Angst-virus

Angst-virus.

Je kunt veel over het Kabinet Rutte zeggen.

Vast staat dat ze het ANGST-VIRUS er goed ingepompt hebben.

Er zijn zelfs verpleegkundigen, die om maar deel te kunnen nemen aan de samenleving, zich laten vaccineren. Hoe ziek is deze samenleving geworden?

Mensen uitsluiten, omdat men zich niet laat vaccineren is je reinste chantage en als iemand anders dat zou doen, draait hij vanwege die chantage de bajes in.

Discriminatie kun je het ook noemen, want je maakt onderscheid tussen mensen die, deels zich wel, en de ander die laat zich niet vaccineren.

“Dat is pure intimidatie en discriminatie ten top”.  

Leve onze rechts-staat.

Dan kijk je in de ons omringende landen waar verpleegkundigen, artsen en andere medici pertinent het vaccin weigeren.

Zijn wij als Nederlanders dan echt zoveel dommer dan in de omringende landen?

In Duitsland en Zwitserland weigert een groot deel in de verpleging het vaccin.Zie link: Duitse verpleegkundigen artsen en politici weigeren vaccin
https://www.frontnieuws.com/vooral-dokters-verpleegkundigen-en-politici-willen-geen-coronavaccinatie/

Natuurlijk werkt de media wel samen met bijvoorbeeld Merkel in Duitsland om de bevolking angst aan te jagen. De media in Nederland is wel het meest slaafs van allen. Roep je de Nederlandse media op om eens eerlijk naar een aantal zaken te kijken, geeft men niet thuis. De journalist is gekocht. Zo ook de Duitse media die nu in de verkoop staat en door Google zal worden overgenomen.

Maar waar is die angst nu feitelijk op gebaseerd?

“Corona heeft voor het eerst van zich laten horen in 1890 en dat was destijds met al die slechte omstandigheden zoals voeding en hygiëne problematisch”.

Met de huidige omstandigheden kan het virus weinig ongemak geven, als u voldoende vitamines slikt zoals C -D maar bovenal zink neemt. Juist het zink doodt uw corona-virus.

In 1964 heeft een Schotse wetenschapper June Almeida uit Glasgow het corona virus voor het eerst in Canada kunnen lokaliseren, zie link:
Corona al in 1964 ontdekt
https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2020/04/zij-ontdekte-decennia-geleden-al-coronavirussen-maar-kreeg

Kunt u mij dan eens uitleggen, waarom we zo bang zijn voor een virus dat dus blijkbaar al honderden c.q. duizenden jaren in ons midden is.

Echter het wordt door het RIVM en andere te betwijfelen wetenschappers verkondigd alsof het iets nieuws is.

“Ze hebben het ANGST-VIRUS geïntroduceerd in samenwerking met de politiek (WHO)“.

Wat het Kabinet doet is feitelijk een medische dictatuur uitoefenen op haar burgers.

De schrijver en blogger drs. Esther Noordermeer omschreef het zo pakkend in haar bijgaand verhaal.

Ik vraag u oprecht om dat eens goed te bestuderen, zie link:

Een Duitse ambtenaar klapt uit de school en verhaalt dat het een bewust opgezet plan is om de bevolking onder het juk van het ANGST-VIRUS de bevolking angst aan te jagen om zodoende een groot aantal mensen te verleiden zich te laten vaccineren.

Duitse ambtenaar lekt informatie
https://www.frontnieuws.com/duitse-ambtenaar-lekt-rapport-van-ministerie-van-binnenlandse-zaken-waarin-corona-wordt-afgedaan-als-een-globaal-vals-alarm/

Zowel de Franse als de Zweedse ziekenhuizen schorten het vaccineren op omdat er behoorlijke schade bij de gevaccineerden is ontstaan, zie link
https://www.frontnieuws.com/verschillende-franse-en-zweedse-ziekenhuizen-schorten-covid-19-vaccinatie-van-verpleegpersoneel-op-1-op-de-4-werd-ziek-van-de-spuit/

Een op de vier werd ziek van het vaccin. Laat onverlet dat niemand, maar dan ook echt niemand weet wat de gevolgen zijn over een paar jaar. Hoeveel auto-immuun ziektes zijn er dan ontstaan? Hoeveel burgers zijn er door het corona vaccin overleden?

In Zweden loopt het dodental na vaccinatie drastisch op, zie link:
https://www.frontnieuws.com/nu-55-vaccins-gerelateerde-sterfgevallen-gemeld-in-zweden/

Dat past alles in het plaatje van de farmaceuten die dan nog meer andere rommel kunnen verkopen om u weer te repareren.
 
Zal hier niet gaan vertellen hoeveel mensen overleden zijn aan het gebruik van cholesterolremmers die als zoete broodjes aan u worden aangeboden als u een hartinfarct heeft gehad. De NHG schrijft dat voor terwijl algemeen bekend is dat het levens vernietigt, en dat kan ik uit eigen waarneming bevestigen.

Een goede vriend heeft het zijn lever aangetast. Een familielid lag in coma dankzij de cholesterolremmers. Beiden hebben zwaar ingeleverd en ik die het bewust weigerde heb van die specifieke klachten geen enkele last.

Lees hieronder maar eens het verhaal over cholesterolremmers en als u dan nog steeds gelooft dat het Kabinet en de medisch wereld het goed met u voor hebben, DROOM lekker verder, zie link:

Http://www.infowebweistra.eu/cholesterol-statines.htm

Dus beste burgers van Nederland, geloof uw arts en de medische wereld niet blindelings. Ga zelf op onderzoek uit.
Laat onverlet duidelijk zijn dat ook ik een enorm vertrouwen heb in een groot deel van de artsen. Echter hun beroepsgroep heeft hen vaak in de tang en niet gehoorzamen is uitsluiting van hun werk. Dus doet men gedwee wat de bazen eisen.

Wat duidelijk is: het kabinet heeft de angst als geen ander geïntroduceerd en dat is feitelijk een medisch delict van de bovenste plank.

Namelijk het Angst-virus.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. Raadslid-lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven