ZINLOZE BEZUINIGINGEN

Zinloze bezuinigingen.

 Weet niet wat de politiek zo dom maakt dat men constant de verkeerde beslissingen neemt, dat is mijn vraag.

Men neemt een maatregel en kijkt vooral niet verder dan haar neusje lang is.

Kwam aan de praat met een ZZP-er werkzaam als kapper en er ontstond een leuke analyse. Waarom is er een groot huizen tekort en wat is de oorzaak daarvan. Oh, zei Cas simpel, onze overheid wil iedereen zo lang mogelijk thuis c.q. zelfstandig houden en dus zitten er diverse ouderen alleen in een huis. Maar als dat nu het enige probleem is dan was het nog te overzien, maar wat de politiek zich niet gerealiseerd heeft is de grote eenzaamheid die daardoor ontstaat. Dan nog eens de grote kostenpost die daar het gevolg van is, want nu zie je dat veel verzorgenden van het ene naar het andere huis c.q. bewoner crossen wat tot gevolg heeft een grote verkeersdrukte van voertuigen van diverse organisaties die van hot naar her rijden om de ouderen te verzorgen. Vroeger had men bejaardenhuizen waar de verzorgenden naar toe gingen en daar heel de dag hun werk deden. Dus geen verkeer van verzorgenden en verplegenden. Tel de kosten eens van alle voertuigen die aangeschaft moeten worden en de uitstoot van al die overbodige reisbewegingen. Hebben de pseudo slimme kamerleden daar wel eens over nagedacht.

Voor elke verplegende is een auto nodig die van hot naar her rijdt. En dan maar roepen dat de zorg zo duur wordt en dan is er maar een conclusie, een op verkeerde feiten gebaseerde gesaneerde bezuiniging van de gezondheidszorg.

Het andere gevolg is dat heel veel ouderen alleenstaande zijn geworden door het verlies van zijn of haar partner. Dat is al een trieste gebeurtenis als je lang samen hebt gewoond en dan alleen komt te zitten, maar het gevolg is wel dat de doorstroming naar een bejaardenhuis niet mogelijk is omdat er door de diverse kabinetten ronduit schandalig is bezuinigd met als doel om de zorg goedkoper te maken. Het tegendeel is een feit en eenieder die zijn hersens gebruikt had zag dit aankomen: BEHALVE ONZE KAMERLEDEN die amper oog hebben voor de gevolgen op lange termijn.

Sprak een verzorgende die op een dagdienst circa 15 a 16 patiënten verzorgde. Ze krijgt om van de ene naar de andere patiënt te rijden net twee minuten daarvoor.

U zult maar eens in een grote stad wonen, dan is twee minuten totaal niet haalbaar want het zoeken naar een geschikte parkeerplek kost u al een tien minuten.

De dame die ik interviewde had het voordeel dat ze alles met de fiets kon behappen, maar ik ken ook ene verpleegkundige die een auto van haar werkgever heeft en dus dat is een vrij grote kostenpost, zie daar de oorzaak van een verkeerd bedacht systeem.

Het gevolg dus van het feit dat onze overheid meent dat we zo lang mogelijk moeten thuisblijven, is wel dat er dus huizen bezet zijn die meer geschikt zouden kunnen zijn voor gezinnen. Dus goedkoop blijkt duurkoop. Hoe stom kun je zijn en kom a.u.b. niet met het argument dat men gestudeerd heeft, want dat is wel de grootste gotspe die ik thans ken.

Ik noem het daarom dan ook maar academisch misvormde figuren. Sorry het is niet anders. Ik reken een bijstandsmoeders heden ten dage inzake realiteit en oplossingsgericht werken hoger in dan de meeste alfa en bèta mensen die opgeleid zijn aan een HBO of Universiteit. Een op latere leeftijd ontmoette persoon was een Adjudant der Rijkspolitie die ik voorheen niet kende. Tot zijn dood hadden we het vaak over de onkunde van de huidige leiders. De man was jarenlang tijdens zijn dienstverband elke 14 dagen naar Den Haag geweest om als beleidsmedewerker met zijn nuchtere Brabantse bril de weg te wijzen die men zou moeten nemen. Echter daar liep hij ook aan tegen de domheid van hoogopgeleiden. Zelf karakteriseerde hij zich altijd als student van de Street University. Poten in de klei is iets anders dan pseudo wijsheden die men op scholen en opleidingsinstituten leert, waarvan je weet dat ze zelden houtsnijden.

Beiden waren het erover eens, een opleiding op universitair niveau is geen garantie van het hebben van een gezond stel hersens. Ja een goed geheugen is het enige wat je nodig hebt om je bull te halen.

Terugkomend op het woontekort is de zaak helder. Stel je hebt een woning gekocht in de goede tijd en je zit voor pakweg 300 a 400 euro hypotheek in een leuk huisje. Feitelijk zou je best willen verhuizen, want je bent alleen of niet, maar je grote tuin vraagt te veel van je lichaam. Ook het huishouden is te veel en eigenlijk wil je kleiner willen gaan wonen, maar vindt maar eens een plek waar je met dezelfde kosten uitkomt, dus 300 a 400 euro huur.

Dat kun je in Nederland wel vergeten. Nergens is een levensbestendige woning te vinden voor die prijs. Dat heeft grotendeels te maken met de woekerwinsten die gemeentes, projectmakelaars en bouwheren willen hebben. Ooit sprak ik tijdens mijn raadsperiode met een architect die zich mateloos ergerde aan het feit dat een projectmakelaar op een woning circa 80.000 euro verdiende. Waarom Sjef wordt dat toegestaan. Marktwerking is het excuus maar het drijft de prijs onnodig omhoog en daar komt ooit een einde aan.

Een scala van verkeerde besluiten door de overheid is het gevolg van de ellende in zowel de zorg van ouderen en het blokkeren van de doorstroming om woningen vrij te maken voor jonge gezinnen.

Het wordt hoogtijd voor compounds waar ouderen tezamen kunnen verblijven en waar voorzieningen zoals een huisarts, verpleeg en verzorgenden binnen handbereik zijn.

Zinloze bezuinigingen, dit is het gevolg.

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

Vm. raadslid – lid Korps Rijkspolitie – ondernemer en klooster leerling

 

 

 

 

 

Terug naar boven