DEZE STRATEGIE LEIDT ALTIJD TOT EEN OORLOG

Beste lezers, kamerleden en media.

 DEZE STRATEGIE LEIDT ALTIJD TOT EEN OORLOG

 Het verbaast me hogelijk hoe weinig mensen inzicht hebben in hoeverre politieke besluiten leiden tot een oorlog. Laat helder zijn dat het ook moeilijk is de zaken te doorgronden. Persoonlijk ga ik uit van mijn ervaringen hoe politieke besluiten worden genomen. Ook in mijn tijd als raadslid kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat een gemeenteraad er als een ingehuurde groep mensen zit die stemt wat het college van B&W wil doorvoeren.

Zal het concretiseren. Onze gemeente wilde een nieuw ziekenhuis bouwen en had daar grond van derden voor nodig. Normaliter had men over kunnen gaan tot onteigenen. Daar ik als raadslid in de gemeente mijn uiterste best moest doen om als een echte schatkistbewaarder zuinig met de centjes van de burger om te gaan was er maar een optie voor mij: Onteigenen.

Vroeg een stel ambtenaren uit de gemeente Boekel die daar goede expertise in hadden om me te helpen: geen probleem Sjef we helpen je.

Echter de gemeenteraad wenste dat niet te doen. Wat blijkt achteraf, dat al voordat de raad een besluit had genomen met het krediet in te stemmen, had het College van B&W al een deal gesloten. Men kreeg voor de landbouwgrond die op dat moment € 3.25 waard was, een door de gemeente geboden bedrag van €85 euro per m2.

Toen het raadsbesluit was genomen en ik desolaat eenzaam in de vergadering achterbleef om de domheid van de rest van de raad te analyseren, kwam een van de eigenaren naar me toe. Sjef, sprak de goede heer, jij was de enige die het goed zag, men had moeten onteigenen als gemeente.

Zelf hebben ze de onderhandelingen uitbesteed om de verhoudingen goed te houden. Een bedrijf uit Amsterdam deed de onderhandelingen. Het voorval was dat voordat de koffie ingeschonken was, er al een bod lag van € 85 euro per m2, terwijl men al blij was geweest met € 45.- euro. Gemeenteraadsstemming was dus een farce.

Zo is dat vaker gegaan in de gemeente Boxmeer. Gemeenteraad had alleen nog maar voor de bühne inspraak, omdat alles allang in kannen en kruiken was gegoten.

Zie hier het evenbeeld van de besluiten van de Tweede Kamer. Door het Kabinet zijn er allang besluiten benoemen die vervolgens onomkeerbaar zijn. De Tweede Kamer zit er voor spek en bonen, want de ambtenarij en het Kabinet hebben alle contracten allang getekend.

En als het de Heren niet uitkomt wordt het een Staatsgeheim.

Ook de overeenkomst bij het vallen van de Berlijnse Muur (1989) was duidelijk. Polen bleef onder invloed van de Russen zoals Amerikanen overal invloed hebben.

Daar tekende de EU de NAVO en de VS voor. Polen en het achterland richting Rusland bleef onder Russische invloed.

Echter al vrij snel begon de EU -NAVO en de Yanks de zaak te ondermijnen. Er werd in de Ukraine geïnfiltreerd en wel op verschillenden wijze. Met als hoogtepunt de opstand op het Maidan plein in 2014 waar de terroristen Verhofstadt en van Baalen namens de EU als idioten op het Maidanplein het volk stonden op te hitsen.

Als een David Icke een toespraak wenst te houden op de Dam in Amsterdam wordt dat geblokkeerd in het kader ven dreiging van terrorisme. Jammer dat de mensen op het Maidanplein niet net zo over inmenging dachten. Alles georkestreerd door de NGO ‘s in deze wereld.

Wat blijkt, namelijk dat de zoon van Joe Biden goede zaken heeft gedaan in de Oekraïne.

Via via en via andere constructies verkregen de Amerikanen landbouwgronden in de Oekraïne.

Ik zet u hier twee linken neer die u mag lezen:

Bill Gates koopt massaal landbouwgrond op in Amerika en verbiedt de boeren om nog te gewassen te kweken. De landbouwindustrie zal kapot moeten om de bedrijven die op basis van insecten gekweekt nep-vlees op de markt te willen brengen ruim baan te geven.

Zie link: Bill Gates koopt land.

https://indignatie.nl/farmer-bill-en-de-grote-reset/

 Ook in de Ukraine kocht men veel grond onder dwang en drang van de arme Oekraïne boeren voor een schijntje.

Amerikanen hebben 17 miljoen ha in bezit

https://indignatie.nl/amerikaanse-multinationals-domineren-agrarische-markt-oekraine/

Hetzelfde gebeurt nu in Nederland en dat heeft alles te maken met het verschijnsel op basis van insecten gekweekt vleesvervanger. De koeien mogen sterven in Nederland, onze boeren zullen verdreven worden en als laatste zal de Nederlandse bevolking in commerciële compound geïnterneerd gaan worden.

Kreeg een gesprek met iemand die verstand had van ethische biologie. Deze hoogleraar vroeg me hoe ik dacht over het bewustzijn van insecten.

Oh duidelijk, elk levend wezen, een regenworm, kakkerlak, slak, kip en wat al dies niet meer heeft een levensvorm waarbij een brein noodzakelijk is om te leven. Het zal niet het brein zijn dat wij thans als mensen kennen, maar wellicht is het brein van een slak wel meer verheven boven de menselijke norm van verstand of brein.

Als we uit wetenschappelijke stukken kunnen lezen dat insecten de dood in de pot zijn voor de westerse bevolking, omdat er een bepaalde stof inzit die de mens niet kan verdragen, dan is er maar een oplossing:

ALLE POLITIEK LEIDERS EEN VEELVOUD VOEREN VAN DE HEERLIJKE INSECTENMAALTIJDEN. Chitine is volgens hen niet schadelijk. Laten we de politici van de wereld maar eens vijf jaar deze maaltijden serveren, kijken of ze nog zo gezond als voorheen zijn.

Beste lezers, kamerleden, media.

Te veel van wat wordt beweerd bleek achteraf niet te kloppen. De beloftes die ons Kabinet doet, zijn op gebakken lucht gestoeld.

Als de Nederlandse burger niet opstaat tegen dit kabinet zijn we ten dode gedoemd.

Voor mij als bijna 71-jarige is dat bijna een verlossing, maar de jeugd en de kleinkinderen zullen een zware tijd tegemoet gaan.

Zie om me heen gelukkig heel veel jonge mensen die niet meer aan kinderen beginnen omdat ze niet wensen dat hun kinderen in armoede, kommer en kwel en oorlogen moeten leven.

Want bedenk u een ding, er is geen energiecrisis omdat we een ergens een tekort hebben, maar omdat de politiek ons een kant wil insturen die niet past bij dit Nederlandse Volk. De Oekraïense Oorlog is een bewuste keuze van de politiek om een volk te knechten.

Als wij normaal in Roebels hadden betaald was er niets aan de hand, maar dat weigeren de Amerikanen omdat ze vinden dat al het financiële verkeer in Dollars moet, en slaafs zoals wij zijn t.o.v. de Yanks lopen we allen in de val van de macht van het geld.

Hoe ziek ben je dan. Amerika heeft bijna overal in de wereld onder het mom van het brengen van de democratie landen uitgebuit.

 

DEZE STRATEGIE LEIDT ALTIJD TOT EEN OORLOG

 Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven