VLAM IN DE PAN, BURGEROORLOG EEN FEIT

Vlam in de pan, burgeroorlog een feit.

 Een meerderheid van de 2e Kamer heeft gemeend om de foutieve berekeningen over het stikstofproces niet te moeten onderzoeken, maar om domweg over te gaan tot inbeslagname van grond van de boeren. Doel woningbouw voor asielzoekers en andere gelukszoekers, zonneparken, windmolens etc.

Het blijkt dus dat het feitelijk niet om het probleem stikstof gaat, maar grond voor woningbouw. Een pseudowetenschapper, zoals een zekere heer R. Dijkgraaf geeft echte wetenschappers een messteek in de rug en devalueert de term wetenschap tot brocante prullen-kennis. Aannames dienen onderzocht, gecontroleerd en beoordeeld te worden en niet onder druk van een carrière in de politiek tot grof vuilnis gecomposteerd te worden.

Het bewijs dat de heer R. Dijkgraaf een oprechte wetenschapper zou zijn is dus een flagrante leugen. Onder druk van de politiek wordt alles vloeibaar, ook echte wetenschap.

Feit is ook dat steeds meer mensen zijn gaan inzien dat er heel veel mis is met de huidige politiek van de laatste 10 a 20 jaar. Vooral onder leiding van de heer Rutte is het snel bergafwaarts gegaan met een betrouwbare overheid.

Korte opsomming: 1675 kinderen gedeporteerd en uit huis geplaatst – Toeslagenaffaire, niet opgelost – Gasprobleem Groningen, niet opgelost – Tekort IC-bedden, niet opgelost. Vastlopende jeugdzorg, niet opgelost – CBR-perikelen, niet opgelost – Terugdringen asiel-instroom, niet opgelost en zo kunnen we nog wel een tijd doorgaan.

Feit blijft dat de boeren nu massaal in opstand komen en ik zou zeggen in dit geval, God dank ik daarvoor.

De heer Rutte is het spoor volledig bijster, maar drukt in zijn narcisme een land richting afgrond. Echter de boeren zijn klaar met dit beleid en worden ondanks dat de staats-media daar anders over berichten, steeds meer gesteund door de burgers.

Deze hebben met de corona periode ook ontdekt dat veel een spel van Rutte politiek is en niet gebaseerd op kennis, kunde en oprechtheid en profijt is, ten bate voor de burger. Steeds meer en vaker komen gegevens boven tafel waarbij Pfizer erkent dat het een grote fraude is en dat ontvolking van de wereldpopulatie het doel was. Zie link: https://www.frontnieuws.com/lieve-vrienden-sorry-dat-ik-een-genocide-aankondig/

Steeds meer burgers krijgen deze informatie via de eerlijke kanalen uit diverse landen. Zwitsersland – Oostenrijk en de VS zijn daar een gastland in.

De burger begint steeds meer in te zien dat onze volksvertegenwoordigers aan de leiband lopen van het WEF en haar trek-poppetjes zoals een Macron – Trudeau – von der Leyen – en Mark Rutte.

Vlam in de pan is dus de stemming over het stikstofschandaal, die negatief is en was en blijft voor de boeren.

Dat dit gaat escaleren waarbij aan beide kanten van het spectrum doden gaan vallen is inherent aan deze uitslag.

In plaats van zelfmoord te plegen, zoals al door teveel boeren is gepleegd, kan men beter gaan strijden voor eerlijkheid en zet men de aanval in tegen de ME en straks het leger. Want de heer Rutte zal hoe dan ook deze fout begaan, belust op macht dankzij de strategie van het WEF. Hoop dat de generaals meer verstand hebben dan het kabinet en geen barricades meer opwerpen tegen haar burgerbevolking.

Beter, kan de boer de barricaden opgaan en strijden voor gerechtigheid, dan een zelfmoord plegen. Een zelfmoord lost niets op, strijden voor gerechtigdheid is een zaak en taak voor en van de toekomst van hun en onze kinderen. Onze grootouders  en ouders streden voor vrijheid in 40-45 en dat is ook het lot van en voor de boeren. De vijand is hetzelfde, politici werkzaam als pseudo – volksvertegenwoordigers.

En de burger ziet met lede ogen aan dat een bevolkingsgroep zoals de boeren geminimaliseerd wordt en dat ons eten uit fabrieken komt, die in handen zijn van een paar schavuiten zoals een Bill Gates, Klaus Schwab en zijn Young Global Leaders.

Voeding die ziekmakend wordt en waarin chemische producten worden toegevoegd (dat thans ook al gebeurd) die u weerloos maken en waarin u verder als een zombie aangestuurd wordt door nietsontziende machthebbers, die alles doen voor eigen gewin.

Want als ze echt iets om de burger gaven dan was de hongersnood, de oorlogen en armoede in diverse landen allang opgelost en was het onderwijs met name in die zwakke landen naar een hoogstaand peil gebracht. Maar die laat men bewust in stand om de om-volking compleet te maken.

De nu nog aan de kant staande beroepsgroepen zoals de havenwerkers, ik noem ze graag de Dokwerkers, de Truckers, de Horeca, het MKB, en de medici zullen aan de kant van de boeren gaan staan en het zal daadwerkelijk een “slachtveld” worden op het slagveld.

Er zullen doden en gewonden te betreuren zijn en dat heeft de huidige politiek onder leiding van een zekere heer Rutte, op zijn geweten. De coalitie-partijen zullen allen de rekening krijgen over hetgeen zich gaat afspelen op onze Nederlandse bodem.

Van daaruit zal een nieuwe politieke stroming ontstaan in de Republiek der Nederlanden, waarbij een Koningshuis tot de verleden tijd behoort, waarin de burger rechtstreeks invloed heeft op het door een Zakenkabinet gevoerd beleid en waardoor als een Minister dat niet doet en niet luistert naar hetgeen de burger in meerderheid besloten heeft, ontslagen wordt. Geen coalitievorming meer, geen vriendjespolitiek meer, geen fraude en doofpot culturen meer, maar Transparantie en verantwoording met open vizier naar de burger toe.

Waarin de Rechterlijke Macht gereinigd wordt van de politieke invloeden en het Recht wordt gesproken op basis van de menselijke normen en waarden. Niet meer op basis van een “Wet” die door pseudo-volksvertegenwoordigers zijn gemaakt.

Waarin de politie, de Landmacht ten dienste staan de mensen en verantwoording dienen af te leggen aan de burgers. Dat beide instituties zich niet meer tegen de bevolking mogen keren op initiatief van een Burger-regering.

Waarbij het volkslied wordt herschreven en de daadkracht van boeren, burgers, zeevaarders en de kracht van de verbintenis van alle Nederlanders wordt omschreven.

Er komt een krachtig vurig strijd-lied voor terug, gecomponeerd door de Brabantse troubadour Guus M, Boudewijn de Groot en Drs. Vee.

Daarin worden de heldendaden van Michiel de Ruyter, de boerenopstand van 2022, de saamhorigheid van de Nederlandse bevolking in de opstand tegen de oude politiek krachtig verwoord.

Met vreugde nemen we afscheid van de oubollige slaapverwekkende Nationale Hymne, waarbij de Koning van Hispanje wordt geëerd en wij van ‘Deutschen Blut’ zijn. Nederland is geen Spanje en wat geschiedenis is, moet dat blijven.

 Dit zal het resultaat zijn van de strijd die onze boeren thans gaan voeren en waarbij de burger in grote getalen aan mee zullen gaan doen.

De Vlam in de Pan, een burgeroorlog een feit

Een niet ondenkbaar scenario dat binnenkort kan plaatsvinden.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven