STEMMEN JA OF NEE

Beste lezers, kamerleden en media.

Stemmen ja of nee

Momenteel wordt de discussie gevoerd wel of niet stemmen. Heeft het nog wel zin hoor ik links en rechts. Zelf twijfel ik ook steeds meer of stemmen nog wel zin heeft, want de elite politiek heeft schijt aan de burger als het pluche lonkt.

De baantjes carrousel is belangrijker dan de toekomst en welvaart van de burger is een steeds luider wordende klacht. Men belooft veel maar door het beroemde water bij de wijn te doen, wordt van “iets” niets gemaakt. Beloftes worden omgezet is strafmaatregelen.

Hogere belastingen, minder zorg, minder blauw op de straat en een rechtspraak aan erosie onderhevig want van een objectieve rechtspraak is geen sprake meer, dat heeft de periode van rechtszaken tegen het coronaspel wel duidelijk gemaakt.

Ook ik snap wel hoe het systeem werkt, maar de rechtspraak mag en moet nooit en te nimmer onder de verantwoording van de politiek vallen. Die onafhankelijkheid moet zuiver blijven en dus zou de rechtspraak jaarlijks een begroting moeten overleggen aan de burger hoe we dit gaan betalen, dus niet de politiek beslist daarover, maar de burger.

En daar we allemaal een goedwerkend rechterlijk apparaat wensen zal ons dat wel wat waard zijn. Dan is het massaal seponeren van meer dan 20.000 aangiftes etc. verleden tijd zijn. Ook de Rechtspraak en het OM zijn aan innovatie onderhevig om te veranderen.

Dat de media en zeer slechte rol spelen t.a.v. de democratie valt telkenmale op als je thans in de periode voorafgaand aan de verkeizingen van 22 november de polls in diverse bladen ziet. Het is stuitend te ervaren dat bijvoorbeeld de partijen zoals het Forum voor Democratie en de groep van Haga, die straks als BvNL op de kieslijst staan, nauwelijks vernoemd worden. Zelfs de aanstaande nieuwkomer van Pieter Omtzigt wordt wel vernoemd, echter het FvD en BvNL niet.

Dat is journalistieke dictatuur. Het vak van journalist is omgeven met rioollucht.

Dan zijn daar nog de zaken zoals Oekraïne, toeslagenaffaire, Groningen, belachelijke stikstof en Co2 waanzin. Feitelijk zou daar de burger in een bindend referendum om een mening gevraagd moeten worden.

De uitspraak van Kamerleden die zeggen dat de burger niet alle ins and outs juist kan beoordelen is gelegen in het feit dat men voor de burger alles verzwijgt. Openheid, rechtschapenheid is wat men van ons als burgers verwacht, maar zelf zijn ze een gesloten boek, zoals blijkt uit de vele rechtszaken die al tegen de Overheid zijn aangespannen. Telkens kreeg de Overheid zijn gelijk.

Moet weer terugdenken aan een uitspraak van Prof. Mr. Twan Tak, hoogleraar Staats en Bestuurskunde, die bij het begin van een Nieuw studiejaar tegen zijn student zei:

Daar waar de Overheid de zaak won, daar had in meer dan 80% van de gevallen de burger moeten winnen. Einde citaat.

Interview o.a. blad Binnenlands Bestuur.

Stuitend is het te zien hoe de politici en de media omgaan met de berichtgeving over Oekraïne. Voor uw inzichten plaats ik hier enkele linken van o.a. twee Oud-kolonels van de Amerikaanse Inlichtingendiensten, te weten Scott Ritter en Douglas McGregor.

Als je hun versie tot je neemt, dan staat dat haaks op wat hier in de media wordt vernoemd. Volgens beide veteranen zal de Oekraïne op alle fronten overlopen worden en in haar kielzog zal Europa een zware tijd tegemoet gaan.

Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=h0_3oE8jK8w&ab_channel=TheDivewithJacksonHinkle Col. Douglas McGregor.

Col McGregor interview.

Scott Ritter die meermaals waarschuwt voor de domheid van de VS, NATO en de EU

https://www.youtube.com/watch?v=_cs3NQMjKr0&ab_channel=HindustanTimes

Scott Ritter zegt dat Oekraïne nooit zal zegevieren

https://www.youtube.com/watch?v=JCR-htgx0k&ab_channel=TheRealNewsNetwork

Zoals ook u wellicht weet gaat er weer een griepseizoen van start en laat nu het WEF alweer precies weten wanneer het plaatsvindt en wat er door de politiek te doen valt.

In een schrijven van het WEF blijkt dat vanaf 13 september weer een pandemie komt. Op 22 januari 2024 mogen we een escalatie en mondiale zorgen verwachten. Helaas lukte het me niet het oorspronkelijke artikel te downloaden. Het is op X vaak gedeeld.

Ze hebben een perfecte strategie om u allen ziek te krijgen, want door de angst die gecreëerd wordt u vanzelf wel ziek.

Met dank aan medestrijder Ton die me veel twitterberichten stuurt.

Ook een bericht van de neuroloog Jan Bonten is duidelijk als een mogelijk advies hoe uw stemgedrag te bepalen. Zie link: https://twitter.com/john_bumblebee/status/1698294985676734514?s=20

Veel partijen inclusief de nieuwkomers zoals NSC van Omtzigt stemden in het verleden met de coalitie mee. Dat doe je zonder last, zoals dat in de politiek heet en je had dus een andere afweging kunnen maken dan je andere partijgenoten. Dus als men toen tegenstemde geeft dat aan hoe je thans denkt. Ook het stemgedrag van Caroline is vaak discutabel als je diverse stemuitslagen bekijkt. NSC en BBB daar zit m.i. teveel oude CDA mensen in.

Conclusie van mijn verhaal is duidelijk. Voor mij blijven er maar twee partijen over en dat is BvNL en het Forum voor Democratie.

Waarbij ik snap dat veel mensen moeite hebben met Thierry Baudet. Hij heeft als jonge ambitieuze jonge politiek hond zich van elitaire taal bediend. Is niet des volks.

En dan denk ik aan een leraar die altijd zei: “Spreek je moerstaal, dan begrijpt iedereen je”, eenmaal per jaar mochten we ons tegoed doen aan exotische woorden.

Door zijn ietwat elitaire taalgebruik, daar moet je doorheen prikken, want zijn standpunten zijn zwaar valide, komt het niet altijd helder uit zijn keel.

Bedenk, dat u als mogelijke hondeneigenaar ook uw puppy heeft moeten opvoeden tot een volwassen sociale gezinshond. Die straft u ook niet voor het leven als uw pup tijdens haar jonge dolle eerste maandjes foutjes maakt. Met geduld en liefde kom je dan een eind.

In mijn optiek zou het FvD zelfs een stap verder moeten gaan en een Zakenkabinet moeten eisen/ voorstellen met een schema hoe dat te doen. In een zelf gehouden referendum een peiling houden om te zien wie daarvoor is en of tegenargumenten heeft waarom niet.

Dat zou dan direct publiekelijk moeten worden en als advies aan de burger mee geven.

Stemmen ja of nee

Het is aan u een einde te maken aan het weggeven van onze Soevereiniteit. Nederland moet uit de EU en zelf weer haar wetten afstemmen met de burgers alhier en niet meer aan de leiband lopen bij het grootkapitaal zoals Blackrock, Vanguard etc. en het WEF uit Amerika.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

https://religieenpolitiek.blogspot.com/2023/09/stemmen-ja-of-nee.html hier staat de hele column inclusief het WEF artikel

 

Terug naar boven