ZOU HET GEWETEN VAN WA AAN HEM KNAGEN

Zou het geweten van WA aan hem knagen.

 Het is toch wat, ben je Koning van een land richting de afgrond en komt bij mij de vraag naar boven of zijn geweten niet aan hem knaagt.

Elk jaar vieren we zijn verjaardag als een nationale feestdag. Nu hebben ze mij opgevoed met de stelling dat als je een verjaardag hebt, dat je dan trakteert.

Nou de onder-daantjes fêteren onze WA met spelen en ander volksvermaak dat we allen uit onze eigen knip mogen/moeten betalen. Per slot van rekening komt het geld voor allerlei activiteiten die men in een gemeente aan het feest van WA aanbiedt uit de beurs van de belastingbetalende burger.

Nogmaals, ben ik jarig dan kost me dat geld om mijn vrienden te fêteren.

Tja, dan de perikelen over het lidmaatschap van WA aan het WEF, u weet wel het World Economic Forum. Daar heeft geen enkele burger voor gekozen of over mogen stemmen en toch gaat WA als koninklijk lid van het WEF mee in de vernietigende stroom die ons land te wachten staat.

Weg, onze soevereiniteit.

Weg, onze zo door met bloed van onze grootouders en ouders bevochten vrijheid.

Weg, de toekomst van onze kinderen in absolute vrijheid.

Zou het geweten van WA aan hem knagen. Een rechtgeaarde Koning dient zijn burgers te beschermen en te begeleiden om hen voor het kwaad te behoeden.

Echter zoals alle tekenen ons laten zien is WA lid van een groepering die juist het tegenovergestelde voor zijn onderdanen doet. Hij sleurt zijn volk mee in een systeem die ten nadele van de burgers is. Wat is de maatstaf van een Koning als hij zijn volk verkocht heeft aan een stel globalisten die uit zijn op pure macht.

Laatst zag ik een oudere film “ The Magnificent Seven “ met in de hoofddrol Denzel Washington. Daar speelt ook een hebzuchtige man die alles wil hebben en dat iedereen naar zijn pijpen danst, en dient iedereen zich ter beschikking te stellen aan zijn welvaart en geluk.

Zie ik hier parallellen met de machthebbers die zich conformeren aan de mensonterende wensen van het WEF, waar dus WA ook lid van is.

In de film komt Denzel Washington de onderdrukte bevolking helpen door snoodaard Bogue een lesje fatsoen en gerechtigheid te leren. De dictator Bogue heeft een sterk leger van meer dan 200 getrainde en zwaarbewapende gunfighters en dat tegen een groep mensen die niet getraind zijn in schieten, godsvruchtig zijn en aan geweld een hekel hebben.

Denzel Washington, in een rol die ik van hem niet zou verwachten, formeert een groep van zeven professionals die samen met hem de bevolking van de tirannie van Bogue gaan bevrijden. “ The Magnificent Seven

Thans ben ik met zeventig jaren op de teller in de hoop dat er in Nederland ook een Denzel Washington opstaat en ons land bevrijd van de tirannie van de huidige politiek.

Eens zal de dageraad zich aandienen dat er daadwerkelijk in Nederland een Denzel Washington opstaat in de vorm van onzer eigen boeren, burgers, dokwerkers en truckers en buitenlui.

Dat de vrees voor de dood minder is dan de vreugde om in VRIJHEID TE LEVEN.

Het zal menig huishouden in diepe rouw dompelen als de vrijheidsstrijders alà Denzel Washington niet huiswaarts zullen keren. Maar de vreugde van de VRIJHEID zal overheersen en de doden zullen wij samen gedenken. Niet meer op 4 mei maar op de dag dat Nederland massaal opstond tegen het dictatoriaal Kabinet dat nu heerst.

Geachte WA, als de plannen van het WEF doorgang vinden, hoop ik dat U een onderdaan minder heeft en dat de Schepper me voortijdig van deze planeet verlost heeft. In de door u gewenste wereld daar kan en wil ik beslist niet in leven.

Mijn geweten kan dat niet verdragen en accepteren.

Zou het geweten van WA aan hem knagen.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven