Corona te genezen !!

Corona kan simpel verholpen worden.

In het bijgaande artikel, plaats ik integraal het pleidooi en de argumentatie van de huisarts Rob Elens te Meijel.

Mijn persoonlijke analyse: voor alle duidelijkheid, mijn mening.

Zoals u zelf wel kunt filteren, indien u goed leest, gaat het hier weer om een protocol formaliteit. Als een Inspectie het niet zelf bedacht heeft, is er voor hen geen eer aan te behalen.

Jarenlang worden we al geteisterd door deze Inspectie. U herinnert zich wel de uitzending van Antoinette Hertsenberg over de al meer dan 100 jaar bestaande Bacteriofagen die in Georgië de ene na de andere patiënt genezen hebben.

Maar dan ook weer strandt het in de ONWIL van de Inspectie van de Gezondheidszorg.

Als iets werkt heb ik geen klinisch bewijs nodig, zo simpel is dat. Men wil hoe dan ook geen alternatieve route van behandeling ingaan en wachten op een vaccin dat misschien nog lang op zich laat wachten. Men laat liever de economie zover interen, dat ook het bedrijfsleven aan het dodelijke infuus ligt.

Echter een vaccin is gebaseerd op een bestaand virus, bijvoorbeeld die van het afgelopen seizoen.

Als later een variant van een bestaand virus ontstaat, is dat vaccin redelijk waardeloos. Jammer dat ik mijn grote vriend en klinisch chemicus drs. Frank Crombag in deze zaak niet kan raadplegen, maar zijn kennis in deze materie was groot. Ook hij had geen goed woord over voor de medische wetenschappers van de Inspectie.

We moeten hoe dan ook van deze protocol-ridders af, die geen enkele andere mening tolereren of het nieuwe idee traineren met oeverloze vertragingstechnieken ten einde het te laten verzanden of in een diepe bureaulade droppen.

Ga met een open vizier het virus te lijf en probeer het zoals de moedige huisarts Rob Elens uit Meijel voorstelt. Hij geeft zelf aan in zijn pleidooi dat hij al diverse patiënten met succes heeft behandeld.

Laat hem persoonlijk zijn behandelmethode op een aantal patiënten in een ziekenhuis toepassen.

Bewaak zijn patiënten dag en nacht, anders zorgt een of andere dwarsligger van een medicus wel dat het geen succes wordt.

Ik heb redelijk wat connecties in de medische wereld en ken haar eigenaardigheden redelijk goed. Toegeven dat een ander het beter kan, is een verlies aan status.

En daar gaat het hier niet meer om. De Nederlandse bevolking heeft recht op een snelle effectieve behandeling, zonder de gekwetste ego’s van andere medici.

Als blijkt dat de behandelmethode van de huisarts Rob Elens adequaat werkt, en dat onderbouwt hij op een wetenschappelijke wijze, dan is een vaccin totaal overbodig. Nogmaals een vaccin is niet de oplossing, want dat is gebaseerd op een bestaand virus of een griep van het afgelopen seizoen.

Echter dit Kabinet zweert bij een vaccin die we allemaal zullen moeten accepteren, of we zullen anders als paria’s in deze samenleving gekenmerkt worden.

Dit is mijn persoonlijke bijdrage in de strijd van Rob Elens, huisarts te Meijel, voor openheid en voor een snelle en adequate behandeling van patiënten. Houdt deze site de komende weken in het vizier voor nadere beschouwingen.

Hier onder het integrale pleidooi van hem persoonlijk en het toegepast behandelplan zoals dat heden in ziekenhuizen wordt toegepast.

  1. Lees eerst zijn voorstel, zijn pleidooi, hoe mensen te helpen genezen.
  • Dan het behandelplan zoals ziekenhuizen die thans toepassen.

Integraal en met toestemming overgenomen van huisarts Rob Elens te Meijel.

Sjef Smeets, columnist-auteur-onderzoeker-innovator

—————————————————————————————————————–

Pleidooi voor het gebruik van hydroxychlorquine bij de behandeling van SARS-cov-2 (Covid-19)in de eerste lijn

Door Rob Elens huisarts te Meijel

In maart is mijn praktijk overspoeld met corona patiënten . Op de hoogtij dagen deden we 10 visites en consulten voor corona patiënten per dag. 12 mensen overleden in 3 weken. De helft van mijn ingestuurde patiënten overleden in het ziekenhuis. In die tijd kondigde het ziekenhuis een opname stop af en wij stonden letterlijk met de rug tegen de muur.

Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een corona-besmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten met een combinatie van hydroxychloroquine, Azitromycine en zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek aanzienlijk verbeteren.

Na overleg met mijn apotheker hebben we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine off label samen met zink-orotaat en azitromycine gaan voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben 10 patiënten behandeld en 10 mensen genezen binnen een week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik 2 dagen later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol om verschillende redenen.

Nadat we een antwoord hebben geschreven op de brief van de inspectie hebben we een gesprek met hen gehad om ons protocol te bespreken. De inspectie keurt deze combinatie voor medicijnen af en wel om de volgende redenen.

Off label voorschrijven van medicijnen , waar in ons geval sprake is , mag alleen als het wordt ondersteund door een professioneel protocol en dat is in dit geval niet het geval. Er bestaat geen protocol voor de eerste lijn. Hydroxychloroquine wordt alleen genoemd in de protocollen van de ziekenhuizen.

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen en de SWAB keuren gebruik in de eerste lijn af omdat er mogelijk ( zonder het geven van data ) ernstige hart ritme problemen kunnen optreden bij het voorschrijven ervan. Dus veiligheid zou een probleem zijn.

Daarnaast zou er een probleem zijn met de voorraad van dit medicijn en dat mogelijk een tekort zou ontstaan voor reuma patiënten omdat zij dit medicijn regelmatig gebruiken.

Veiligheid van Hydroxychloroquine.

Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en is al  miljoenen malen voorgeschreven. In het rapport van de WHO over cardiale toxiciteit van malaria middelen zijn er 0 mensen overleden in de tijd dat het is voorgeschreven ( 100 miljoen doses ) . Reuma patiënten krijgen dit middel voorgeschreven in de dosis van 2 dag 1 tablet voor maanden. Nu zou een dosis van 3 dag 1 tablet voor 4 dagen opeens erg gevaarlijk zijn ?

Onderzoek.

Een andere reden voor de SWAB om het niet te adviseren in de eerste lijn is het ontbreken van klinisch bewijs. Er is geen dubbel blind gerandomiseerd onderzoek naar deze cocktail gedaan en daarom niet bewezen dat het werkt. Er lopen nu verschillende onderzoeken maar de klinische ervaringen van verschillende artsen opgeschreven door de AAPS, de Association of Americain Physicians and Surgeons heeft volgens hen enorm veel bewijs kracht. Er is nu geen tijd voor een uitgebreid onderzoek en de beoordeling van de verschillende dokters die deze cocktail gebruiken geeft de volgende resultaten volgens de AAPS. De kans op succes is volgens hen 91,6 % en de kans op sterfte is slechts 2,7 %. Als je dit vergelijkt met de kans op sterfte als je op de ic wordt beademd is het verschil enorm. De kans om  te sterven op de ic is ongeveer 50 procent.

Zij concluderen dat de behandeling met dit protocol drastisch beter is dan beademing op een ic.

Een aantal landen gebruiken al langere tijd hydroxychloroquine en zink in de eerste lijn waaronder Marokko , Griekenland, Frankrijk, India en  Algerije en deze landen laten een daling zien van de sterfte en de ziektelast.

In India gebruikt men hydroxychloroquine om te voorkomen dat mensen geïnfecteerd worden. Het wordt gebruikt in families met een besmet persoon en bij medewerkers in de zorg .

Waarom zink, hydroxychloroquine en azitromycine?

Hydroxychloroquine is een zogenaamde zink ionofoor. Het verhoogt het gehalte aan zink in de cel. Dit hoge gehalte aan zink stopt de kopieermachine van virusdeeltjes in de cel. Daarnaast verandert het de zuurgraad in de cel en het voorkomt aanhechting van het virus aan de cel. Deze combinatie als het vroeg in het ziekte proces wordt gegeven vermindert de virusload en voorkomt de erge fase van het ziektebeeld. Een behandeling van 4 dagen lijkt voldoende.

In mijn ogen zorgen de huidige richtlijnen voor de eerste lijn voor een inadequate behandeling wat zorgt voor veel mensen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik denk dat een vroege behandeling met hydroxychloroquine, Azitromycine en zink in de eerste lijn heel veel mensen zal helpen en ik denk dat we het eventuele-en sowieso erg kleine – risico op bijwerkingen op de koop toe moeten nemen.

Ik wil steun vragen aan iedereen in Nederland om te zorgen dat de we hydroxychloroquine in de eerste lijn mogen gaan gebruiken en dat de SWAB richtlijnen worden aangepast zodat wel deze corona crisis snel kunnen oplossen.

Rob Elens huisarts te Meijel

Bronnen:

AAPS document.

https://drive.google.com/file/d/1w6p_HqRXCrW0_wYNK7m_zpQLbBVYcvVU/view
https://www.who.int/malaria/mpac/mpac-mar2017-erg-cardiotoxicity-report-session2.pdf

Het Nederlandse behandelplan voor ziekenhuizen is per 1 mei aangepast:

Gebruik van HCQ en Q wordt nu afgeraden: Daarom wordt vanaf heden afgeraden deze middelen bij opgenomen COVID-19 patiënten off label voor te schrijven. Hooguit is toediening in onderzoeksverband een optie.

Ook Remdesivir wordt niet meer geadviseerd, waarschijnlijk naar aanleiding van de resultaten van dit op 29 april in The Lancet gepubliceerde onderzoek: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext

Azitromycine en Zink worden nog steeds ontraden wegens het ontbreken van een wetenschappelijke basis.

Behandelplan onder 2 – Advies: Optimale supportieve zorg is op dit moment de meest belangrijke interventie bij de behandeling van COVID-19. Tegenwoordig is de stand van zaken zodanig dat, indien overwogen wordt antivirale of immuunmodulerende medicatie toe te dienen aan patiënten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen van ziekte, dit in principe alleen nog dient te gebeuren via inclusie in een wetenschappelijk klinisch onderzoek en niet via off label gebruik.

Men valt in de adviezen dus terug op optimale supportive care, wat in de praktijk neer komt op niet veel meer dan stervensbegeleiding. https://swab.nl/nl/covid-19

Wat gebeurt er elders in de wereld?

Italië gaf toestemming aan huisartsen H voor te schrijven, met levering via ziekenhuisapotheken: https://www.trustnodes.com/2020/03/29/italy-finally-starts-mass-treatment-with-hydroxychloroquine.

In meer dan 1500 apotheken in Piemonte wordt H inmiddels gratis verstrekt: https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/23/news/la_terapia_in_farmacia_il_farmaco_plaquenil-254798700/ Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

In Frankrijk besliste de rechter dat (vooralsnog) aan huisartsen en apothekers niet het recht kan worden ontzegd H voor te schrijven dan wel te verstrekken: https://www.zinfos974.com/Hydroxychloroquine-Une-victoire-paradoxale–malgre-le-rejet-de-la-requete-pour-exces-de-pouvoir_a153466.html Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

In de Verenigde Staten publiceerde een aantal specialisten een aanbeveling voor een vroege, eerstelijns behandeling met H, A en Z:  https://coda.io/@covid-19-initiative/immediate-treatment-early-stage-sars-cov-2. De aanbeveling is inmiddels door meer dan 50 artsen onderschreven: We propose the US emergency authorization be extended immediately to include early stage and outpatient treatment at the discretion of the prescribing physician, and that this extension also include the registration of those treated individuals into both formal and case observation research protocols.

Verder heeft de AAPS (Association of American Physicians and Surgeons) afdeling Arizona de gouverneur van die staat verzocht zijn Executive Orders die het gebruik van H, A en andere beschikbare middelen belemmeren, te herroepen: https://aapsonline.org/aaps-letter-asking-gov-ducey-to-rescind-executive-order-concerning-hydroxychloroquine-in-covid-19/

The HCQ-AZ combination, when started immediately after diagnosis, appears to be a safe and efficient treatment for COVID-19, with a mortality rate of 0.5%, in elderly patients. It avoids worsening and clears virus persistence and contagious infectivity in most cases.

Historical controls are used in many previous studies in medicine. In this respect, the safety of Hydroxychloroquine is well documented. When the safe use of this drug is projected against its apparent effect of decreasing the progression of early cases to ventilator use, it is difficult to understand the reluctance of the authorities in charge of U.S. pandemic management to recommend its use in early COVID-19 cases.

In de staten South-Dakota, Oregon en Florida is het gebruik van H (en A en Z) in diverse situaties toegestaan.

Inmiddels zijn er ook een fors aantal artsen in de VS en Canada die H (met A en Z) met succes voorschrijven in verzorgingshuizen/verpleeghuizen, bijvoorbeeld:

https://www.theblaze.com/news/nursing-home-doctor-says-he-successfully-treated-39-coronavirus-patients-with-hydroxychloroquine
https://eu.northjersey.com/story/news/coronavirus/2020/04/10/new-jersey-loosens-restrictions-hydroxychloroquine-nursing-homes/5134490002/
https://www.nsnews.com/news/covid-19-patients-at-north-van-care-home-offered-chloroquine-drugs-1.24116195

India heeft vroeg in de race bepaald dat H preventief voorgeschreven kan worden voor zorgpersoneel dat met (wel of niet geteste) CV-patiënten werkt. Ook familieleden van positief geteste patiënten kunnen H preventief voorgeschreven krijgen. Bij beide groepen hoeft men geen symptomen te hebben: https://www.mohfw.gov.in/pdf/advisoryontheuseofhydroxychloroquinasprophylaxisforsarscov2infection.pdf  

Brazilië staat huisartsen toe H en C voor te schrijven aan patiënten die positief getest zijn: https://renovamidia.com.br/brasil-permite-uso-de-cloroquina-em-pacientes-com-sintomas-leves-de-covid-19/?fbclid=IwAR0mHmhptMr34rwfMaNRfsGh226d2W_kWH9lYAmlImeDhWkU_vKdGWbJLwk Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

De volgende landen hebben massaal Hydroxychloroquine ingeslagen dan wel een (vroege) behandeling met H (en A en Z) geaccordeerd (niet uitputtend): Zuid-Korea, Australië, Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Oman, Qatar, Egypte, Marokko, Algerije, Hong Kong, Costa Rica.

Dokter Zelenko, de arts uit New York die de behandeling met H, A en Z in zijn praktijk ontwikkelde, is inmiddels door de regeringen van Rusland, Oekraïne en Honduras gevraagd hen te adviseren ten aanzien van de behandeling van Covid-19.

Inmiddels zijn er al veel trials opgestart dan wel beschreven die H (en A en Z) als uitgangspunt nemen. Hier twee overzichten: https://docs.google.com/document/u/0/d/1545C_dJWMIAgqeLEsfo2U8Kq5WprDuARXrJl6N1aDjY/mobilebasic

Met toestemming van drs. Rob Elens, huisarts te Meijel gepubliceerd op www.ziekvandepolitiek.nl

Terug naar boven