Rutte vs. Baudet

Rutte vs. Baudet   

                  #

Doofpot vs. Openheid

                   #

Dictatuur vs. Nieuw beleid.

Beste lezer, wat zijn we als gemeenschap ver weggezakt in elkaars vertrouwen.

Een ding kun je van Rutte wel zeggen, hij heeft de gemeenschap goed uit elkaar gespeeld in vóór en tégenstanders van de corona maatregelen. Zie link:
Rutte zaait angst
https://www.ninefornews.nl/ook-het-kabinet-rutte-zaait-corona-angst-dit-moet-stoppen/

Verder zegt Rutte dat hij na de verkiezingen na 17 maart niet met Baudet samenwerkt vanwege zijn vermeende uitspraken over racisme en homofobie.

“Blijkbaar is de heer Rutte vergeten dat zijn eigen jongerenafdeling van de VVD, twee jaar geleden dezelfde opmerkingen maakte, maar toen hoorde je de media niet en ook Rutte niet “.

Hij zal die uitspraken van zijn eigen jongerenafdeling wel weer niet in zijn “actieve herinnering “hebben. Met twee maten meten is deze premier wel toevertrouwd.

Dan maakt zijn eigen VVD-partijgenoot Johan Remkes een verslag/rapport over het feit dat de politiek steeds verder van de burger is vervreemd.

Tja hoe zou dat nu toch komen ?!?!  

Misschien toch de firma list en bedrog??

Rutte is het voorbeeld van een man die zijn eigen zin doordrijft zonder rekening te houden met de inzichten van andere mensen -buitenstaanders- die er ook een mening over hebben.

Grote voorbeeld daarvan is dat een hoop artsen – (www.artsencollectief.nl) – in Nederland al maanden oproept te stoppen met de idiote maatregelen die corona met zich meebrengt. De nevenschade inzake gezondheid is vele malen groter dan die ouderen die we verboden hebben te sterven. (De dood hoort nu eenmaal bij het leven)

Bezuinigingen in de zorg onder leiding van de heer M. Rutte als premier leidde tot een verlies van 10.000 bedden en een vertrek van 78.000 verpleegkundigen. Dan ligt de oorzaak in de verkeerde bezuinigingen.

De bangmakerij berust louter op zijn eigen belang. Leest u vandaag 16 februari 2021 de cijfers van het RIVM, dan zien we een aantal besmettingen van 1.03 miljoen in Nederland. Dit op basis van een overspannen PCR test en wat dies meer.

Dus feitelijk hebben we nu 130.000 besmettingen meer dan in 2018, waarvan gerekend met een IFR van 0.23% zouden er dit jaar 325 doden meer te betreuren zijn.

Als u weet dat dagelijks circa 450 overlijden, dan ga je toch niet voor amper 325 doden meer dan in 2018 een heel land plat leggen. Hoe stom kun je zijn.

Ja, ik weet het wel, het zal je maar overkomen. Zelf zit ik in de zeventigste levensjaar en als ik morgen omval is het over en sluiten. De dood hoort bij het leven. Zelf zal ik er geen traan om laten, want ik heb al meer dan 50 kennissen en vrienden weggebracht. Soms voel ik me schuldig………………

In 2018 blijkt uit cijfers van de influenzastichting dat we toen 900.000 besmettingen hadden. Hadden we in 2018 dezelfde fatale PCR testen gedaan dan hadden we ook een aantal van pakweg 2.3 miljoen besmettingen gehad. Zie link:

RIVM in 2018 900.000 besmette mensen.

Heeft u toen in 2018 corona maatregelen gezien.

Het corona virus heeft voor het eerst van zich laten gelden in 1890 en toen was de hygiëne en voeding niet optimaal, waardoor mensen zijn gestorven. In 1954 is het voor de eerste keer ontdekt en in 1964 voor het eerst onder een microscoop gezien door de Schotse June Almeida in Canada, waar zij toen werkte. Zie link:

Corona al in 1964 ontdekt
https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2020/04/zij-ontdekte-decennia-geleden-al-coronavirussen-maar-kreeg

Wetende dat het corona virus milder is dan de seizoengriep als je op een juiste wijze de patiënt in de Eerstelijnszorg goed behandeld. Dan was er amper iemand in een IC-bed belandt, laat staan in een ziekenhuis terechtgekomen.

Zelfs mijn buren hebben het gehad en het devies was uitzieken en geen medicatie. Met een pakketje alledaagse geneesmiddelen ter waarde van € 15 euro was mijn buurvrouw nooit in een ziekenhuis belandt. Maar goed als je dat als Kabinet onder inspraak van het RIVM verbiedt, maak je je als bestuurders en medici direct en indirect wel schuldig aan moord door nalatigheid.

Laten we maar op 17 maart de balans opmaken of Nederland onder Rutte een technocratische dictatuur ingerommeld wordt, of dat we als Nederlandse burgers weer de baas over ons eigen land willen zijn die met alle landen samenwerkt.

Voor een dictatuur stemt u Rutte, voor een vrij Nederland stemt u Baudet.

De doofpotten in de periode dat Rutte premier is, is schrikbarend toegenomen.

De MH 17 doofpot moet nu van de rechter openbaar gemaakt worden.

De toeslagenaffaire heeft Rutte onder zijn bewind niet willen openbaren.

Bombardementen in verre landen waarbij burgers slachtoffers vielen werden niet openbaar gemaakt.

De zwartgelakte en witgekalkte verslagen en rapporten zeggen toch heel veel over het beleid dat onder het bewind van Rutte schrikbarend is toegenomen.

Maar thans is het weer verkiezingstijd en speelt Rutte weer de barmhartige Samaritaan en laat de teugels ietwat vieren om de kiezers te paaien om weer op de VVD of een coalitie daaromheen, gunstig te stemmen.

We geven de horeca wat ruimte, geven toestemming voor een theateroptreden en als dat 17 maart weer voorbij is, gaat weer zoals vanouds.

Rutte dicteert en de rest crepeert

Het wordt hoog tijd voor een andere wereld, waarin de politiek maar snel moet verdwijnen en waarin de burger via een bindend referendum zelf de zaken kan bepalen. Daartoe hebben we geen politiek kader meer nodig, maar een open en eerlijke overheid. Waarin Rechters doen wat ze moeten doen, namelijk Recht-spreken i.p.v. Wet-spreken.

Wat u stemt maakt mij niet uit, maar stem met je verstand.

(mijn voorkeur gaat uit naar burgerpolitiek gestuurd op een bindend referendum dan hebben we geen last meer van het geblunder uit de politiek) Bespaart ons op jaarbasis circa 50 miljard.

Rutte vs. Baudet

             #

Doofpot vs Openheid

             #

Dictatuur vs. Nieuw beleid

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. Raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven