Brief aan de 1ste Kamer

Geachte Senatoren,

Als voormalig raadslid, lid van het korps Rijkspolitie, als oud ondernemer en oud-kloosterling baart het mij grote zorgen waar we met Nederland naar toe gaan.

Een van mijn leraren was tevens hoogleraar aan de KUN, te Nijmegen, onze congregatie zat voornamelijk in het onderwijs. Een van zijn stellingen was destijds: “ Is dat wel zo, wat daar wetenschappelijk wordt beweerd”.

Helaas is de media niet bij machte om een gedegen onderzoek te doen en helaas krijgen we alleen via de media die info die het Kabinet gezind is

Ons Kabinet geeft geen transparantie inzake de cijfers inzake die leiden tot de corona maatregelen.

Ik wil een aantal punten hier onder uw aandacht brengen.

Waarom verbiedt een Inspectie Gezondheidszorg het protocol van de Amerikaanse arts Dr. Zelenko dat de HA Rob Elens in Nederland met succes heeft toegepast.

Een artikel van de lokale omroep Peel en Maas is duidelijk, zie: https://www.youtube.com/watch?v=GIFBtANrGhA

Met een mix van hydroxychloroquine – azitromycine en zink is het euvel corona met vijftien tabletten met een kostprijs van € 15.- euro binnen vier dagen verholpen.

Maar dan moet dat in de eerstelijnszorg worden toegepast. En als dat objectief zonder voorbehouden wordt toegepast dan komt er amper iemand op de IC te liggen.

U als wijze Senator zou dat onder visie van een brede objectieve groep mensen,  het Kabinet moeten verplichten dit uit te testen. Stelling is:

“ Is dat wel zo wat door het RIVM op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt beweerd “.

Recent hebben een groep van internationale artsen een verbond gesloten om tegen de corona maatregelen te strijden. U gaat deze mensen die allemaal hoogopgeleid zijn toch hopelijk niet wegzetten als complotgekkie of covidioten. Dit verbond van artsen heeft gezamenlijk meer kennis dan hetgeen het Kabinet ons wil doen laten geloven.

Dat Hugo de Jonge andersdenkende en beter functionerende artsen wegzet als kwakzalvers geeft te denken inzake zijn geestesgesteldheid.

Zie de oprichting van het verbond van de Internationale artsen dat recent op 10 oktober is opgericht, zie https://www.youtube.com/watch?v=_MWZP4B86rY

Is ook in Duits ondertiteld en in andere talen.

De initiatiefnemer is de Hamburgse arts en reserveofficier van de Bundeswehr Heiko Schöning.

Verder heeft de Zweedse arts Mikael Nordfors een Neurenberg Burger Tribunaal opgericht. Dat moet u toch wel aan het denken zetten dat een keurkorps van artsen en wetenschappers deze stappen onderneemt, om de politiek ter verantwoording te roepen.

Onze Nederlandse arts Elke de Klerk geeft aan dat zij meer dan 87.000 (zevenentachtigduizend) artsen en verpleegkundige vertegenwoordigt die het vaccin niet gaan nemen.

Hierbij de link en zij spreekt op de tijdlijn 3.00 : https://www.youtube.com/watch?v=_MWZP4B86rY

Ik als 68 jarige met een hartinfarct en houder van het record van dertig longontstekingen ga dat vaccin echt niet halen, zelfs niet onder dwang. Dan neem ik vrijwillig afscheid van deze in verval zijnde planeet dankzij de politiek. Bij het dragen van een mondkapje wordt het me na een klein half uur zwart voor de ogen. Als u dat gezond noemt, waarbij zelfs operatie-mondkapjes het virus dat een grootte heeft van een Nano niet tegenhouden. Dan is een virus vangen met een mondkapje te vergelijken met het vangen van mug vangen met kippengaas.

Prof. Dr. Pierre Capel heeft een prachtige lezing waarin het corona virus al in 1954 voor het eerst werd vernoemd, zie link: https://www.youtube.com/watch?v=Q_ZNintz4_Q

Vanaf minuut 5.00 geeft hij een lezing over diverse virussen waarbij de corona al meer dan honderd jaar bestaat en deel van ons lichaam is.

Recent heeft een school in Duitsland Kindern fur Weltfrieden een mondkapje laten testen en daarin bleek dat na acht uur dragen van het mondkapje er 82 bacterie stammen en 4 schimmelinfecties geconstateerd werden. De Amerikaanse arts en professor Andrew Kaufmann waarschuwt met klem om geen mondkapjes te dragen omdat dit gevaarlijk is. Men stoot de Co2 niet meer volledig uit en dat kan zeer bloeddruk verhogend werken waardoor extra hersen-en hartinfarcten ontstaan. Op termijn busladingen vol met patiënten die middels dat kapje zware COPD hebben opgelopen.

Een presentator Van Sky News in Australië geeft een heldere tekst en uitleg wat en waarvoor de corona maatregelen zijn. Dit wordt dus onze toekomst:

Sky News Australia The Great Reset

De vermaarde Prof. Dr. Sucharit Bhakdi , regeringsadviseur van Merkel ten tijden van zijn actieve loopbaan, die veel disciplines in bezit heeft, zoals immunoloog-epidemioloog-viroloog-oncoloog en andere vaardigheden zegt al geruime tijd dat corona een “Harmlose Krankheit “  is, zie video https://www.youtube.com/watch?v=-eR1j9vqKi8

Het wordt hoog tijd dat er een andere koers ontwikkeld wordt om Nederland weer normaal te krijgen.

De Kabinet besluiten zijn de ondergang van Nederland.

Kabinetten Rutte hebben veel wegbezuinigd in de gezondheidszorg zoals diverse ziekenhuizen – acht stuks- die gesloten zijn. In 2018 is door Groen Links een rapport werd opgemaakt waarin werd geconstateerd dat in 2018 meer dan 128.000 mensen de zorg verlaten hebben, nu zitten we dus met de gebakken peren. Mij is als raadslid geleerd dat regeren vooruitzien is en was.

Ik kan daar met alle objectiviteit niets van zien .

Feit blijft dat we o.a. mensen zoals ik die zich beter informeren wegzetten als complotdenkers, mafklappers of covidioten.

Waarom mogen de feiten die we in het buitenland van diverse TV zenders wel kunnen zien, in Nederland door het Kabinet en media verzwegen.

Persoonlijk vrees ik dat we een burgeropstand gaan krijgen die zijn weerga niet kent.

Ben faliekant tegen geweld in welke vorm dan ook, dat heeft nog nooit iets gebracht hetgeen de geschiedenis ons heeft geleerd. Toen ik in het klooster ging hebben we heel wat beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog als studie materiaal moeten verwerken. De jaren dertig, het begin van de ellende staat op het netvlies en we gaan daar weer naar toe.

We roemden destijds de verzetsstrijders in ons Nederland en nu er een deel andersdenkende artsen is, bestempelt dit Kabinet deze als terroristen.

Geachte Senatoren, u heeft een grote verantwoordelijkheid: Stop deze Noodwet en roep het Kabinet op per direct het Zelenko protocol toe te passen en wel onder toezicht van een brede groep mensen. Niet puur wetenschappers want dat geeft geen fiducie meer.

Ik kan u nog wel een kleine honderd buitenlandse wetenschappelijke artikelen toesturen die aantonen dat er een andere Agenda achter dit virus zit. Ofwel de Agenda 21 voor de periode 2020-2030.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid

Vm. lid korps Rijkpolitie

Vm. ondernemer

Vm. klooster leerling-missionaris

Terug naar boven