Grapperhaus bruiloft, boete

Grapperhaus bruiloft, boete.

Grapperhaus laat duidelijk aan de Nederlandse burger zien dat de wet wel voor de normale burger van toepassing is, maar dat als je maar hoog genoeg in de boom zit de wettelijke voorschriften dan niet meer gelden.

Duidelijk is dat er nu helder is wat de Elite mag en de burger moet.

Fulminerend sprak hij over ASO’s, mensen die zich niet aan regels hielden die dit heertje had verordend. Het vuur spoot uit zijn ogen en had geen enkel begrip voor het feit dat mensen een sociale omgang wensen.

Nee, uit respect voor onze ouderen die we in de ophokplicht hebben gezet, moesten we afstand van elkaar houden. Zodat we deze ouderen niet ziek maakten.

Maar kijken we nu eens naar het feestje van heertje Grapperhaus.

Hoewel ik de exacte aantallen niet ken van de hoeveelheid mensen die aanwezig waren, kon ik wel uit de opnames zien dat er zeker minimaal 45 mensen op dat bordes stonden.

Als we nu eens de boete berekenen die dat oplevert, conform de boetes die dit heertje al aan diverse burgers presenteerde, dan kom ik op het volgende bedrag uit.

Vijfenveertig x € 490,- euro wegens het negeren van anderhalve meter maatregel geen afstand houden, levert een bedrag op van 45 x € 490.- = € 22.050.-

Vijfenveertigmaal geen mondkapje is 45x € 90.- resulteert in een bedrag van € 4.050.-

In totaal is dat dan € 22.050 + € 4.050.- een bedrag van € 26.100.-

Dan moet de feestzaal nog een boete van € 4000.- betalen en voor zeker een maand gesloten worden.

Dat geeft een totaalbedrag van € 30.100.-

Dat heertje Grapperhaus uit eigen beweging een bedrag overmaakt naar het Rode Kruis is ronduit verdacht. Zoals u weet is het Rode Kruis een organisatie uit de goede doelen sector en heeft daarvoor een nummer en als u als donateur daar een bedrag aan overmaakt kunt u dat aftrekken van de belasting.

Laten we het maar anders voor heertje Grapperhaus regelen en hem de bovenstaande gecalculeerde boete à € 30.100.-  maar overmaken aan een organisatie ter bevordering van de waarheid.

Dat de media en de burger weer eens in de val trappen die Grapperhaus voor ons opzette, maakt het des te schrijnender.

De mensen die beboet zijn voor het geen afstand houden of het niet dragen van een mondkapje komen niet weg met een excuus en een bijdrage aan het Rode Kruis.

Nee, dan treedt en komt de harde hand van Grapperhaus weer om de hoek en krijg je zelfs een aantekening op je strafblad.

Grapperhaus heeft nu een aantekening op zijn strafblad en derhalve kunnen we maar een ding vaststellen: Ontslag op staande voet en wegens nalatigheid geen wachtgeldregeling.

Hoe lang laten de burgers c.q. het Nederlandse volk zich nog voor de gek houden.

Grapperhaus is passé

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Terug naar boven