TADAHISME

Tadahisme.

 

Tadahisme is een nieuw fenomeen dat een ongekende opmars kent. Veel mensen kennen het wel maar weten NIET zelf dat ze het Tadahisme omarmen.

Een Tadahist is iemand die een ongekend inzicht heeft in de samenleving. Tadahisten zijn zo  ongeveer de bakermat van eerlijkheid.

In de psycho-filosofie zie je het vaak ontstaan vanuit het niets.

Tadahisten zijn vrij sterk in het vooruitzien, als geen ander weten zij hoe de hazen lopen. Het zijn geen verwachtingen meer maar bijna boven wetenschappelijke voorspellingen die Tadahisten zo bijzonder maakt.

Als Tadahisten elkaar voor het eerst zien begrijpt men elkaar direct. Men laat dat zien door de gebaren die bij het Tadahisme horen. De ellebogen lichtelijk tegen het bovenlichaam gedrukt en de handpalmen naar boven openstaand als zijnde dat men een offer aan de planeet brengt. Hun bekendste spreuk is: Zei ik het je niet ?!?!

De Tadahisten in Nederland hebben het thans zeer druk. Nu zult u zich afvragen waarom. De verklaring is helder.

De Tadahisten zagen al vrij snel dat corona een gecreëerde pandemie was door een overheid die daarmee de volledige controle over de mensheid wil. Vierentwintig uur per dag zeven dagen per week wil men u kunnen volgen.

Natuurlijk ontkent de overheid dat, maar de Tadahisten zagen het al aankomen, de complottheoreticus was geboren. De Tadahist zei terecht: Tadaah, zei ik het je niet dat de overheid niets om de burger geeft.

De toeslagenaffaire werd door dit kabinet een nog grotere puinhoop en het leed van ontaarde kinderen die uit huis geplaatst zijn was een dieptepunt in de nederlandse geschiedenis. Ook daar zei de Tadahist: Tadaah, zei ik je niet dat de overheid de burger maar lastig vindt.

WOB verzoeken werden door de overheid niet gehonoreerd en als ze al verstrekt werden waren ze grotendeels zwartgelakt. Dit was zelfs voor de meest positieve Tadahist wel de zwartste dag aller dagen. Toen bleef de zo bekende uitspraak: Tadaah, zei ik het je niet, in diepe rouw achter.

Het Tadahisme ziet veel zaken vooraf al niet goed gaan, en helaas willen anderen de wetenschap van het Tadahisme niet erkennen als een welkome leidraad bij moeilijke beslissingen.

Het Tadahisme voorspelde dat het kabinet Rutte weer een vervolg zou zijn van de democratisch teloorgang van zijn vorige kabinetten.

Het Tadahisme zag dat de door Rutte beloofde bestuurlijke vernieuwing slechts een doekje voor het bloeden was. De Tadahist zei al bij voorbaat: Veel beloven en weinig geven doet den gekken in vreugde leven.

Het Tadahisme zal snel over Europa uitwaaien en zal leiden tot een volwassen samenleving waarbij eerlijkheid, rechtschapenheid, transparantie de tegenpolen zijn van het huidig beleid waarin de burger met leugens te maken heeft en waarbij bestuurlijke onkunde de boventoon voeren.

Met Tadahisten aan de macht is er een overvloedige informatiestroom te verwachten vanuit de overheid richting de burgers, die dan zullen inzien hoeveel het beleid van diverse kabinetten Rutte heeft gekost en ons land aan de afgrond heeft gebracht.

Miljarden aangegane verplichtingen waarover de burger niet heeft gestemd.

Contracten van de gasbaten geheim moeten blijven omdat anders zou blijken dat er mogelijk her en der wat aan de strijkstok is blijven hangen.

De Tadahist heeft een simpele oplossing. De nutsvoorzieningen komen weer in volledig gezag van de burgerij.

Tadahisme.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

 

Terug naar boven