Dodelijk Kabinet

Dodelijk Kabinet 1.

De politiek en dan met name het Kabinet is de oorzaak van veel ellende door nalatigheid.

Ik zal u de komende tijd verder uitleggen wat ik daar mee bedoel.

Namelijk dat het Kabinet op alle fronten nalaat om ons burgers van Nederland gezond te maken of te krijgen. Men kiest als Kabinet bewust ervoor om ons zieker te maken dan je zou verwachten.

Momenteel hebben we te maken met een aanstaand vaccin waarvan de werking met grote waarschijnlijkheid dodelijker is dan het corona virus zelf. Ik neem u mee terug naar 2009 het jaar waarin de Mexicaanse griep wel honderdduizenden doden alleen al in Nederland zou eisen. Het was de tijd van de heer Ab Klink en zijn pact.

Thans kunt u uit diverse stukken lezen dat er meer dan 10.000 schadeclaims uitgekeerd zijn aan mensen die klachten kregen na de vaccinatie in verband met de Mexicaanse griep in 2009. Toen waren de farmaceuten nog verantwoordelijk voor eventueel geleden schade aan uw gezondheid.

Nu hebben de heren van de farmacie eventuele schadeclaims op het bordje van de Overheid gelegd en moet men als men gezondheidsschade lijdt onze eigen Overheid aanklagen. Met andere woorden we betalen dus aan ons zelf een schadevergoeding, want die schadevergoedingen worden dus uit de algemene middelen betaalt die we zelf bij elkaar sparen, middels belastingen.

Kijk, zo zal wel iedere ondernemer onder die voorwaarden zijn product aan de markt willen brengen. U koopt het, maar als het niet goed is moet u bij uw buurman klagen, maar niet bij mij. Heeft u ooit in uw leven een dergelijke vrijbrief voor een leverancier gezien. Alleen al dat feit zou u zeer achterdochtig moeten maken.

Een ander thema is de medicatie zoals cholesterolremmers, beter bekend als statines die u voorgeschreven krijgt bij een hartinfarct. Als men de richtlijnen ziet die cardiologen moeten volgen dan is de conclusie het middel maakt eerder ziek dan gezond.

Een goede vriend van me, klinisch chemicus verbonden aan het lokale ziekenhuis, waarschuwde me om het middel statines niet te nemen. Sjef, het middel is erger dan de kwaal en daarnaast staat al meer dan vijftien jaar (2010) in het medisch tijdschrift de Lancet beschreven dat het middel meer kapot maakt dan gedacht.

Blijf erbij weg, slik het niet.

Tien dagen na mijn hartinfarct ben ik er mee gestopt en heb gezocht naar alternatieven die ik vond in het natuurlijk middel vitamine K2, niet te verwarren met vitamine K of K1.

K2 werkt op het Mönckenbergs sclerose systeem en zorgt ervoor dat uw aderen lekker elastisch blijven, zodat er ook geen arteriosclerose kan ontstaan.

Diverse kennissen van me slikten de statines toch en werden geconfronteerd met klachten zoals een falende lever, in coma geraken door leverfalen en als toetje krijgt men er vaak een type diabetes 2 bij, gratis en voor niets.

Kaart je de feiten aan bij je cardioloog dan krijg je steevast te horen dat dit op basis van Amerikaanse onderzoeken is gebeurd en dat zelfs de vroegere waarde in 2010 van uw cholesterol, die toen tussen de 3,5 en 6,5 moesten liggen, en dat thans de nieuwe normen zelfs lager zijn en op voorspraak van de Amerikaanse onderzoeken de waarde nu bij de 2 moet liggen.

Hup dus nog meer van die rommel naar binnen, leve uw gezondheid, althans die van de leverancier van uw ondergang de farmaceut, die er nog een duurdere vakantie tegenaan gooit om de artsen te paaien die rommel voor te schrijven.

Lees eens het boek van de Deense Prof. Dr. Peter Götzsche “Dodelijke Medicijnen ” en u weet waar we het over hebben.

Terwijl alom bij de kritische mens bekend is dat als men een te laag cholesterol heeft u de poorten naar kanker wagenwijd openzet. Mijn vriend, de klinisch chemicus, deed altijd bij een te laag cholesterolniveau verder onderzoek naar de aanwezigheid van kankercellen en bij meer dan 80% van de gevallen die hij onderzocht bleek kanker aanwezig te zijn.

Als je dan de logisch nadenkt dan is het schrijnend dat we in Nederland de farmacie op de troon zetten, terwijl gezonde voeding vele malen belangrijker is dan een chemisch middel dat wel de symptomen onderdrukt maar het oorspronkelijke probleem niet oplost. Dit alles onder het toeziend en goedkeurend oog van ons dodelijk Kabinet.

Maar als u weet welke connecties er op het niveau van de ambtelijke top en de farmacie zijn dan geeft dat te denken.

Nog frustrerender is het feit dat alle afspraken die er met de leveranciers van het beoogde vaccin tegen corona zijn gemaakt, gebombardeerd is tot opperst Staatsgeheim.

Alleen al dat feit zou veel burgers moeten activeren om de barricades op te gaan en het vaccin te weigeren.

Deze jongeman (68) belast met zowel hart als longproblemen gaat liever op een natuurlijke manier dood dan aan de ziekte dat een corona vaccin is.

Dodelijk Kabinet 1.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

innovator

Terug naar boven