Pensioenakkoord = diefstal

Pensioenakkoord = diefstal.

De Nederlandse Overheid bepaalt wat er met ons eigen geld gebeurt.

Voor alle duidelijkheid: Nogmaals, een pensioen is een door U persoonsgebonden betaalde premie – uitgestelde betaling van uw werk-  dat u ooit deed of nog doet.

Vaak wordt het met liefde door de politiek opzettelijk verward met de AOW.

En de burger gelooft de politiek op haar woord dat dit juist is. En dat is het dus niet.Als u geen pensioenpremie heeft betaald heeft u alleen maar recht op een AOW.

Dus de hersenspoeling door de politiek dat de jeugd het pensioen betaalt van de ouderen is een grove leugen. Vraag het maar eens aan uw accountant of de slimme boekhouder.

De afgelopen jaren zijn er door de pensioenfondsen enorme winsten op aandelen enz. gemaakt.

Dat het Kabinet een zekere J. Dijsselbloem vraagt om de rekenrente aan te passen is een gotspe. Als we mogen constateren dat de vermogens van de pensioenmaatschappijen de laatste jaren enorm is gestegen dan is er totaal geen noodzaak om de pensioenen te korten.

In amper tien jaar tijd is het vermogen van de pensioenfondsen gegroeid van 1200 naar in 2018 – 1700 miljard euro. Dat komt natuurlijk door de goede beleggingen die men heeft kunnen realiseren. Wat heeft die score te maken met de rente die banken hanteren.

Volgens een expert is er een ruim overschot aan pensioengelden en zou dat voor de komende zeventig jaar voldoende zijn om aan de deelnemers uit te keren. Vanwaar dan het paniekvoetbal bij de Nederlandsche Bank en de politiek.

Verder worden we gehersenspoeld dat de burger langer leeft. De beroemde uitzonderingen die aantonen dat we mogelijk ouder worden is ook een ziekelijke beïnvloeding door de politiek. Kijk ik alleen om me heen dan ben ik in amper vijf jaar meer dan 45 personen kwijtgeraakt waarvan de oudste net 75 jaar jong was.

Bijna negentig procent van de mensen die heengegaan zijn was nog geen 67 jaar oud.

Bij dat gegeven kwam ik een kennis tegen die met een geriater constateerde dat de levensverwachting heel hard achteruit holt en de gemiddelde leeftijd thans in Nederland circa 72 jaar is. De generatie van na 1955 valt met bosjes om dankzij de welvaartsziektes die er zijn ontstaan, door het gedreven voedsel en de bestrijdingsmiddelen die we toepassen.

Valt het u ook op dat de jeugd momenteel gekenmerkt wordt door veel zwaarlijvige personen. Groot zijn ze vaak, maar voor hun leeftijd enorm corpulent en dat levert op termijn veel geld op voor de zorgverzekeraars.

Want die zien door de toename van de kilo’s bij de jeugd ook hun premie stijgen.

Dus over circa vijftien jaar is de levensverwachting gekelderd naar de 62 jaar.In dat licht bezien zitten de pensioenfondsen op een berg goud die ze niet op krijgen.

Vanwaar dan die kortingen waarmee de Overheid ons wenst op te zadelen.

Feitelijk zou er nu al een indexering kunnen plaatsvinden en de pensioenen verhoogd kunnen worden met minimaal tien procent.

Beste lezer, ga eens zelf op onderzoek uit. Laat u niet ringeloren door een Overheid die in het verleden zelden betrouwbaar is gebleken.

Sjef Smeets.

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Uitvinder

Innovator

Terug naar boven