Corona met een hoge prijs

Corona met een hoge prijs.

U herinnert zich beslist nog wel de discussie over de vraag wat een patiënt mag kosten. Medici hebben daar recentelijk nog een redelijke discussie over gehad en de politiek had er ook wat vraagjes over. Waar stop je met de behandeling van een patiënt en wat mag dat maximaal kosten.

Economen in de gezondheidszorg hebben ooit berekend dat een gewonnen levensjaar niet meer dan 80.000 mag kosten. Kijkt u eens op de link bij:

Dan geef ik u toch te denken waar we in hemelsnaam mee bezig zijn.

De corona maatregelen hebben u al meer dan 20 miljard gekost. En dan heb ik de bijkomende collaterale schade in de economie nog niet meegerekend.

Daarvan kunnen we zonder terughoudendheid zeggen dat die tienmaal groter is dan de post corona uitgaven.

Als we alleen uitgaan van die twintig miljard aan steun aan bedrijven dan delen we die 20 miljard door het tot nu toe bespaarde aantal doden aan corona.

Dat wordt dus 20.000.000.000 Euro delen door 3000 bespaarde doden en dan komen we uit op een bedrag van 6,7 miljoen per geredde patiënt. Dat staat toch in een schril contrast die economen in de gezondheidszorg gecalculeerd hebben.

Daar laat men een hele economie voor kapot gaan.

Als het OMT team en de NHG het protocol van huisarts Rob Elens had toegepast dan waren de IC bedden nooit bezet geweest. Maar dan moeten de leden van het OMT en het Kabinet erkennen dat ze bewust gruwelijke fouten hebben gemaakt.

En dat laatste zullen ze nooit en te nimmer erkennen, want dan is hoon hun gelag.

Het Kabinet zal ondersteund door de verknipte wetenschappers van het OMT verder doorgaan op een doodlopende weg. Een weg naar volledige armoede en een land in een desolate economie achterlatend.

Want de dames en heren uit de politiek en RIVM zullen er geen boterham minder om eten als het onverhoopt allemaal fout blijkt te zijn geweest. Die ellende mag de burger opvreten en in doffe ellende voor een tiental jaren boeten voor de onkunde van dit rampen Kabinet.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Terug naar boven