KABINET LIBERALISEERT NEDERLAND AFGROND IN

Kabinet liberaliseert Nederland afgrond in !!

Diverse kabinetten hebben de liberalisatie methode gehanteerd om, zo dacht men een vrije markt te creëren, waardoor prijzen zouden dalen. Het blijkt dat dit weer verkeerd uitgepakt is. Effect voor de burgers was in ieder geval dat alles vele malen duurder werd. Denk nog even aan het “ oude ziekenfonds “.

Ziektekosten:

De liberalisering heeft dit tot nu toe viermaal duurder gemaakt dan voorheen. De politiek zal zeggen dat het door de marktwerking komt en dat is juist dus verkeerd. Gestegen loonkosten zijn een gevolg van verkeerde aannames.Ook het systeem van het innen van de premie is feitelijk een grote flop geworden. Vroeger ging dit via de werkgever c.q. uitkeringsinstantie. Dus iedereen betaalde op tijd en incassobureaus waren overbodig.

Pensioenen:

Nederland wordt weer bij de neus genomen door de politiek. Ooit hoorde ik Henk Kamp als minister orakelen dat de jeugd voor de ouderen pensioenen betaalden. Hoe groot die leugen ook is, men geloofde dit schepsel.

Een pensioen is persoonsgebonden, anders dan de AOW die Solidariteitsmodus kent. Betaald u geen pensioenpremie, dan ontvangt u niets. Punt.Met de nieuwe pensioenwet wordt het gespaarde vermogen vrijgegeven aan de vrije markt om daarmee gevaarlijke risico’s te nemen. De sprinkhaan-plaag van raiders uit de financiële wereld staan al klaar om zich te verrijken.De pensioenmaatschappijen moeten hun oren niet laten hangen naar de politiek.

Het is een overeenkomst tussen premiebetalers en premieontvanger. De politiek heeft er zich niet mee te bemoeien.

Medicijnproductie:

Met de verkoop van o.a. Organon werd een te groot gedeelte van onze productie van medicijnen aan het buitenland cadeau gedaan. Nu ontstaan er tekorten aan medicijnen en zitten patiënten klem. Ziek blijven of doodgaan.

Ander negatief effect is dat buitenlandse farmaceuten de hoofdprijs eisen. Zelf in eigen hand, had het maar een fractie gekost.

Energie:

De van oorsprong Nederlandse energiemaatschappijen zijn verkocht aan buitenlandse ondernemingen. Die gedijen prima onder het subsidiebeleid van deze liberale politiek stromingen van VVD, D66, GroenLinks etc. met behulp van die andere antidemocratische partij het CDA.

Ook daar zien we dat zeker nu met het prijsplafond voor de komende maanden dat juist die energiemaatschappijen zich enorm verrijken. De grens is de lucht aan de Hemelpoort, het kan niet op.

Woekerwinsten die behaald worden over de rug van de burger. De burger die dacht met deze liberale kabinetten op het juiste spoor te zitten worden genadeloos gepakt en gestraft door juist zijn volksvertegenwoordigers.

Het enige juiste voorstel is Nationalisering van al deze energiemaatschappijen en als buitenlandse overheden hun bedrijven in hun land kunnen nationaliseren, moeten wij dat ook kunnen. De burgers bij onze buurlanden lijken veel op de personen die zich hier mens noemt. Dus nationaliseren moet ons ook lukken.

Milieu:

In 1997 heb ik aan het ministerie van EZ een alternatief aangereikt omtrent het model windmolen. Die windmolens zijn geen gevaar voor de trekvogels of vogeltrek. Huidige windmolens worden ook wel Vogelslachterij op Hoog Niveau genoemd.

Mijn idee kende geen slagschaduw, geen tromgeroffel maar een stille windturbine die compacter, effectiever en mooier in het beeld pas dan die pompeuze molens.Het zeeleven wordt door de windmolens danig verstoord en dan roept men ook nog dat dit goed is tegen de klimaatopwarming. Kan zijn maar dieren hebben ook rechten. Maar ja bij mij was er niets te halen buiten een goed idee, ook er was geen baantje in de aanbieding.

Accu auto’s:

Veel kinderen lijden in lithiummijnen om deze te delven en hun gezondheid is bij de leeftijd van tien jaar even slecht als hier een zware COPD-patiënt. Zijn accu auto’s de oplossing: Neen, is het volmondige antwoord.

Zo berekende een hoogleraar in België dat een accu auto pas klimaatneutraal zou zijn bij het passeren van de 700.000 km. Dan heeft die accu-auto naar alle waarschijnlijkheid met de factor tien al vier nieuwe accu’s gehad. Duurt het dus nog langer. Elke elektrische wagen gebaseerd op het accu-principe is zwaarder vervuilend dan en ouderwetse diesel.

Echter de politiek wil van al die feiten geen kennis nemen en drukt haar domheid door. De belangen van derden (bedrijfsleven en multinationals) wegen zwaarder dan de welvaart van de burger

Ken ook maar weinig politici met een groot empathisch vermogen gekoppeld aan een forse dosis zelfreflectie.

Stikstof en Co2.:

Zelden heeft dit punt onze de samenleving gespleten. Nog nooit zijn er zoveel politiek fouten gemaakt als in dit dossier. Alles onder het mom van een crisis landbouwgrond onteigenen en de akker van voedsel vernietigen, want we moeten allemaal aan de “overheerlijke zieke schepsels “de insecten.

Heb ze ooit cadeau gekregen van een schoonzus, wormen, krekels en dies meer.

Ben een persoon van alles uitproberen en elke vooringenomenheid leg ik dan aan de zijde. Was ik er kapot van, ik zal het u ontraden. Daarnaast zit er ook nog een verkeerd stofje in dat chitine heet. Het wordt leuk omschreven als zijnde dat er geen vuiltje aan de lucht zou zijn.

Maar dat is bisfenol, PEG poly ethyleen Glycol, PMMA en ammoniak in Oreo koekjes volgens ons kabinet ook supergezond. Kunt u rustig eten, gaat u vanzelf over een tijd dood aan. Dat u van boven vernoemde middelen kanker kunt krijgen zal de politiek een zorg zijn.

Waar recht onrecht wordt, is verzet verplicht:

DE laatste twaalf jaar sinds heertje Rutte er als MP zit, zijn we afgegleden naar een uiterst bedenkelijk niveau van de democratie. WOB-verzoeken worden via de Rechtbank verhindert vrij te geven. Contracten met de farmacie zijn staatsgeheim, -(landsbelang wordt vaak gebruikt om zaken onder de pet te houden) -hoewel we bij opbaring van die contracten echt geen oorlog met Luxemburg krijgen.

Gascontracten met andere landen zijn Staatsgeheim. Als je dit te verbergen hebt is er maar een stap en dat is opstappen en naar huis. De burger betaalt, dus de burger bepaalt. Wie de hoop heeft dat de politiek de problemen oplost, is ziende blind en horende doof.

Gaat niet lukken en nu spannen deze politici de grote bedrijven voor hun karretje om die op te lossen alles onder het mom van The Great Reset.

Uiteindelijk zal blijken dat ook deze politici dan de rekening voor haar gepruts krijgen en dat ook de politiek wordt verbannen uit die samenleving.

Op 15 maart zal er een verschuiving plaats kunnen vinden. De weg naar een nieuwe vorm van democratie in de vorm van een Zakenkabinet gebaseerd op het houden van periodieke referenda.

Dat brengt de samenleving dichter bij elkaar dan de huidige door de politiek veroorzaakte polarisatie.

Afsluitend roep ik de leden van de 1e Kamer op tegen de nieuwe pensioenwet te stemmen. De oude werkt perfect en als de kabinetten van afgelopen jaren nu rigoureus problemen hadden opgelost, zou je nog hoop kunnen hebben.

Maar deze ploeg kent niet veel anders dan crisissen veroorzaken. Opgelost is alleen de sneeuw door de Zon.

Kabinet liberaliseert Nederland afgrond in !!

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

https://religieenpolitiek.blogspot.com/2023/01/zou-het-dan-toch-waar-zijn.html

Terug naar boven