EU EN NAVO, DE LOVERBOYS VAN DE VS.

EU en NAVO, de loverboys van de VS

Voor alle duidelijkheid, loverboys zijn jonge mannen die een kwetsbare dame het hof maken en verwennen met in eerste instantie aandacht en daarna met hebbedingetjes. Eenmaal stevig onder de invloed van de jongeman, gaat deze loverboy eisen stellen aan zijn dame en eist daarvoor dat zij zich liggende staande houdt en de inkomsten daaruit aan hem geeft. Vorm van moderne prostitutie.

Kijken we nu naar de EU en de NAVO dan zien we eenzelfde patroon. De EU stapte naar landen uit het Oostblok om ze te verleiden, zich bij de EU en de NAVO aan te sluiten. Er werden subsidies gegeven om de infrastructuur aan te pakken. Nieuwe wegen werden aangelegd, scholen opgericht, ambtelijk apparaat werd beter opgetuigd en zie daar men paaide de Oostblokkers met een systeem zoals de loverboy dat ook doet en deed.

De EU en de NAVO dwongen zich op als de redder en het meisje werd verleid.

Tja als tegenprestatie, daar wist de EU en de NAVO wel iets op, net zoals de loverboy bij de jongedame. Als Oostblokker moest men een al jaren bestaande goede relatie met het Kremlin opzeggen. Zoals de Duitsers het zo mooi zeggen:

Von nichts, kommt nichts. Nederlands, Voor wat, hoort wat.

Dat terwijl de EU en NAVO Loverboy toch bij de val van de Berlijnse Muur in 1989 overeen waren gekomen uit elkaars gebied te blijven. Er werd van elkaars dame afgebleven.

Echter de loverboy EU en NAVO vonden de deerne uit Kiev een bekoorlijk schepsel, omdat ze veel geld kon opbrengen. Daar waar het lief van de loverboy over bijzondere talenten der verleidingskunst bleek te bezitten, daar bleek de deerne van de EU en NAVO over prachtige grondstoffen te beschikken.

Via de verleidingskunsten van de EU en NAVO werden dus regeringsleiders omgekocht. Kom bij ons en we zullen je helpen. De kwetsbare deerne zoals bijvoorbeeld Albanië, Roemenië, Polen etc. werden eerst door het geld van de EU en NAVO gedrogeerd en nadien uitgekleed.

Je vraagt je toch echt af waarom dit goed zou zijn voor de Nederlandse burgers.

We worden een 3e WO ingerold die zijn weerga niet kent en zal zulke heftige gevolgen voor het menselijk ras tot gevolg hebben.

Finland en Zweden zouden bij de NAVO willen komen, omdat een zekere heer Poetin als een agressor te boek staat.

Wat dan weer vreemd is dat niemand ooit in actie kwam om de Amerikanen te veroordelen voor een door hen gemanipuleerde waarheid om landen zoals:

Irak-Iran-Libie-Syrië-Afghanistan binnen te vallen. Zoals de helder nadenkende mens duidelijk wist dat er geen kernwapens waren ten tijde van Saddam Hoessein- Assad en Khadaffi.

De Amerikanen lokten een reactie uit en startten op basis van een vooraf goed ingedeeld schema de oorlog met voornoemde landen.

Nu wordt de Oekraïne gebruikt om de begeerlijke rijkdommen van o.a. de Oekraïne en Rusland in haar macht te krijgen.

Zelfs onze MP M. Rutte gooide extra olie op het vuur door wapens aan de Oekraïne te leveren.

Als een al op leeftijd zijnde persoon hoop je feitelijk dat Poetin een kernbom afgooit waarbij de planeet kaal wordt. Twintig jaar lang is er geen enkele vorm van leven meer mogelijk en dat alles uit de serie: Wie niet horen wil, moet maar voelen.

Er is amper een burger te vinden die op een oorlog zit te wachten. Oorlogen worden altijd veroorzaakt door politiek leiders. Politieke leiders die zich aan het volk presenteren als Volksvertegenwoordigers, maar veelal niets anders zijn dan meelopers van de Loverboy VS.

Wanneer staat die burger eens op en eist van hun vertegenwoordiging openheid, transparantie, recht en rechtvaardigheid en verantwoording.

Niet zoals het nu gaat zoals bij o.a. de Toeslagenaffaire, zoals de gasbel in Groningen, en haar slachtoffers en het idiote boeren stikstof geneuzel dat een politiek speeltje is. Geheime contracten met de vaccin-leverancier.

De EU en de NAVO, de loverboys van de VS. Slaafs en gedwee volgt de EU en NAVO de opdrachten van de VS.

 

EU en NAVO, de loverboys van de VS

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

Terug naar boven