COLLECTIEVE DOMHEID OF EEN ZAKENKABINET

Collectieve domheid of een Zakenkabinet.

Terugkijkend 13 jaar Rutte kunnen we stellen dat Nederland een arm land is geworden. Arm in de zin van de juiste oplossingen. Tekortkomingen in de juiste oplossingen bestaat voor een groot deel door collectieve domheid.

Waarom zien we telkens weer dat echte experts op een zijspoor gezet worden en de politici wel uitmaken wat goed voor de burgers is en het resultaat is, dat de burgers steeds verder in het nauw komen.

Wat is het toch dat de Alfa mannetjes en dames in de politiek hun oor niet te luister leggen bij niet gekochte wetenschappers die een afwijkende menig hebben.

Juist een goed leider gaat eerst naar andersdenkende om zich een goed beeld te vormen van de werkelijke systematiek, ethiek en dynamiek. Ach je kunt de wet verordenen, maar de ervaring leert de burgers wel dat de uitkomsten erbarmelijk slecht uitpakken. Ook de burger lijdt aan collectieve domheid. Steeds kiest men de verkeerde volksvertegenwoordigers en de burger accepteert klakkeloos gelaten dat we slachtoffer zijn.

Verbaasde me dat Rutte in een verhoor tegen de onderzoekscommissie zei, ik citeer: Als het mij politiek zo uitkomt dan schuif ik de wet opzij. Dat toen de burger en het OM hem niet per direct oppakten is toch wonderbaarlijk.

Wel een Gideon van Meieren aanklagen voor opruiing, terwijl hij altijd gepropageerd heeft in liefde en geduld verzet te plegen, maar dat door de media de woorden weer verkeerd weergegeven worden, is daarom triester.

Stuitend was het ten tijde van de corona waanzin te zien dat andersdenkende artsen overal geweigerd werden. Door de media, door de politiek en zelfs de eigen vakgroepen van artsen en medici vochten tegen de andersdenkende medische wetenschappers, wederom collectieve domheid.

Het toeslagenschandaal heeft de meesten van ons wel aan het denken gezet, echter een snelle oplossing is nooit bedacht. En dan kom ik weer uit bij de Kamerleden. Een aantal jaren geleden kregen de Kamerleden door een nieuwe belastingmaatregel 160 euro minder in hun zakje. Dat werd binnen één dag geregeld en die 160 euro werd gecompenseerd, ja hoor dan kan het wel, snelheid van handelen.

Dan ons rechtssysteem dat zwaar aan vernieuwing toe is. We hebben een zogenaamd Trias Politica systeem die ons zou garanderen dat er een scheiding van de machten is te weten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Echter nu blijkt al heel lang dat de Rechtsprekende Macht aan de leiband van de wetgevende macht dient te lopen. Dus van een onafhankelijke Rechtspraak is allang geen sprake meer. De wet bepaalt wat de rechter uitspreekt, expliciet dus geen Rechtspraak.

Kijken we daarvoor even naar artikel 11 van de Wet Bijzonder Bepalingen. De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen. Een wetje daterende uit 1823.

https://www.navigator.nl/document/id97c0808bed0d534c36d63069be391ad2/wet-algemene-bepalingen-artikel-11-innerlijke-waarde-of-billijkheid-01-10-1838-tot-?ctx=e3c219476e73b5d51de7dfd9cf53b4e6

Hoe stuitend is het om te zien dat we dus geen rechtspraak hebben maar een WET-spraak. Daar heeft Rutte optimaal misbruik van gemaakt, wetende dat hij altijd vrijuit zou gaan als het voor de rechter kwam.

Dit is feitelijk een toonbeeld van collectieve domheid, zowel door de burgers als door de Rechters waarvan je gedacht hebt dat ze onafhankelijk zouden moeten zijn, maar het duidelijk niet zijn. Juist van de rechtspraak zou je moeten verwachten dat ze inderdaad onafhankelijk, maar zeker autonoom zouden moeten zijn. Hoop dat dit een van de eerste punten van een nieuw Kabinet gaat worden, zodat de rechterlijke macht puur onafhankelijk gaat worden. Hier kom ik in een later stadium op terug voor een goed advies aan zowel de Rechtspraak als de politiek. Een collectieve domheid is het echter wel, onbestaanbaar anno 2023.

Nu het Kabinet is gevallen en de nieuwe verkiezingen aanstaande zijn barst het theater weer los. Rollebollend spreekt men over elkaars fouten en meningen, men neemt elkaar de maat op een zeer smakeloze kinderachtige manier.

De huidige generatie volksvertegenwoordigers hebben weinig opgestoken van Sesam Straat, dat juist verdraagzaamheid en begrip voor elkaar predikte.

De enige behoefte die dan bij volwassen mensen opkomt en die het goed met dit land voorhebben is een Zakenkabinet. Laten we dit met zijn allen afdwingen en kiezen op partijen die een bindend referendum o.a. in hun programma hebben staan.

Dan zijn we verlost van het kinderachtige gekissebis en de smakeloze, vaak achterbakse verwensingen die de Kamerleden aan elkaar uitdelen. Deze collectieve domheid kunnen we missen als kiespijn.

Hebben we het nog niet over de nichtenclub D66 waarbij leden van deze partij in jurken paraderen tijdens de Troonrede. Hoe belachelijk maken we ons als land als buitenlanders deze wanvertoning zien. Juist D66 draaide het referendum de nek en dan nu op inclusie – middels wanstaltige kledij – spelen is een totale schoffering van de Nederlandse burger.

Als je al dit alles bekijkt wordt het de hoogste tijd dat we naar een Zakenkabinet overstappen. Eerste Kamer wordt afgeschaft en de Tweede Kamer gedecimeerd tot een controle ploeg van hooguit 40 personen, bij voorkeur uit de samenleving van de normale burger en vak-experts met gezond verstand.

De burger zelf initieert een probleem dat wijd en zijd verspreid wordt. Daarover wordt in Beleidsmatige voorstellen door alle burgers gediscussieerd, op sociale platforms, politiek Cafés, op de TV om tot een voorstel te komen naar het Zakenkabinet toe. De reductie van zeventig procent van het ambtenarenbestand wordt gebruikt om het personeelstekort in de economie te vullen.

De controle ploeg van 40 personen controleert of het Zakenkabinet juist omgaat met de eisen vanuit de burgers. Per initiatief van voorstellen vanuit de burgers wordt via een stemkastje of uw PC bij u thuis gestemd. U hoeft er niet voor de deur uit. Eerste op uw gemak alle voorstellen beoordelen of voorzien van commentaar, en dan digitaal stemmen.

Iedereen weet nog dat we in 2002 door Balkenende gedwongen werden het Europees Verdrag te accepteren. De burger werd ook de Oekraïne oorlog ingerommeld die de onze niet is. Wanneer stopt deze collectieve domheid nu eens.

De windmolens en zonnepanelen worden het ASBEST debacle van deze eeuw. Nu aangetoond is dat de windmolens op Zee fnuikend zijn voor de habitat van de Zeedieren. Een studie toont aan dat het Plankton volledig gaat verdwijnen, zodat de dieren in onze prachtige Oceanen en Zeeën aan voedselgebrek de hongerdood zullen sterven. Walvissen sterven thans massaal omdat hun sonarsystemen verstoord raken door de wapperende windmolens op Zee.

De zonnepanelen, daarvan wordt de grondstof voornamelijk uit Chili geïmporteerd en daar werken de kinderen onder zware omstandigheden en worden niet gezond oud. Alles om de westerse regenten te dienen, ofwel Collectieve Domheid.

Opwekking door waterrad molens in onze volop aanwezige rivieren en wateren is een al van oudsher bewezen techniek. Maar de collectieve domheid van onze landbestuurders verhindert die verdere ontwikkeling.

Beste lezer, kamerleden en media, wanneer stop u nu eens met deze achterlijke collectieve domheid.

Beste burger, ik hoop dat u zelf onderzoek doet naar alternatieven oplossingen die o.a. op You Tube te vinden zijn. Zelf uw waterstof opwekken, zelf uw stroom opwekken kan makkelijk zonder windmolens en zonnepanelen.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

Terug naar boven