Desinformatie

Desinformatie.

 

Albert Einstein was toch een man van veel wijsheden en goed dat ze bewaard zijn gebleven.

 

Hij sprak onder andere over geconditioneerd en intuïtief denken.

Geconditioneerd denken zien we dagelijks in de meest twijfelachtige cultuur die er is, namelijk de politiek van vandaag de dag.

 

De apartheid slaat wild om zich heen en als je het niet met de beleidmakers eens bent verspreid je desinformatie.

Dan rijst bij mij de vraag, op basis van welke informatie durft u te stellen dat anderen die een andere zienswijze hebben desinformatie verspreiden.

 

Zou het niet mogelijk zijn dat de politiek zelf desinformatie verspreid omdat ze geconditioneerd denken.

Geconditioneerd denken wordt u al op de basisschool opgedrongen. Dan volg het middelbaar onderwijs waarin het stimuleren van bijvoorbeeld intuïtief leren denken ook al een groot gebrek kent.

 

Vervolgens komt een hbo of Universitaire opleiding en juist dan valt heel vaak op dat men hetgeen men op een hbo of Universiteit leert het enige juiste is en dat een andere stroming niet gewenst is. Vervolgens zie je dan de wrange vruchten van die geconditioneerde opleiding weer terugkomen in de samenleving, omdat de meeste afgestudeerde alleen het boekje kennen dat zij als alwetende dienders van de geconditioneerde wetenschap in de praktijk brengen.

 

Hoe vaak hebben we niet op de werkvloer ervaren dat een pas afgestudeerde persoon de bezem door het bedrijf haalt en met prachtige plannen de zaak herstructureert. Puur op basis van de theorie gaat deze persoon te werk.

De plannen werden vaak na een tijd weer ongedaan gemaakt omdat in de praktijk bleek dat het niet werkte. Dus de nieuwe manager kwam wellicht tot de conclusie dat zijn geleerde methode niet echt goed werkte, zijn kennis opgedaan in een geconditioneerde opleiding faalde dus aan alle kanten

 

In mijn tijd werd gevraagd je oor te luisteren leggen bij ervaren mensen uit de praktijk. De ervaring wordt vandaag de dag weggegooid en het twijfelachtige geconditioneerde denken als de ultieme oplossing gedacht voor alle problemen.

 

Ziehier een van de uitwassen van geconditioneerd denken in de vorm van desinformatie. Het Kabinet Rutte heeft ervoor gezorgd dat we een tweedeling in de maatschappij ontstaat en men onderling de maat neemt en elkaar beticht van desinformatie.

 

Ik vind het nogal stellig van een Overheid c.q. politiek om andersdenkende te betichten van desinformatie. Feit blijft, een Overheid geen enkele kritiek tot zich zal nemen en zeker niet gebruiken.

 

Als voormalig raadslid heb ik het helaas regelmatig meegemaakt dat er wel over de bewoners werd gesproken maar niet met de bewoners. En als die al eens dachten dat ze daadwerkelijk invloed hadden of hebben, dan komt men bedrogen uit. Men luister als politiek wel naar u, maar in gedachten kotsen ze u uit en vinden u zeikerds en zeker al geen deskundige.

 

Daar ontstaat al de eerste vorm van desinformatie. Men wil blijkbaar niet meer als Nederlandse samenleving naar elkaar luisteren of de kritiek van de anderen niet eens overdenken. Dat is de norm van desinformatie, weigeren om met elkaars ideeën gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.

 

De allergrootste fout in de energie-transitie is wel dat we wéér geen lering trekken uit de jaren zeventig toen accu’s in Denemarken werden omgesmolten omdat dit in Nederland i.v.m. milieu niet mocht.

 

Thans worden de gesneuvelde windmolens in Afrika in de grond verstopt, omdat de samenstelling van die windmolens uiterst giftig is. Accu auto worden nieuwe zure regen die we in de jaren tachtig ook hadden.

 

Maar het spel is duidelijk, de Nederlandse politiek faciliteert het bedrijfsleven en dan voornamelijk de machthebbers uit Amerika. Dit zijn dan ook de machthebbers die de wereld in een Build Back Better systeem verder willen vernietigen.

 

Ieder weldenkend mens dat voorzien is van intuïtief geleerd denken, weet dat juist diegene die de ellende heeft veroorzaakt niet in staat is die ellende op te lossen.

Had men wel intuïtief gedacht dan is het nagenoeg onmogelijk dat de ellende was ontstaan.

 

Desinformatie ontstaat als men niet meer met elkaar naar een gezamenlijk probleem kijkt en dit in alle openheid met elkaar bespreekt, zonder politiek agenda of anderen geldelijke belangen die betrokkenen vaak hebben.

 

Na zeventig jaar politiek bedrijven heeft het parlement en een puinhoop van gemaakt.

 

De Armoede= niet opgelost

De Honger   = niet opgelost

Vrede           = niet ontstaan

Rust in de wereld =niet ontstaan

Te veel burgers in de schulden.

 

Albert Einstein: Diegene die het probleem heeft veroorzaakt is ongeschikt het op te lossen.

 

En dat is helaas een harde realiteit en helaas geen desinformatie.

Tijd voor een zakenkabinet bestaande uit mensen uit het bedrijfsleven.

Politici volledig in de Kamer en niet meer in het Kabinet, dan stopt vanzelf de desinformatie.

 

Sjef Smeets

 

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

 

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en kloosterleerling

 

 

 

Terug naar boven