Media-ziekte

Media-ziekte.

Als we de afgelopen maanden kijken naar de verslaggeving door onze media, zoals Tv en kranten, dan kunnen we constateren dat de nederlandse media lijdt aan de ziekte van “Ontkenning”.

Symptomen zijn: warrig taal gebruik – slecht geheugen en feitenkennis – adoratie van de autoriteit en wel het meest in het oog springend feit, de burgers misleiden.

Las afgelopen zaterdag een column van een alleraardige columnist die het nodig vond om demonstranten die afgelopen donderdag 20 augustus in Den Haag demonstreerden te omschrijven als wat “minder volk”.

Dat heeft deze heer niet nodig. Ik had hem al eens persoonlijk uitgenodigd voor een bakkie troost, want deze troosteloze heer kan wel wat voorlichting en enige feitenkennis zeer goed gebruiken. Warme koffie erbij en we komen op stoom.

Als hij bovendien minderwaardig de demonstranten Engel-ianen noemt dan mogen we dat zeker lezen als een Geuzennaam voor mensen die opkomen voor hun rechten.

Je mag en kunt trots zijn op de naam Engel-iaan.

De media laat zich misbruiken door de politiek en feitelijk ook wel te begrijpen. De mensen van de NPO worden door de belastingbetaler van loon voorzien. De macht ligt dus direct bij het Ministerie dat de lonen van de journalisten betaald.

Van de verwachte onafhankelijkheid blijft niets over en dat in een land, dat een pseudo democratie heeft en kent.

In het buitenland nemen de spanningen toe tussen de mensen die vóór een vaccin zijn en de anti vaccin mensen.

Naar ik verwacht zullen de journalisten zich het eerst aanmelden voor dat vaccin en dan wachten wij als burgers vijf jaar op de bijwerkingen, voordat we zelf een vaccin overwegen.

Dan zullen we zien dat de ziekte van ontkenning, om zal slaan in een groot waarheidsoffensief en zullen wij van de journalistiek te horen krijgen dat we zeker niet aan een vaccin moeten beginnen.

De feitenkennis is ronduit mager te noemen. In 2015 hadden we 8600 en in 2018 9400 doden door de griep te betreuren. Nu op 23 augustus 2020 amper 6250 en dat ook nog eens van een virus dat zich als een watje gedraagt, maar door de autoriteit als een killersvirus gebrandmerkt is.

Dat dit virus door een simpel medicijn op basis van het Zelenko protocol binnen vier dagen volledig is te genezen, daar wil en mag het journaille niet over schrijven. Dat mag niet van hun “ broodheer de politiek “.

Bijgaand stuur ik als link een video door, waarbij een Spaanse arts door een dame wordt geïnterviewd. Dat loopt niet lekker en de hoofdredacteur mengt zich in het verhaal en neemt die arts de maat en verwijt hem luchthartig met het probleem om te gaan. Dat moet u eens rustig analyseren, daar schrik je toch van.

Hieruit blijkt dus dat niet de waarheid verteld mag worden, maar wel de leugen van en door de autoriteit.

Met dank aan Eunmask:  https://eunmask.wordpress.com/2020/08/22/video-het-einde-van-het-coronasprookje-in-spanje/

Tot mijn spijt en van velen heb ik de media nooit over de Agenda 21 horen roepen.

De Agenda 21 is een plan, waarbij heel de wereld in de periode van 2020 tot 2030 omgevormd wordt tot een supernatie staat. Waarbij circa negen kopstukken zeggenschap krijgen over de burger. Van een door de burger gekozen vertegenwoordiger is in dat systeem totaal geen sprake.

Krijg je bijna respect voor Hitler die hetzelfde wilde als de EU en de VS samen. Grootmacht protocol.

Hierbij de link over de Agenda 21 -30.

Als ik dit weleens memoreer bij mensen die ik tegenkom dan kijken ze of ze water zien branden. Kom je ze daarna weer tegen dan is het ongeloof over zoveel vernietiging van onze welvaartsstaat enorm.

Recent zag ik een verslag van een Amerikaanse journaliste Millie Weaver die de beerput opentrok en een video gemaakt had met de titel Shadow Gate:

https://www.bitchute.com/video/w79RsPEIaNvw/

En dan snap ik niet dat er geen enkele journalist in nederland is (bewust met kleine letter) die dan niet eens gaat graven in de onderliggende feiten en data.

Maar ach, als je aan de ziekte van “Ontkenning “ lijdt dan moet je al blij zijn dat je een artikel schrijft, waarbij je als journalist burgers die opkomen voor hun rechten wegzet als Tokkies.

Ooit gedacht dat journalisten de autoriteit controleerden. Omdat de 2e Kamer dat al niet meer mag en kan, is dat de taak van een goede journalist.

Maar ach, die journalisten zijn ook maar de Tokkies van het Kabinet.

Media-ziekte

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Terug naar boven