WETENSCHAP IS EEN PUINHOOP

Beste lezer, kamerleden en media.

De corona periode heeft feilloos aangetoond dat wetenschap pure loterij is.

Daar waar de ene wetenschapper zegt, zo is het, zegt de andere totaal iets anders.

Maar allebei claimen ze wetenschapper te zijn. Als je dan daar over nadenkt dan kom je tot de conclusie dat wetenschap het zelf niet weet waar ze mee bezig is.

Ik betrek het even op een recente uitspraak van een zekere Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans. Volgens hem zijn windmolens een must om de klimaatverandering tegen te geen.

Als generalist, die in mij huist, moet ik dan wel lachen. Kijk je verder dan je neus lang is, dan kom je ook puur wetenschappelijke rapporten tegen die het tegendeel beweren, namelijk dat windmolens een ramp zullen gaan worden.

https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Walvissen zijn al in grote getallen aangespoeld met een onbekende doodsoorzaak. Tja als je niet wilt zien wat de oorzaak is, zul je de oorzaak niet vinden.

Een ander onderzoek uit Noorwegen laat zien dat windmolens op zee het plankton totaal vernietigd waardoor er dus een totale sterfte aan Zeedieren zal plaatsvinden.

https://www.ad.nl/binnenland/windparken-verstoren-groei-plankton-en-daarmee-voedselketen-op-de-noordzee~a448de67/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F

https://windopzee.nl/onderwerpen/effect-op/natuur/

https://auf1.tv/klimaschwindel-auf1/rudolf-hammer-gibt-keine-schaedlichere-art-der-energiegewinnung-als-mit-windraedern/?mc_cid=2b899b8e3b&mc_eid=37aeca115b

Alsmede dat windmolens juist droogte en overstromingen veroorzaken: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2023/windraeder-duerre/

En de vernoemde rapporten zijn gemaakt door andere wetenschappers, die we in Nederland niet kennen. Dat is echter geen excuus om deze significante waarschuwingen in de wind te slaan.

Je zult als wetenschapper open moeten staan voor andere zienswijze en juist daar ontbreekt het aan bij de Nederlandse wetenschappers.

In onze congregatie waar ik een opleiding volgde om als missionaris naar de missie te gaan hadden we ook een lid die lesgaf aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen beter bekend als het KUN.

Een zeer kritisch man, die zei dat de wetenschap gebaseerd is op wensdenken en dat veel wetenschappelijke rapporten weinig tot geen wetenschappelijke waarde hebben. Tja dan ga je als jongeling nadenken en onderzoeken.

De aanleiding tot deze column was dit artikel: https://twitter.com/SietavK/status/1711027944976507140?s=20

Het blijkt dus niet alleen in Denemarken, maar ook de boeren uit Duitsland constateren dat het graan en rogge niet meer geschikt is om brood te bakken. Het wordt nu gebruik als veevoer. Oorzaak een stikstof tekort. En laat ik dat als hobbykweker van groenten en fruit dezelfde ervaring hebben. In 2021 constateerden we dat de oogst stukken minder was dan het jaar daarvoor. Dus door een verminderde toevoer van stikstof en Co2 in de lucht krijg je een zielig hoopje gewas.

Nam daartoe contact op met een landbouwkundig ingenieur uit de oude Wageningen school, nu beter bekend als WUR. Ook hij kwam na enkele proeven tot de harde conclusie dat er een gebrek aan stikstof en Co2 de oorzaak was van mijn gebrekkige opbrengst.

Dat brengt me dan naar Wageningen waar ingewijden zich kapot zijn geschrokken inzake de Food Hub, aldaar. Want wat blijkt, dat het door onze politiek omarmde verschuiving van een gezonde landbouw naar fabrieksmatige productie dat de uitwerpselen van de beoogde wormen, sprinkhanen en andere insecten een mest opleveren die meer dan 25 maal schadelijker is voor de natuur dan de mest van varkens en koeien. Echter dit mocht niet naar buiten komen om de burgers niet te angstig te maken voor de insecten-burger.

Hoe durf je als wetenschappers uit Wageningen de burgers bloot te stellen aan ziektes die aanstaande zijn. Alles om de politiek tevreden te stellen, schaam U.

Maar de politiek weigert toe te geven dat de door hun gekozen weg ons in een land van armoede en vele ziektes zal brengen. Iedereen weet dat als je aan gewassen gaat manipuleren dat er dan ziektes kunnen ontstaan die we voorheen niet hadden. Echter de wetenschap wordt dan weer naar voren gehaald, om de politiek haar gelijk te bevestigen.

En juist deze wetenschappers tasten de waarheidsbron van de wetenschap aan. Waarom, omdat ze niet inhoudelijk ingaan op andere zienswijze van andere wetenschappers.

Het blokdenken noemt men dat ook wel eens, niet willen dat er een andere waarheid is of zou kunnen zijn. U kent ze wel de mensen die als je een verhaal verteld dat zij ook tig rapporten naar boven kunnen toveren om uw verhaal te ontkrachten. Maar inhoudelijk op het verhaal reageren door te zeggen, laten dan uw stelling of hypothese eens nader bekijken. Dat zou een verraad aan hun eigen ik omvatten en dat wil menig wetenschapper niet, omdat hij dan uit zijn ivoren torentje dondert. Terwijl ik als generalist zeg, kom maar op me je andere zienswijze en als je me de harde reële waarheid toont, ben ik gelijk een vriend van je.

Zo ook de waarschuwingen dat ons water niet meer drinkbaar zal zijn. Als pure generalist kijk je dan verder, dan menig ander doet. Want als we de hype van warmtepompen etc. bekijken en zien dat er synthetisch materialen gebruikt worden om de bron open te houden, dan weet je dat het waterbed onder onze bodem door die rommel zwaar vervuild wordt.

Voor uw inzichten moet u het zien dat er diep onder de grond grote waterbekkens zitten die als het ware een aaneenschakeling van onderaardse zeeën zijn. Als we dus diep in de grond boren en er materialen instoppen die er niet thuishoren dan vernietig je bewust de kwaliteit van ons drinkwater.

Niet de boeren zijn de schuld van een slechte waterkwaliteit, maar de vele boringen om aardwarmte of koude te gebruiken voor ons gemak.

Kijk alleen eens naar de vele waterputten die men slaat om de servers van Data Centers in ons land te koelen. Feitelijk zijn dit de enige schuldige die ons drinkwater volstrekt en volledig vernielen.

Als afsluiter van deze column wijs ik u op een machtig mooie documentaire van momenteel Neerlands beste documentairemaker Marijn Poels, die op zoek ging naar de Oer Code van ons bestaan. Er zijn grote bewijzen dat er al een samenleving voor ons is geweest die in technische en infrastructuur wijze verder in hun ontwikkeling zijn, dan wij thans. Heb de film samen met andere bekeken en mij zijn wel de ogen opengegaan en prikkelt mijn gedachten wereld enorm.

Zal hem nogmaals bekijken en zal enkele van de technieken die hij aanboorde uit proberen.

Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=TYQ3cI2J4aM&ab_channel=MarijnPoels

Echter het feit blijft dat ook hier weer de politiek, de wetenschap en andere belanghebbenden zaken achter houden die de samenleving tot een vreedzame gemeenschap zouden kunnen vormen. Een daarvan is Vrije Energie. Daarmee bent u onafhankelijk van een Overheid en haar energie bondgenoten en kunt u als vrijbuiter door het leven, want op elke plek in de wereld is er gratis energie.

Echter ook hier is de wetenschap de bondgenoot van de politiek om ons allen klein te houden. Vrede mag er blijkbaar niet komen en een onafhankelijke burger is de doodsteek van politieke figuren, die dan niet meer over u zullen regeren, beter gezegd heersen.

De wetenschap is een Puinhoop, dat mag u zo langzamerhand wel helder zijn.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

Terug naar boven