Arm Nederland

 

Arm Nederland.

 

Ons ooit zo mooie land dat een van de rijkste in de wereld was dreigt te splijten.

Hoewel er meer dan ooit rijke mensen zijn, worden we in amper twee jaar tijd een van de armste landen.

 

Arm Nederland is ontstaan omdat een Kabinet voor een tweedeling heeft gezorgd die zijn weerga in Nederland of haar geschiedenis niet kent.

Armlastige geesten uit de wetenschap creëerden een team van “covidioten” en het andere team de “Wappies”.

 

Arm Nederland, zijn we met zijn allen geworden omdat elk kamp het vertikt om op een constructieve wijze te kijken naar elkaars alternatieve oplossingen om de plandemie gezamenlijk zonder schroom en vastgeroeste standpunten op te lossen.

 

Arm Nederland, omdat beide kampen, covidioten en Wappies, volharden in hun domheid.

 

Arm Nederland is ontstaan en wel in letterlijke zin bij mensen die slachtoffer zijn geworden van de Toeslagenaffaire.

 

Arm Nederland is het gegeven feit dat al die slachtoffers uit de toeslagenaffaire nu weer moeten wachten op een snelle afhandeling. Uithuisplaatsingen, zelfmoorden en echtscheidingen, kinderen die in een te stressvolle thuissituatie moeten opgroeien zijn hun deel door het falen van een overheid.

 

Arm Nederland kent wel wetten en strafmaatregelen die ervoor zorgen dat burgers hun boete of belasting WéL binnen een termijn van maximaal zestig dagen betaald moeten hebben op straffe van extra kosten of andere strafmaatregelen waaronder een verblijf achter de tralies.

 

Arm Nederland vol verbijstering dat de politiek haar beloften simpelweg niet uitvoert en lak heeft aan haar burgers. De toeslagen die alweer niet op tijd zijn uitgekeerd zijn en een onomstotelijk bewijs is dat de Overheid faalt en dat is de schuld van falende politiek.

 

Arm Nederland ziet ook dat de ambtelijke molen meer slachtoffers maakt dan drank, waarvan de slogan luidt: Drank maakt meer kapot dan je lief is.

 

Arm Nederland heeft een advocaat Bram. M zijn werk ontnomen omdat hij te weinig studiepunten had en van zijn administratie er een puinhoop van had gemaakt. Hem werd zijn bestaan en levenswerk ontnomen.

 

Arm Nederland, heeft een minister van Financiën in de persoon van een zekere heer W. Hoekstra die als verantwoordelijke financiële man als geen ander moest weten dat investeren in belastingparadijzen niet wenselijk is.

Ook hij had dus te weinig studiepunten en had privé een foute boekhouding, echter voor hem geen strafmaatregelen of ontslag op staande fout met inhouding van zijn salaris.

Arm Nederland is politiek gezien ontstaan omdat op voordracht van D66 de burgers het recht op een bindend referendum is ontnomen.

Steeds meer komt de dictatuur naar ons toe.

Daar waar de letter van D66 stonden voor “democratisch” moeten we nu wel schromelijk constateren dat D66 van haar oprechte democratie gedachte er een geestelijk Arm Nederland van heeft gemaakt.

Zodra je een volk haar identiteit afneemt ontstaan ongewenste impulsen.

 

Arm Nederland is het letterlijke slachtoffer van falende rechters. Henk Neves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak erkent dat ze feitelijk de slachtoffers van de toeslagenaffaire volledig in de kou hebben laten staan.

Deze aardige man had eerder zijn talenten – mogelijk zijn hersens – moeten aanspreken en niet klakkeloos de protocollen moeten uitvoeren van het Kabinet c.q. belastingdienst. Een rechter / rechtbank behoort objectief te zijn en dat is de Rechtspraak al zeker dertig jaar niet meer. Helaas voorbeelden te over.

 

Arm Nederland beseft nu volledig dat er geen rechtspraak meer is, maar een wet-spraak. Rechtvaardig Nederland kan alleen terugkeren als er een burger-rechtspraak komt die de burger rechtstreeks invloed geeft op de uitspraak van een geschil.

 

Arm Nederland kent een aantal wetenschappers die het Kabinet adviseren inzake corona. Deze wetenschappers zijn geen wetenschappers pur sang meer, omdat elke eerlijke rechtgeaarde wetenschapper open zal staan voor andere zienswijze dan hij zelf kent om gezamenlijk tot een krachtige oplossing te komen.

Een wetenschapper die niet openstaat voor alternatieven is geen eerlijke wetenschapper, maar een marionet van het kapitaal.

 

Arm Nederland heeft zijn kennis en productie inzake veel medicijnen voor een appel en een ei verkocht aan het grootkapitaal die dan flinke winsten maken op de door ons zelf ontwikkelde medicijnen.

 

Arm Nederland, heeft geweldige wetenschappers die dertig jaar geleden al een middel hadden dat kanker binnen 24 uur doodde en de goede cellen niet aantastte.

Wetenschappers die werden gekocht door de farmacie en daardoor heeft het middel nooit de markt heeft gezien.

 

Arm Nederland, is ontstaan omdat de burger een rotsvast vertrouwen had in een Overheid en nu blijkt dat deze Overheid daar op zowel menselijk als geestelijk en financieel vlak de burgers volledig in de kou laat staan. Het partij – politieke spel onderling is belangrijker dan de welvaart, geluk en veiligheid en gezondheid van de burger.

 

Arm Nederland, we zijn een ziek volk geworden dat elkaar uitsluit en de door de verharde standpunten niet meer naar elkaar willen luisteren om een constructieve oplossing te vinden.

 

Arm Nederland, arm van geest en helderheid.

 

Arm Nederland, de burger, slachtoffer van een falend systeem.

 

Sjef Smeets

 

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

 

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven