GESPLETEN NEDERLAND

Gespleten Nederland.

 Terugkijkend over de schade die ons Kabinet in de samenleving heeft veroorzaakt kan gesteld worden dat men met opzet een scheiding heeft aangebracht in onze samenleving. Voorstanders van een vaccin stigmatiseerden de anti-vaxers als Wappie en vaak nog in ergere bewoordingen.

Families vielen uit elkaar en vriendschappen werden verbroken en zelfs partner samenwonend in een huis stonden recht tegenover elkaar in hun overtuigingen.

Menig kind kwam tegenover zijn ouders te staan die uit overtuiging van een eigen onderzoek een andere zienswijze hadden dan het narratief van de Overheid en hun kroost wilden behoeden voor foute keuzes aangaande bijvoorbeeld dansen met Janssen”.

Zelfs ene heer Hugo de J. dreigde de vaccin weigeraars met straffe maatregelen als zij zich niet lieten vaccineren, het “heertje” kende hun adressen en hun armen om te injecteren c.q. vaccineren. Een grotere vorm van terreur is feitelijk ondenkbaar.

Daar waar een “Overheid” juist een verbindende factor zou moeten zijn als het gaat om saamhorigheid in een gemeenschap te bevorderen, daar was het juist die “Overheid” die de bevolking uit elkaar speelde.

Vaak werden door burgers of groepen rechtszaken aangespannen om aan te tonen dat het er vaak niet rechtmatig aan toe was gegaan. Echter de Rechtspraak inzake het Bestuursrecht is verworden tot een Ode aan de teloorgang van de Rechten van de Mens.

Dagelijks word ik geconfronteerd met een gespleten maatschappij en je merkt nu na meer dan ruim twee jaar na dato van de intrede van de Corona Waanzin, dat er in relationele sfeer veel kapot is gemaakt. Families die elkaar ten tijde van corona naar het leven stonden, zijn nog steeds gebrouilleerd. Vriendschappen zijn nog steeds niet hersteld en gezinnen worstelen nog met de vruchten van het “Kwaad” die de Overheid hen toediende.

En laat ik nu altijd gedacht hebben dat de Overheid elk lid van haar gemeenschap zou willen vertroetelen en willen plezieren. Maar wat blijkt, het feit is dat juist de politiek uit is op zijn eigen politieke voordeel. Dat de Nederlandse burger al jaren niet geïndexeerd is, maar dat de Ambtenaren in Brussel recentelijk (oktober 2022) er snel weer 8,5 % salaris bij kregen. Hoe stuitend is dat ????

Zelfs het plafond van de kosten van de Pensioenen, waaruit de ambtelijke molen in de EU zo graag uit graaien, komt uit op jaarlijks meer dan 125 miljard euro. Dan is een tegemoetkoming in de energiekosten van pakweg 190 Euro een aalmoes.

Heden 4 november, lees ik dat Nieuw-Zeeland een wet heeft aangenomen waarbij burgers hun medeburgers kunnen aangeven als zij zich niet laten vaccineren.

https://twitter.com/WappieSebastian/status/1587937948703621121?t=V0miXh1M6IHXMB-ClUaDkw&s=35

Laat me terugdenken aan de verhalen die mijn Oma van mijn moederskant me vertelde, hoe men in de jaren ’20-’30 van vorige eeuw hetzelfde ervaarde. Het stigmatiseren werd door een zeker heer Adolf H. foutloos toegepast en wat blijkt, de huidige politiek heeft niets maar dan ook totaal niets geleerd uit het verleden.

Kijk je naar het theater der Zotten werkzaam als Kamerlid dan kan een meewarig hoofdschudden er net nog vanaf. Wat een “Kleuterklas” en een niveau waar je spontaan van moet braken.

Men verwijt elkaars van alles en nog wat maar men lost in geen enkel geval een probleem op.

Ik ga nu niet verhalen over: Toeslagenaffaire-Groninger Gas-CBS perikelen- belasting falen, die rampen kent uw wel zo langzamerhand.

Afsluitend kunnen we stellen dat de Nederlandse politiek er in optima forma ervoor gezorgd heeft dat Nederland een gespleten land is geworden.

Laten wij als burgers het voortouw nemen om dat dit zo snel mogelijk te beëindigen.

Gespleten personen ken we al genoeg en die zitten voornamelijk in de politiek.

Gespleten Nederland.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

Terug naar boven