Aan alle leden 1e en 2e Kamer en media

Aan alle leden 1e en 2e Kamer en media

 Geachte geadresseerden,

Onderstaand een suggestie die eigenlijk meer dan dat is.
Het is een oproep om uit uw droomwereld te stappen in de realiteit zoals die dagelijks steeds meer Nederlanders raakt. En dan bedoel ik de autochtone Nederlanders met name.
De allochtone Nederlanders, waarvan het overgrote deel hier niet eens zouden moeten zijn, zijn juist bijdragend aan de teloorgang van Nederland.
Ik noem het een verlengstuk van uw waanzinnige beleid, de politiek die Nederland in sneltreinvaart naar de ondergang brengt. U bent vrijwel allemaal van het soort van horen, zien en zwijgen. Maar dan wel enkel en alleen van het alleen maar horen en zien wat u welgevallig is en vooral het zwijgen over de echte waarheden.
U bent voor het overgrote deel geen knip voor de neus waard als volksvertegenwoordiger.

U heeft in toenemende mate maling aan de mening van de meerderheid, u ziet slechts uw eigen meerderheid. Die toch echt een minderheid is.

U hoort u niet welgevallige meningen en woorden en schiet in een soort van stuip waarbij niet het onderwerp meer besproken kan/mag worden maar de woorden waarin e.e.a. u onder de aandacht gebracht wordt door u als ‘schokkend’ worden ervaren. LET WEL: het gaat hier om heel normale Nederlandse woorden die beschrijven wat u aanricht.

En u zwijgt en verzwijgt een enorme hoeveelheid waarheden. Geen uitleg over de Bilderberg conferentie waar politici en leden van het koningshuis aanwezig waren. Geen uitleg over de inbreng van het World Economisch Forum op het beleid dat u voert. Geen uitleg over de daaraan verbonden ‘geheime’ agenda’s die u placht ten uitvoer te brengen.

U dient in mijn ogen de satanische kerk, niet het Nederlandse volk. En de satanische kerk wil wereldheerschappij. Dat staat ook bij u voorop gezien de hoeveelheid ‘volksvertegenwoordigers’ die ook als leden van het WEF door het leven gaan. Zelfs met tasjes van het WEF op de foto verschijnen. Eén van de weinige tasjes die Sophie niet voor Rutte hoeft te dragen…..

Keer terug op uw schreden is mijn noodkreet. Niet alleen voor Nederland en de Nederlanders maar vooral voor uw eigen zielenheil. Want uw handelen zaait dood en verderf in eigen land maar ook in toenemende mate over de wereld. Zie daar de hand van satan.
Nee minister president, de oorlog in Oekraïne is niet ‘ook’ onze oorlog. Wij willen geen oorlog, Wij dienen niet satan maar ook niet u!
U zou ons moeten dienen als gekozen volksvertegenwoordigers. U zou geen WEF, NWO, Bilderberg en soortgelijke ongekozen instanties moeten dienen. Zeker ook geen lid van moeten zijn! Mogen zijn liever! U zou dergelijke niet Nederland dienende instanties, ook een EU past hier steeds meer in(!), en uw lidmaatschappen eerst eens aan het volk moeten voorleggen ter stemming. Willen wij wel een WEF? Een NWO? Een Bilderberg bijdrage?
Maar ook hier vreest u de meerderheid. En dus geen inbreng, geen democratie maar in toenemende mate dictatuur. Woorden die niet meer mogen worden gebruikt, zelfs niet in de Kamers waar u placht ons te dienen.
Jammer. Maar ook dikwijls genoeg gewaarschuwd zoals door Sjef die zijn email eerder aan u deed toekomen. En vele voorgaande emails dus.

Maar u wilt niet luisteren. U voert in uw ‘wereld’ dat uit dat een minderheid wil. Maar vergeet u niet dat uzelf ook een minderheid bent. En dat met iedere dag dat u datgene doordrukt wat de Nederlanders niet willen, u het beleid steeds verder op de spits drijft.
En nee, dan is, als deze kwade volksgeest uit de fles komt, het niet de schuld van ophitsers of haatzaaiers maar heeft u de sleutel tot nationaal verzet zelf in handen gehad maar niet gebruikt. Rebellie is niet te hopen maar het gaat steeds verder die kant uit.
Omdat u niet wilt luisteren. En een oud Nederlands spreekwoord zegt u dat diegene die niet wil luisteren maar moet voelen.

Vraag ik me af of u straks op de door de eigen foutieve manier van beleid voeren bereid bent om de zelf veroorzaakte blaren te willen gaan zitten.
Het lijkt zo veilig vanachter de beveiliging op het Binnenhof, politie en desnoods defensie schakelt u in om de democratie te bedelven onder meters met leugens en halve waarheden. De media heeft u onder controle, die verzwijgen en verdraaien de waarheid, halen wanneer gewenst u woorden aan of laten deze weg.
En, last but not least, u maakt gebruik van een aantal mensen die we gemakshalve maar even de wereldelite noemen. De top van aardse vertegenwoordigers van het kwaad. De satanisten pure sang. Waardoor u in staat bent om uitslagen van verkiezingen naar uw hand te zetten. George Soros, velen van u wel bekend, Klaus Schwab, wie van u zat nog niet bij hem op schoot? En nog meer van deze invloedrijke ongekozen figuren naar wiens pijpen u allen danst. Van werkelijke oppositie is ook geen sprake. Slechts het peperdure toneelstuk dat u met zijn allen opvoert wekt de suggestie dat er oppositie is. Maar niets is minder waar. Ware oppositie partijen of politici zouden zich inzetten voor die eerder genoemde meerderheid. En niet genoegen nemen met allerlei excuses of afleidingen van de werkelijkheid door over woorden te vallen bij debatten in plaats van tot de kern van de materie te willen komen.

U bent geen van allen een knip voor de neus waard als u niet nu, per direct, terugkeert op uw schreden!
U stopt met uitspraken als dat de oorlog in Oekraïne ook de onze is. Bijval is onacceptabel! U neemt uw woorden terug. U allen! Want de minister president die  dit uitspreekt zegt dit namens de gehele regering én de oppositie die zwijgt over dit punt als het graf. Waar blijven de moties van afkeuring, de dwang tot aftreden? De oproep tot inzet van ons als volk om het tij de doen keren voor het echt te laat is.

Niets van dat alles. Alsof u ons niet mag of wil horen. Omdat u vreest dat als u dat doet uw heer en meester, satan, u zal straffen tot in lengtes van eeuwen. Nou, dat doet hij toch wel. Tot in een eeuwigheid. Vraagt u dat maar eens na bij de collega’s van de zichzelf christelijke politici en partijen noemende Farizeeërs. Die mensen zijn helemaal een schandevlek voor hun religie. Handelen en denken totaal niet in de geest van het woord Gods. Maar zo ook een koningshuis dat alles wat God ook hen verboden heeft met liefde zichzelf toe-eigenen.

Geen idee (eigenlijk wel hoor) of de rest van Nederland, de andere mensen die tot de meerderheid behoren, u ook nog zoveel tegemoet zouden willen komen en u nog een laatste kans willen geven om op uw schreden terug te keren en het volk en Nederland te gaan dienen in plaats van al die anderen die op ons voorgaan.

U begraaft de werkelijk agenda onder bergen met stroop, zoals heel de gender dram, de energiecrisis, de crisissen die we op vrijwel ieder departement zien die er voor het volk zouden moeten zijn. Er zijn uitzonderingen! Zoals een justitie. Want die moeten u natuurlijk wel dienen. Ook defensie is, na eerst tot een tandeloze club van sprookjesfiguren te zijn gedegradeerd, nu aan de beurt om weer een beetje op te mogen schalen. Begrijpelijk. Want als de politie als justitieel onderdeel van de rechterlijke macht, niet meer alleen in staat zou blijken ons als volk te onderdrukken en terug te meppen in onze kooien, dan gooit u defensie in de strijd. Denk maar aan eerder toen de boeren, bij wie het water boven de lippen staat inmiddels, in Den Haag kwamen demonstreren. Er werd van het Binnenhof en Malieveld een bastion gemaakt.
En allemaal om een leugen te verbergen. De leugen omtrent klimaat en milieu. Waar enkele van u niet eens het verschil tussen lijken te kennen.
Het klimaat is iets, ter uitleg, dat al eeuwen de aarde bestiert. Het milieu is wat momenteel in ziek Nederland rondwaart, gegenereerd door u en de uwen. Een milieu dat duidelijk alleen maar u welgevallige dient. Zodra een journalist of wetenschapper, politicus of burger, zaken aangeeft die u niet welgevallig zijn dan volgt demonisering. Overtuigt van het eigen gelijk leidt u Nederland en de Nederlanders naar een onvoorstelbare hel van kwaadaardige zaken die we nu overal zien ontstaan.

Een paar afbeeldingen, op sociale media gevonden binnen een minuut, die u hopelijk aanspreken? Hoewel als ik soms nog eens kijk naar debatten ik alle hoop heb opgegeven op verbetering of begrip. Want bij zovelen van u zijn de ogen leeg. Zielloos. Onbegrip en een duivels genoegen ons als volk een stevig aan te pakken is het enige dat eruit te halen valt. Vooral bij de D66-D666 politici en aanhang.
U heeft een keuze gemaakt Nederland en de Nederlanders niet langer te willen dienen. Uw globalistisch ideeën en agenda maken die keuze ook niet meer mogelijk. Maar u vreest ons als enorm leger van burgers wel. Daarom zoekt u aansprakelijkheid in steeds grotere en machtiger organisaties zoals eerder genoemd. Makkelijk om daar naar te wijzen als er commentaar komt. De EU dit, NWO dat, WEF zus, Bilderberg zo en NATO, WHO en noem maar op als schuldige aanwijzen. Dat werkt niet langer meer.
We doorzien uw snode plannetjes en pikken deze niet langer. U bent volksvertegenwoordigers van het Nederlandse volk, niet van genoemde organisaties.

Wij willen geen oorlog, geen stikstof leugens, geen klimaat en/of milieu paniek, geen massale instroom van allochtonen die alleen maar een beter leven zoeken en vervolgens hier de tent op stelten komen zetten, geen verplichte vaccinaties of verplichte ID, geen medische gegevens die in EU verband opgeslagen worden.
Wij willen boeren die prima eten leveren, wij willen drinkbaar water, wij willen een leefbaar inkomen, geen absurde energieprijzen, wij willen Nederland terug zonder de pan uitrijzende zorgkosten of een zorgsysteem dat piept en kraakt in al haar voegen zodra er een ‘pandemie’ zou zijn. Wij willen geen scholen waar onze kinderen geïndoctrineerd worden maar scholen waar onze kinderen basiszaken geleerd worden en vooral waar ze leren vragen te stellen en niets voor zoete koek aan te nemen.
Wij willen een defensiemacht die in staat is om ons land te beschermen tegen de echt kwalijke invloeden van genoemde organisaties. Niet om alle wapens die nog voor handen waren aan een nazi aanhanger als Zelensky te ‘doneren’ in zijn strijd tegen Rusland. Een Oekraïne dat sinds 2014 veelvuldig genocide heeft gepleegd op de Oekraïense bevolking die warme(re) banden zouden willen met Rusland. De zogenaamde Donbas gebieden. Wij willen niet de geheime biologische laboratoria in Oekraïne helpen te ruimen maar willen dat ook deze waarheid publiekelijk gemaakt wordt.

Maar, om te beginnen, doet u maar hetzelfde als nu bij de ZDF wordt uitgezonden, namelijk dat Rusland de oorlog heeft gewonnen. Oekraïne en wij dus, hebben de oorlog verloren. Dat verzwijgen is misdadig.

 

Onderwerp: DE WAARHEID, RUSLAND WINT OP ALLE GEBIEDEN.
Urgentie: Hoog

Beste media en leden der 2e en 1e kamer,

Kijk dit eens, dit is anders dan het narratief van dit kabinet ons wil doen geloven.

De hoofdredacteur van de – The European -, Wolfram Weimer zegt klip en klaar dat Rusland heeft gewonnen. Niet alleen de overbodige oorlog die de eu en navo hebben veroorzaakt op instignatie van de vs

Maar ook op economisch gebied gaat het prima met Rusland. Stop deze waanzin evenals de stikstof en co2 geneuzel dat alleen in de hoofden van de politiek bestaat. Doe zelf eens onderzoek en gebruik uw kritisch denkvermogen, voor zover dat mogelijk is. Bij velen van u is dat weg-geconditioneerd door een flagrante opleiding op hbo of universiteit.

In de opleiding in ons klooster was kritisch nadenken het motto. Als zelfs een hoogleraar aan de KUN destijds al bij voorbaat zei: Is dat wel zo wat daar wetenschappelijk wordt beweerd, zette dat ons aan het denken. Deze hoogleraar behoorde toe aan onze Orde. Was tevens hoofd van de Kweekschool in Arnhem.

Iedereen die wat hersens heeft wist bij voorbaat dat een oorlog met Rusland een onbegonnen zaak zou zijn.

https://twitter.com/lion2455/status/1538415135370485761?s=20&t=OGLPnn90RkTeqIlDxdte8Q

Kan het niet meer opbrengen om sommigen met een hoofdletter aan te schrijven, dat behoor je verdiend te hebben.

Sjef Smeets
Columnist
Auteur
Onderzoeker
Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven