IN-doctrine

Doctrine

Het Kabinet en het RIVM passen een al zeer oud systeem toe om de burgers te misleiden.

Namelijk het effect van de doctrine. Beter gezegd de wetenschap.

Men pompt er namelijk hard in dat op basis van de wetenschap deze catastrofale corona-maatregelen zijn genomen. Dan ontstaat de vraag, welke wetenschap is dat dan.

De virologen die het Kabinet heeft geraadpleegd zijn eenzijdige wetenschappers die al volstrekt en volledig geïndoctrineerd zijn door het wensenpakket van de overheid.

Maar als we feitelijk de zaken eens nader bekijken is men ronduit verkeerd bezig.

In plaats van virologen hadden we immunologen als raadgever moeten hebben.

De reden daartoe is dat virologen veel weten over virussen, maar zeer weinig over wat het virus met de mensen doet. Een virus kan na twee dagen muteren naar iets anders en dan zitten die virologen weer allemaal met de handen in het haar.

Afweersystemen van mensen kunnen ook aan schommelingen onderhevig zijn, maar met goede voeding en een juiste leefwijze heb je het lichaam weer snel onder controle.

Dus feitelijk hadden in het OMT-team alleen maar immunologen moeten zitten, want die hebben het meeste verstand van het menselijk afweervermogen

De stelling in deze is helder: een expert op het gebied van immunologie bekijkt hoe het virus door het eigen afweersysteem van de mens overwonnen kan worden. Want als je voldoende natuurlijke afweer hebt kan geen enkel virus je schade toebrengen

Daarnaast zitten een aantal virologen ook in andere organisaties zoals het WHO. En zo langzamerhand wordt ook wel duidelijk dat de WHO de nieuwe regering van deze planeet gaat worden. Hoe is dat zo ontstaan. Kijk eens op internet naar de Agenda 21, het plan waarin staat dat in de periode 2020-2030 de wereld omgevormd wordt tot een totalitaire Unie van landen. De leiders zitten in New York, dat worden uw bazen.

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf?fbclid=IwAR1225EHZYDLjym6vl3ZankNmaZb7aAGHo9f2lSPAmG8uj1IfNuJMpChN0o

Zoekt u zelf even naar de Agenda 21 over de periode 2020-2030. Ik had twee linken die er alweer verwijderd zijn door YouTube.

Misschien dat u het wel bij bitchute kunt vind, een platform dat thans meer gebruikt gaat worden omdat YouTube veel verwijderd op verzoek van de Overheid. Men wil geen waarheid in de huiskamers hebben, maar angst voor een virus.

In 1945 direct na de bevrijding stond er een zeer rijke man met heel veel geldelijke mogelijkheden bij onze landelijke leiders op de stoep en bood onze landsheren geld aan om Nederland weer op te bouwen. Sommigen delen daarvan vallen onder Marshallhulp in die tijd.

Er wordt een deal gesloten en de landheren krijgen financiële hulp en de rijke Amerikaan krijgt alle rechten van onze Nederlandsche Bank. Hij wordt de absolute grootaandeelhouder/ eigenaar. Het Koningshuis krijgt ook nog wat aandelen want die moet de landelijke politiek in bedwang houden. Nu blijkt dat de rijke Amerikaanse heer ook nog de baas is van de grootste markt in de wereld, de farmacie.

De verbindingen zijn overduidelijk en vraag dat maar eens aan Kees Jan Vendrik, voormalig voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Toen hij wilde weten hoe de aandelenverhouding van onze Nederlandsche Bank was, werd hem die informatie totaal geweigerd.

Vandaar dat veel afspraken over de prijs van een geneesmiddel onder druk staan door deze constructie. Maar ja een Kamermeerderheid krijgen om dit eens nader te onderzoeken zal pas in het jaar 2525 gebeuren. Vraag het Zager and Evans maar eens, in the Year 2525.

Kabinet Rutte baseert haar besluiten op adviezen van het OMT. Maar is dat een juiste afspiegeling van de wetenschap. Waarom worden andere wetenschappers met een grotere staat van dienst niet in het team opgenomen. Te denken valt aan een arts-epidemioloog Dick Bijl. Te denken valt aan Prof. Dr. Pierre Capel. Te denken valt aan mensen met gezond verstand en wars van alle politieke spelletjes.

Een voltallige Tweede Kamer die haar rol als controleur volledig laat afnemen door het Kabinet. Die zich gedwee in het keurslijf van het Kabinet Rutte laat persen.

Die de pecunia die ze van de burgers als soldij krijgen, verspillen. Het zijn geen krijgers die het Kabinet controleren, maar tinnen soldaatjes zonder ruggengraat en wroeging voor hun schandalig huiswerk.

Wetenschap is vluchtig, net zoals een virus.

Doctrine is gevaarlijk omdat wetenschap niets zegt, maar beveelt.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Terug naar boven