KABINET WERKT SAMEN MET HET WEF, NEDERLAND VERKOCHT VOOR DRIE ZILVERLINGEN

Beste lezer.

Herinnert u zich nog de ongemakkelijke houding van heertje Rutte toen hem werd gevraagd naar connecties met het WEF.

Gideon van Meieren van het FvD zette hem in exact twee minuten klemvast en ontmaskerde Rutte als een beroepsleugenaar.

Rutte kende Klaus Schwab amper, en dat was een grove leugen.

De bewijzen werden en worden met de dag concreter dat het Kabinet onder leiding van Rutte wel degelijk kind aan huis is bij het WEF.

Voor diegene die nog niet weten wat het WEF is. Het WEF staat voor – World Economic Forum – dat een andere politiek wil gaan voeren en als een Centraal Bestuur door Amerika geleid voor alle landen in de wereld bestuurlijk systeem, dat onze democratie vernietigd. Daarmee wordt onze Nederlandse soevereiniteit geofferd voor de belangen van alle grote bedrijven der Aarde.

Wij als burgers zullen “ de nieuwe slaven “zijn van de industrie.

Velen die gewag maakten van wat ingewijden al in maart 2020 zagen, als zijnde dat corona gebruikt wordt om deze strategie vorm te geven, werden als “Wappies “weggezet.

Maar wat blijkt en dat alles dankzij de vasthoudendheid van Gideon kwam er heel veel naar buiten die exact en onomstotelijk bewijs leveren dat de Nederlandse politiek tot aan haar oksels in het beroemde gat zitten.

Zie deze link eens waarin door het Ministerie duidelijk wordt verklaard dat er zelfs € 651.000.- euro subsidie verstrekt is.

https://www.ninefornews.nl/ministerie-van-economische-zaken-geeft-world-economic-forum-651-000-euro-subsidie/

Verder bleek dat de afspraken ook nog eens juridisch bindend zijn. Met andere woorden heeft de politiek zonder toestemming van het Nederlandse volk afspraken gemaakt die onrechtmatig zijn. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/12/15/bijlage-bij-antwoorden-kamervragen-over-de-nederlandse-bijdrage-aan-het-plan-van-het-world-economic-forum-voor-een-wereldwijde-voedseltransitie

Ook de heer Hoekstra bleek wel degelijk connecties te hebben met het WEF. Zie link: https://www.ninefornews.nl/brief-laat-zien-minister-hoekstra-cda-werkt-met-world-economic-forum-aan-great-reset/

Sigrid Kaag die een leidende rol heeft als wegvoorbereider voor het WE-Forum is ook bezig om onze soevereiniteit te offeren voor een nog beter baantje bij het WEF. Zie link:  https://www.ninefornews.nl/brief-van-world-economic-forum-aan-kaag-onthult-haar-rol-bij-great-reset/

De voormalige Minister van Landbouw Carola Schouten is ook lid van het WEF zoals zovelen. Met enig speurwerk kunt u achterhalen dat bijna de helft van alle kamerleden wel enige betrokkenheid heeft met het WEF. Het ontkennen is nu nog het protocol, maar de waarheid zal voor menig Nederlandse burger een zware ontnuchtering veroorzaken, waarvan ik de gevolgen wel zie, maar hier niet kan schrijven.

Zie link over Carola Schouten: https://www.ninefornews.nl/van-houwelingen-wil-opheldering-over-rol-minister-schouten-bij-world-economic-forum/

Zien we thans dat de opnames in ziekenhuizen drastisch dalen en toch worden de maatregelen niet opgeheven.

Mijn vraag aan de lezers van deze column is, hoelang we ons nog voor de gek laten houden door de politieke elite.

Dat de politiek niet het volk de burger dient, maar alles wat riekt naar kapitalisme hun drijfveer is, is duidelijk.

We werden de EU in gerommeld en dat gaat nu met het WEF weer gebeuren, tenzij ?! de burger het heft in handen neemt.

Het huidige politiek systeem is ronduit failliet en moet binnen afzienbare tijd vervangen worden door een systeem dat recht doet aan de burgers.

Van de rechtspraak kunnen we in deze sector Bestuursrecht niets verwachten, want dat hebben al talloze rechtszaken die door verschillende organisaties werden aangespannen eenvoudig verworpen en valide argumenten door de rechters van de tafel geveegd. De Rechtspraak zou recht moeten spreken en niet de Kabinetspolitiek moeten volgen.

De Wappies zagen het wel degelijk als geen ander en hun conclusie was duidelijk: achter deze corona tijd zit een politieke Agenda, ofwel The Great Reset voor de periode 2020 tot 2030.

Als de politiek 2023/2024 ongeschonden haalt is Nederland een verloren land, en verworden tot een Provincie van New York USA.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

Terug naar boven