, Turkije is een land van de dictatuur, dat is alom bekend in de wereld. Dat zijn de mensen daar gewend. Echter zij verbaast zich over de dictatuur in Nederland en noemt ons Nederlandse burgers zelfs dom. Ik begrijp haar als geen ander.

Luister u met gespitste oren naar een opmerking van Belgin Inal waarin zij zich afvraagt, hoe wij het als Nederlandse burgers zover hebben laten komen, dat onze democratie is verworden tot een dictatuur: tijdslijn 18.00 minuten.

Ik moet haar helaas gelijk geven dat wij zo slaafs, zo dom zijn geworden dat we dit accepteren en dat helaas maar weinigen exact zien wat er zich afspeelt.

De politiek moet op de schop, en de volksvertegenwoordigers moeten het volk dienen en niet de kartel politiek die zich coalitie noemt. Nu dient de politiek, niet de burgers, maar grote industriëlen zoals de omzet van de farmacie. De farmacie heeft nu al tijdens de aanvang van de corona pandemie een winst geboekt van 1100 miljard dollar, over de ruggen van vele onnodige overleden patiënten.

Ik zet hier als afsluiting de link door van Nico Sloot, een video die u normaal moet betalen, maar tijdelijk vrij te zien is en dat nog voor circa vijf dagen na heden 14 december 2020. Hoop dat Nico zich bedenkt en dit aan al de Nederlandse burger zonder tijdslimiet gratis laat zien. Dat is afwachten.

Zie link die dus nog vijf dagen tot 19 dec. vrij te zien is: http://docsfair.nl/covid19movie.

Het is een zeer goede videofilm die feilloos aantoont wat er zich afspeelt.

De video duurt een uur en veertig minuten, maar het bekijken zeker waard.

Normaliter zou u er iets voor moeten betalen maar tot 19 december gratis te zien.

Dus snel delen onder uw relaties, via Facebook etc.

Dus deel deze videofilm zo snel mogelijk onder uw relaties.

De video is gemaakt met ondersteuning van meer dan twintig wetenschappers uit alle landen.

De broer van de maker Nico Sloot is Willem Sloot, doctor in de Toxicologie en werkzaam voor een grote farmaceut. Willem Sloot heeft een andere zienswijze dan het Kabinet

De tijdslijn is in het begin ietwat saai, maar daarna gaan u de ogen openstaan.

Tijdslijn:

De WHO bepaalt de status van een virus. Is het een A- status dan is het zeer ernstig.

Echter het corona virus heeft feitelijk een B-status. Wel zorgwekkend maar niet dodelijk. De WHO wordt grotendeels gesponsord door de bedrijven uit de farmacie die gebaat zijn bij een A-status, die daardoor een vaccin mogen leveren.

In de tijdslijn op 26.00 spreekt de Internist en endocrinoloog Evelien Peeters haar bezorgdheid uit over de eenzijdige berichtgeving van het Kabinet en het RIVM.

Deze dame heeft durf om zich uit te spreken. De ramp die voordoet heeft alles te maken met de enorme bezuinigingen die het Kabinet Rutte de laatste jaren heeft gedaan in de gezondheidszorg. Dus onverantwoord. Als je tachtig duizend verpleegkundigen wegbezuinigd en tienduizend bedden dan kom je in de problemen.

In de tijdslijn op 33.00 minuten zegt de toenmalige corona gezant Feike Sijbesma dat niet iedereen gevaccineerd dient worden maar wel de zwakkeren.

Tijdslijn 36.00 minuten daarin zegt de epidemioloog Dick Bijl dat het vaccin feitelijk vergif is. Waarbij zelfs de EMA- Europese Medicijn Autoriteit – feitelijk het vaccin promoten

Tijdslijn 43.25 worden artsen ingezet om het vaccin te promoten en krijgen

daarvoor betaald.

Tijdslijn 44.15 geeft aan dat de farmaceuten niet vervolgt kunnen worden voor schade ontstaan door het vaccin. De politiek heeft dat geaccepteerd, hoe krom kan dat zijn.

Tijdslijn 45.40 daarin zegt de corona gezant Feike Sijbesma dat het vaccin niet verplicht kan worden.

Tijdslijn 51.20 daarin zegt Prof. Cees Hamelink dat journalisten aan de leiband lopen van de Overheid

Tijdslijn 57.40 spreekt Prof. Cees Hamelink duidelijk over corruptie.

Tijdslijn 1.02 zegt de initiatiefnemer Nico Sloot dat hij deze video gemaakt heeft voor zijn kinderen, voor hun toekomst

Tijdslijn 1.04 vermeldt Ad Broere dat corona een onderdeel is van een beweging die de volledige macht willen hebben.

Enkelen willen de macht nemen en u het recht willen ontnemen van de democratie, uw toekomst en uw bezit.

Tijdslijn 1.05 daarin wordt vermeld door econoom Ad Broere dat we samen een schuld van 100 miljard opbouwen, die de komende generatie zal moeten aflossen.

Tijdslijn 1.10 wij betalen zelf als burgers die claims die normaal de farmaceuten betalen.

Tijdslijn 1.12 men wil bewust de economie uitdrogen en de politici gaan vrij uit

Tijdslijn 1.18 Prof. Bob de Wit zegt dat de biotech- en data bedrijven zoals Google Facebook etc. de macht overnemen en dat landen naar hen moeten luisteren. Dat is de ondergang van onze democratie en samenleving. Wordt dus snel wakker en stop met Google Facebook WhatsApp etc.

Als laatste plaats ik de opmerking dat de rijkste familie ter wereld Rothschild, die ook grootaandeelhouder is van alle Europese Centrale banken een vermogen heeft van 4.6 triljoen dollar. Als men dat onder alle inwoners op deze planeet zou verdelen, zou iedereen miljonair zijn met een vermogen van circa 72 miljoen dollar.

Mensen wordt wakker en sta op tegen deze geplande pandemie die, zoals ook blijkt uit stukken van de WHO, met een IFR van 0.05 onschuldiger is dan de normale seizoen griep met een IFR van 0.30.

Een lang verhaal met waarschijnlijk wat taal en stijlfouten, maar onder tijdsdruk kan dat helaas ontstaan. Ik wil u de videofilm die nog vijf dagen gratis te zien is, niet onthouden.

Als afsluiting een prachtig voorbeeld van de oplichterij rond corona:

Een Oostenrijks parlementslid doet een corona test met cola. Scroll even door naar onderen en zie hoe een Pool datzelfde doet met appelmoes en ijsthee en ook een positieve test kan laten zien. Hoe betrouwbaar is dan die test: zie link

Oostenrijks Kamerlid test positief op corona met cola

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. Raadslid- lid korps Rijkspolitie- ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven