Zinloos geweld

Zinloos geweld. Demonstratie januari 2014

Ieder mens zal beamen dat geweld niets brengt. Kijk naar de vele oorlogen die we reeds kennen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de burgers.

Dan Nederland 27 januari. Zinloos geweld in een verwarde democratie.

Het recht op demonstratie werd op een wijze verijdeld die vele mensen heeft getart en waarvan velen hun ogen niet konden geloven dat de politiek zo met haar eigen burgers omgaat.

Burgers die hun stem wilden laten horen en hun ongenoegen wilden uiten over de maatregelen die den haag over de ruggen van de Nederlandse kiezers heen neemt.

Het dienstbaar zijn aan haar burgers is de politiek allang vergeten, maar het in stand houden van een huidige politieke systeem is hun doel, waarvan duidelijk is geworden dat het politieke spel de boventoon voert en de rede en de dienstbaarheid aan de burgers verloren is gegaan.
Zinloos geweld constateerde ik. Mensen werden zonder pardon terug geslagen richting het Malieveld.

Het maakte niet uit dat een aantal mensen de trein naar huis wilden nemen. Het maakte niet uit als je op een nette manier vroeg om ergens een bak koffie en een uitsmijter wilde gaan eten.

Excessief geweld werd gebruikt om aan te tonen dat de politiek, en in dit geval gesteund door een stevige ME eenheid, geen inspraak door de burgers wenste.

Kort verslag van enkele voorvallen:
1:
Een dame van circa 70 jaar komt argeloosheid fietsend achter het ME peloton uit. Vermoedelijk heeft ze haar dagelijkse boodschappen gedaan bij een plaatselijke Haagse kruidenier en fietste niets vermoedend richting Scheveningen. Op gruwelijk wijze werd ze door twee ME-ers brut en hardhandig van de fiets geslagen. Zinloos geweld, maar dan wel op een manier die elke vorm van redelijkheid tart.

2:
Er staan twee personen vanaf een afstand te kijken naar hetgeen er zich op het malieveld afspeelt.
Aan hun uiterlijk valt af te leiden dat het waarschijnlijk Franse toeristen zijn. De ene heer keurig gekleed alsof hij aanstonds aan een zwaarwegend overleg deel gaat nemen. De ander kan mogelijk gezien zijn kleding een begeleider c.q. zijn chauffeur zijn geweest.
Ze hadden voldoende afstand, maar werden door twee ME-ers op paarden dermate onheus bejegend.
Ze werden gedwongen ook het malieveld op te rennen, terwijl dat in geen enkele verhouding stond t.o.v. hun vreedzame aanwezigheid.

3:
Ook een heer op stand, je kon zien dat het een erudiet en ontwikkeld persoon was en op een leeftijd van meer dan 70 jaar, die er samen met zijn dochter op een vredige manier stond te protesteren.
Ook zij werden niets ontziend behandeld en kregen klappen.

4:
Verder nog een oudere heer die op een bankje zijn boterham op wilde eten en wederom enkele klappen kreeg te verduren .

5:
Zelf had ik de behoefte (63 jr) om samen met mijn begeleider een hapje te gaan eten. Daar er geen koffie en iets behoorlijks te eten viel op het malieveld besloot ik samen met mijn medepassagier om naar het plein te lopen voor de noodzakelijke hap. Waar ik al eerder voortreffelijk gegeten had.
Ook dit werd niet toegestaan en het enige wat me wel geboden werd waren een aantal slagen op mijn been.

Volstrekt zinloos. Mijn medepassagier wilde revanche nemen en daar heb ik hem van weerhouden.
Dit lost niets op en we moeten ons niet verlagen tot het niveau dat we vandaag helaas moeten ervaren.

Daar sta je dan als voormalig lid van de Rijkspolitie, begin jaren ’80 en ziet de teloorgang met lede ogen aan.
Ik merkte dat het zou gaan escaleren en dat lag niet aan de burgers. Voortijdig zijn we vertrokken.

Een overheid die met grote regelmaat campagnes voert tegen zinloos geweld, heeft nu wel een behoorlijke steek laten vallen. Door zelf zinloos geweld toe te passen.

Ik heb er mensen gesproken die beslist tot de klasse behoorde van tweemaal modaal en meer en hun  verontwaardiging  over het onnodig excessief geweld dat werd toegepast. Schandalig meneer, zoals men er hier op los ramt. Dit zet kwaad bloed, meneer.

De dinsdag 27 januari kan in de boeken waarin de overheid als tegenstander van zinloos geweld, deze wijsheid zelf niet toepaste. Jammer en volstrekt onnodig en als de politiek niet meer rechtstreeks met zijn burgers de confrontatie aan durft te gaan, mogen we een ding zeker stellen.

De politiek is er niet meer voor de burgers en als het de politiek zo uitkomt, past ze zinloos geweld toe. Het gebruikte argument tijdens die dag, de goeden lijden onder kwaden is er een om in te lijsten.
Waar hebben we dat meer gehoord.

Zinloos geweld. De overheid blijkt er veel ervaring mee te hebben.

Sjef Smeets

Terug naar boven