GEHOORZAAM AAN DE BURGERS

Beste kamerleden

CC: lezers en media.

Het formeren van een nieuw kabinet gaat u niet makkelijk af. Uw aller egootjes zitten u in de weg. Niemand uitgezonderd.

Het wordt hoog tijd voor een nieuwe wereld waarin de burger exact bepaalt wat er dient te gebeuren. In 2002 nam de wending naar het dualisme de verkeerde afslag. Binnen twee maanden was het door de Vijfde Colonne gekaapt en bleven dus de ambtenaren exact bepalen wat er wel en niet gecommuniceerd werd. Geen enkel college wenste dat de raadsleden het zouden gaan bepalen wat er moest gebeuren. In het dualisme bepaalt de Raad wat er moest gebeuren.

Er zijn diverse varianten mogelijk voor een nieuw kabinet:

1 Is een puur Zakenkabinet en is het Kabinet samengesteld uit personen die geen lid zijn van een politieke groepering.

Dus alle gekozen kamerleden blijven kamerlid.

2. Een kabinet gevormd op basis van het aantal zetels. Naar rato van het aantal zetels wordt er een verdeling van de werkzaamheden gemaakt.

Een kleine partij levert daardoor maar één staats secretaris of een klein ministerie. Echter alle gekozen partijen leveren dus een bewindspersoon, hetzij

parttime, voorstel voor maar 20 uur in de week.

Grotere partijen krijgen dus meer mogelijkheden, maar elke groep krijgt direct invloed.

3. Op basis van bindend terugkerend burger-referendum wordt een beleid samengesteld dat een klein kabinet uitvoert.

Er blijft een klein team van kamerleden over die in een roulatiesysteem opereren en het kabinet controleren.

Niemand mag langer dan een termijn van twee jaar blijven zitten, om te voorkomen: Oude Jongens krentenmik.

(Levert een besparing op van zeker 20 miljard op jaarbasis).

(Een aantal personen werken een voorstel uit dat in een bindend referendum wordt voorgesteld. Wordt in publiekelijke cafe’s en MFC- Multi Functionele Centra- besproken waarna de burger digitaal kan stemmen).

Stop uw ronduit te verachten kinderlijk gedrag en ga werken. En wel zodanig dat alle problemen binnen zes maanden opgelost zijn. Niets is onmogelijk als men maar wil.

Wel de complimenten aan het adres van de heer Omtzigt. Hij heeft duidelijk gemaakt dat er nog een hele hoop financiële lijken uit de kast gaan rollen die vier Kabinetten Rutte hebben veroorzaakt.

Daarvoor dank.

Maar Pietertje nu wel aan de slag en niet meer zitten pietenpruimen, want daar heeft Nederland niet voor gekozen. Over rechts dus.

Anders maar nieuwe verkiezingen. Dan kan de burger nogmaals in grotere getalen hun keuze duidelijk maken.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven