Wat jammer toch…

OPINIE.

 

Wat jammer toch!

 

Wat jammer toch,

 

Dat het Kabinet Rutte mede er voor gekozen heeft om middelen te verbieden, zoals toepassing van hydroxychloroquine – azitromycine en zink als werkzaam middel tegen corona. En waaruit een strafrechtelijke zaak tegen het Kabinet Rutte III en al de instanties die mee hebben geholpen dit unieke middel te verbieden, over twee jaar gevoerd zal worden op basis van: Moord door nalatigheid.

 

Wat jammer toch,

 

Dat het Kabinet, het RIVM, NHG en LHV niet naar kritische artsen heeft geluisterd waardoor er meer dan 5000 patiënten onnodig zijn overleden. Dat al deze voornoemde organisaties tegen de Eed van Hippocrates hebben gefunctioneerd en derhalve berecht zullen worden conform de term: Moord met voorbedachte rade.

 

Wat jammer toch,

Dat het NHG zelfs mijn huisarts heeft verboden het Zelenko protocol toe te passen te weten HCQ – azitromycine en zink (H-A-Z).

Toen ik haar per mail vroeg of ze in geval van corona mij wilde behandelen met het Zelenko protocol weigerde ze dit pertinent. Uit angst om met een boete van 150.000 te worden bestraft.

Blijkbaar is een protocol belangrijker dan de gezondheid van een mens.

Blijkbaar is de autoriteit van een RIVM (Rijksambtenaren- betaald door Rutte) belangrijker dan de gezondheid van de hele bevolking.

 

Wat jammer toch,

Dat een Kabinet en haar instanties zoals het RIVM – NHG – LHV mensen bewust ziek laat worden, om maar zoveel mogelijk ziekenhuis opnames te krijgen, om zodoende de angst onder de burgers te vergroten.

 

Wat jammer toch,

Dat het Kabinet mensen met opzet ziek maakt dankzij vaccins die niet naar behoren getest zijn en op deze manier in een later proces van het Neurenberg Tribunaal veroordeeld zullen worden voor: Genocide op de Nederlandse Burgers

 

 

 

Wat jammer toch,

Dat de Nederlandse Burgers zich zo mak naar de slachtbank laten leiden, zonder een gedegen studie gedaan te hebben of naar andersdenkenden c.q.  wetenschappers te luisteren.

 

Wat jammer toch,

Dat er op de Nederlandse televisie geen praatprogramma’s zijn (en er zijn er toch zo veel !), waar men andersdenkenden c.q. wetenschappers aan het woord laat. Zeker geen discussies tussen erkende (en alom bekende gezichten) van virologen, epidemiologen, enz. En als het dan al eens gebeurd, worden deze op een onbeschofte wijze constant onderbroken en mag alleen de zgn. expert zijn hele verhaal doen.

 

Wat jammer toch,

Dat de Nederlandse Overheid er alles aan gedaan heeft om wetenschappers zoals Prof. Dr. Geert vanden Bossche niet te laten spreken en er iets van te leren.

 

Wat jammer toch,

Dat het Kabinet een oproep van het meer dan 1400 leden tellende Nederlandse Artsen Collectief volstrekt negeert en hun zelfs verbiedt om in de openbaarheid iets te zeggen.

 

Wat jammer toch,

Dat we blijkbaar niets geleerd hebben van de oorzaken die de 2e Wereldoorlog deed ontstaan. Dat we dezelfde patronen zien die leiden tot een ontregeld Nederland en waarvoor Vera Sharav, die de Holocaust overleefde, enorm voor waarschuwt.

Zie link: https://www.ninefornews.nl/holocaust-overlevende-overeenkomsten-tussen-tweede-wereldoorlog-en-coronabeleid-zeer-angstaanjagend/

 

Lees ook haar commentaar bij Café Weltschmerz, hoe toepasselijk de naam in deze.

 

Wat jammer toch,

Dat Mark Rutte blij is met zijn onderscheiding door Klaus Schwab, de bedenker achter de corona catastrofe. Een systeem waarin Nederland aan de hand van Rutte al haar rechten offert voor de gekheid van enkele die de absolute macht willen overnemen.

Zie link: https://commonsensetv.nl/rutte-en-het-world-economic-forum/

 

Wat jammer toch,

Dat het stuitend is te zien dat zelfs onze Maxima aan dit project meedoet, er zeker niet tegen protesteert. Zie link:

Rutte en Maxima bij Klaus Schwab

https://www.ninefornews.nl/wat-bespreken-rutte-en-maxima-hier-met-klaus-schwab-great-reset/

 

Wat jammer toch,

Dat een van de rijkste mensen der Aarde al een patent op corona had voordat het virus zich toonde.

Rothschild eigenaar van de covid test:

https://nl.espacenet.com/searchResults?PL=true&ND=5&DB=&query=PR%3DUS201562240783P

Speurt u even verder want het is weer eens geblokkeerd om te voorkomen dat meer mensen zien wat de strategie is van Rutte en CS.

 

Wat jammer toch,

Dat ons Kabinet ons uitlevert aan gestoorden en belust op macht.

Dit zijn ook de mensen achter de waanzin van Co2 – stikstof en andere onzinnige zaken die geen resultaat zullen brengen. Alleen prestige voor de rijken en de volledige armoede voor de rest van de wereld.

 

Wat jammer toch,

Dat het Nederlandse volk zich vrijwillig eenzijdig laat infomeren door de media en Kabinet en dat er geen tegengeluid mag gehoord worden.

 

Wat jammer toch,

Dat de Nederlandse bevolking zich laat verblinden net zoals de Duisters dat in de begin jaren ’30 overkwam en wat dat ons bracht hebben we tot 2020 herdacht.

 

Wat jammer toch,

Dat dit Kabinet ons land verdeeld heeft. In Afrika kenden we Apartheid.

Nederland kent zijn eigen Apartheid als het niet opstaat.

 

Wat jammer toch,

Om een zo mooi land te offeren aan een narcistische politiek en onze welvaart teniet te laten doen. Het wordt tijd dat de burger haar rechten in ERE hersteld.

 

Wat jammer toch,

Dat onze oude en nieuwe Kamerleden weer een Kabinet Rutte mogelijk maken en waarin Mark en mevr. Kaag ons land verder zullen overdragen aan de Nieuwe Machthebbers van de Wereld. Het WEF en cs.

 

Wat jammer toch!

 

Nederland gaat ten onder en zucht onder de Corona dictatuur.

 

Sjef Smeets

 

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

 

Vm. Raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer – klooster leerling.

 

 

Terug naar boven