Corona, een politieke ziekte

Corona, een politiek ziekte.

Zo langzamerhand begint bij enkele in dit land door te dringen dat we door de politiek bedrogen worden. Spreek ik nog niet eens de woorden uit, dat het hier om een geplande actie vanuit politiek gaat om ons te kleineren.

Om met de woorden van een Amerikaanse wetenschapper Dr. Judy Mikovits te spreken: Plandemic

Kleineren tot het niveau van de DDR 2.0. Daar ben ik ten tijde van de VoPo- Volkspolizei,  ‘74 tot ‘77 – wel honderd keer geweest en ik kan u garanderen dat het heel beangstigend is als gezinsleden onder elkaar, elkaar niet meer vertrouwen. Bang dat ze door een ander familielid verlinkt worden. Fanta of sprookje zegt u, nou nee, het was de harde realiteit.

Laten we het bij de feiten houden. Maar wat ben ik blij dat ook nu Nederlandse wetenschappers eens een ander geluid laten horen, dan we van dit Kabinet en de “hoernalisten” vanuit de reguliere media, tot ons komen.

Duitsland staat op zijn kop, omdat een TOP-ambtenaar uit de school heeft geklapt met een rapport dat aantoont dat het een totaal politiek geplande pandemie is die nergens op gebaseerd is. Buiten het sponsoren van farmaceuten die het vaccin mogen maken. Een tiental Duitse Professoren van wereldformaat hebben een aanklacht in voorbereiding. Daarover later meer.

Afgelopen zaterdag kon u in het dagblad AD, lezen dat een tweetal artsen uit Twente, te weten Dr. Erwin Grandjean, hoogleraar en hartchirurg en anesthesioloog Alanttin Ozdemir het totaal niet met de genomen Kabinetsmaatregelen eens zijn. De Schepper zei dank voor een ander geluid. Chapeau heren !!!!!

Hun stelling is helder: Opsluiten maakt kwetsbaar.

Ook het weghouden van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij grootouders is eerder een verwerpelijke maatregel, dan dat het om de door de politiek gespeelde zorg voor onze ouderen zou gaan. Het gemis van hun kroost is vele malen erger dan een vroegtijdig overlijden.

Klip en klaar gesteld, is zoiets onmenselijk en ronduit verwerpelijk.

Als je cijfers erbij haalt, die ik al in eerdere column heb vermeld, is het aantal overleden personen aan de corona minder dan mensen die aan de griep in 2018 stierven. Heeft u toen deze ronduit belachelijke maatregelen door ons Kabinet zien plaatsvinden.

Bij insiders is bekend dat mensen die aan een onderliggend lijden in een ziekenhuis worden opgenomen tachtig procent overlijdt aan een longontsteking als complicatie bij hun onderliggend lijden. Zelf driemaal, -heupoperatie, hartinfarct en een gecompliceerder navelbreuk – in een ziekenhuis gelegen en tot tweemaal toe een longontsteking daar opgelopen.

En wat laat dit Kabinet en de reguliere media horen:

Zoveel corona doden, en er wordt niet aan of van een onderliggend lijden gesproken. Dit alles om de angst onder de burgers voor dit virus te optimaliseren.

Indoctrinatie voor de Vaccinatie.

Het Kabinet met opperleugenaar M. Rutte zou voor een Volkstribunaal berecht moeten worden voor bedrog, misleiding en moord met voorbedachten rade.

Laten we hopen dat dit ooit gebeurd, opdat de mensheid ziet dat er ook gerechtigheid bestaat.

Want als ik om me heen kijk en zie hoe angstig de mensen zijn om elkaar te benaderen, hoe groot de stress is die er onder mensen heerst, is dat vele malen erger dan de corona. In Duitsland heeft men thans tweemaal meer doden door hartinfarcten en herseninfarcten dan normaal. Kinderen raken getraumatiseerd en dat voor hun verdere leven.

Zag van de week in het programma Op1 een arts uit Amersfoort haar mening geven over het ziektebeeld van de corona. De jeugd van 20- 30 had hartkloppingen, pijn in rug en schouder, spierpijn in de benen en zwaar vermoeid. Maar ook Charles Groenhuysen stelde geen vraag of het ook symptomen zouden kunnen zijn bij de onderliggende angst van de corona indoctrinatie van het Kabinet. Een burn-out geeft dezelfde symptomen. Daar spreekt men niet over. Walgelijk en eenzijdig.

Veel overleden patiënten, zeker op hogere leeftijd, gaan met het corona virus dood, NIET aan het corona virus.

Spreekt ik nog niet over de 17 tot 20 duizend doden die jaarlijks in ziekenhuizen door medische missers overlijden. Daar hoor je het gespuis op het Binnenhof niet over.

Ook de klinisch ethicus Dr. Erwin Kompanje, verbonden aan het Erasmus MC, heeft weinig begrip en vertrouwen in het in quarantaine zetten van mensen. “Coronabeleid is inhumaan”.

Zie de link, voordat ook deze weer door You Tube geblokkeerd wordt.

Daarin heeft ook hij grote bezwaren tegen de anderhalve meter maatregel. Heeft ook gefundeerde bezwaren tegen het verbod om ouderen in verzorgingshuizen te bezoeken. De dood hoort nu eenmaal bij het leven, is ook zijn mening.

En ouderen die vaak al in de laatste fase van hun leven zijn gekomen, gaan voor de kwaliteit en niet voor de kwantiteit. Mooi is zijn opmerking:

Hebben ze die ouderen weleens gevraagd of ze het met die onbezonnen en mensonwaardige maatregel eens zijn.

In onderstaande link spreekt een Duitse Internist zijn verdriet uit over de genomen maatregelen. Hij haalt de maatregelen die door de Duitse Overheid door Frau Merkel zijn ingevoerd, hard onderuit. Zoals ik al eerder constateerde is er in Duitsland behoorlijk wat weerstand tegen de door het Kabinet aldaar genomen maatregelen.

De schade die de maatregelen daar veroorzaken en dat steeds beter in beeld komt, is vele malen erger dan het te verwachten aantal overledenen aan de Corona.

Het Kabinet Merkel heeft steeds minder vertrouwen onder haar burgers. Maar demonstraties tegen haar beleid, laat ze met haar afkomst uit de DDR, hardhandig neerslaan.

Nu een tiental wetenschappers / professoren, waaronder de wel meest vermaarde Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, – epidemioloog -viroloog – microbioloog etc., Merkel de duimschroeven gaan aandraaien, zou het tijdperk van Merkel snel over kunnen zijn.

Saillant detail hierbij is, dat twee Professoren die voorheen via een adviesorgaan aan het Corona beleid van Merkel hebben meegewerkt, nu aan de petitie van die groep van professoren meedoen. Deze beide wetenschappers hebben tot den treuren toe geprobeerd, Merkel van haar plannen voor een Lock down af te zien. Toen ze Kaltgestellt werden konden ze het niet langer verbergen, dat de toegepaste maatregelen fnuikend zijn voor de gezondheid van vele honderdduizenden mensen.

Want een recessie, waar Duitsland nu officieel al inzet, zal meer doden opleveren dan de slachtoffers van de corona.

Volgende column gaat o.a. over die Duitse wetenschappers die zijn opgestaan.

Nu nog meer Nederlandse wetenschappers die het lef en de courage hebben zich uit te spreken tegen de waanzin van dit Kabinet Rutte.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

innovator

Terug naar boven